علوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

درمان اعتیاد Addiction treatment: روش ماتریکس، مقدمه 2021

درمان اعتیاد Addiction treatment: روش ماتریکس، مقدمه

مقدمه ای بر درمان اعتیاد Addiction treatment:

امروزه اعتياد و درمان اعتیاد Addiction treatment در جهان و به ­ويژه كشور ما بعنوان يك مسئله روانی-اجتماعی و همچنین پزشكی، توجه دست اندركاران بهداشتی، سياسی و فرهنگی جامعه را به خود مشغول داشته است.

اعتياد، سوء مصرف مواد، و یا وابستگی به مواد در کلیه کشورهای جهان يكی از معضلات بزرگ است. اعتیاد در راستای فروپاشی نظام خانواده و اجتماع عمل کرده و دامی است كه در كمين بسياری از افراد جامعه بخصوص جوانان نشسته است.

بسیاری از کشورهای استعماری و امپریالیستی به طور مدام کشورهای مختلف را با استفاده از اعتیاد به بدبختی و فلاکت می کشانند. آمارهای منتشر شده از طریق سازمان­ های بين ­المللی همچون سازمان بهداشت جهانی WHO و نیز برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد  نشان دهنده افزايش فزاينده توليد و مصرف مواد در سطح جهان است.

کشورهایی همچون لائوس (برمه) و افغانستان در آسیا، کشورهای آمریکای مرکزی و نیز کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه منطقه آمازون به عنوان منابع اصلی تولید انواع مواد به حساب می آیند.

درمان اعتیاد Addiction treatment: روش ماتریکس، مقدمه
درمان اعتیاد Addiction treatment: روش ماتریکس، مقدمه

سیاست های مقابله با اعتیاد و درمان اعتیاد Addiction treatment

اعتیاد، وابستگی به مواد و یا سوء مصرف مواد يك بيماری بلند مدت، عود كننده و دير علاج است. حتی در بسیاری از پژوهش ها مشخص شده است که اعتیاد در اغلب موارد مادام العمر می باشد. به همین دلیل درمان اعتیاد Addiction treatment از اهمیت خاصی برای تمامی افراد، جوامع و کشورها برخوردار است.

با توجه به اين امر، امروزه  قسمت عمده ای از سياست­ های جهانی و منطقه­ ای کشورها و سازمان های بین المللی بر موضوعاتی با هدف «كاهش تقاضا» معطوف شده است. اين امر نشان می ­دهد كه سياست ­های طولانی مدتی جهانی ئر مبارزه با توليد و توزيع مواد مخدر با توجه به حجم گسترده افراد درگير در  قاچاق مواد تا حدود زيادی با ناكامی همراه بوده است.

بنابراين، سازمان بهداشت جهانی WHO و دولت­ های کشورهای مختلف تمايل دارند تا در درمان اعتیاد Addiction treatment با كاهش تقاضا به ­عنوان يك حربه بنیادی و اساسی در استراتژی های اساسی پيشگيری از سوء مصرف عمل نمایند. 

امروزه، سازمان های جهانی و دولت ها برای درمان اعتیاد Addiction treatment سياست ­گذاران و برنامه ­ريزان را در سطوح مختلف ترغيب كرده تا برنامه ­هایی را طرح ریزی نمایند که مصرف و تقاضا در جامعه برای مواد کم شود.

انجمن های تخصصی پیشگیری و ترک اعتیاد

اعتیاد چیست و درمان اعتیاد Addiction treatment چگونه است؟

منظور از اعتیاد، وابستگی به مصرف ماده یا مواد و یا انجام عملی است. این وابستگی هم به صورت روانی، هم به صورت جسمانی و هم به صورت ترکیبی از وضعیت های روانی و جسمانی خود را نشان می دهد. هدف و منظور از درمان اعتیاد Addiction treatment کاهش و یا حذف این وابستگی است.

امروزه مشخص شده است که درمان اعتیاد Addiction treatment تنها در مورد سوء مصرف مواد نیست. بلکه طیف وسیعی از رخدادها مشمول اعتیاد می شوند. به عنوان مثال رفتارهای اعتیادی خوردن، اعتیاد اینترنتی و اعتیاد جنسی از جمله موارد نیازمند درمان اعتیاد Addiction treatment هستند.

اعتیاد به مواد یا عمل در هر نوع آن که باشد، در ابتدا برای فرد با تجربه ­ای بسیار لذت­ بخش همراه است. اعتیاد طوری است که شخص معتاد اعتقاد پیدا می کند که این توانایی را دارد که می ­تواند بصورت کنترل شده مواد را مورد سوء مصرف قرار دهد و از تجربه­ ای لذت بخش آن برخوردار شود.

متاسفانه طبق تمامی تحقیقات در مورد درمان اعتیاد Addiction treatment ثابت شده مصرف حتی مقدار کم انواع مواد، چه مواد مخدر و یا مواد محرک ساختمان، مغز و کارکرد آن را بطور همزمان تغییر می ­دهد.

درمان اعتیاد Addiction treatment: روش ماتریکس، مقدمه
درمان اعتیاد Addiction treatment: روش ماتریکس، مقدمه

اعتیاد به مواد جدید و درمان اعتیاد Addiction treatment

در حال حاضر درمان مواد جدید مخصوصاً مواد محرک از جمله شیشه از مشکل ­ترین درمان ­های سوء مصرف مواد است که لازم است توسط یک تیم مجرب به صورت ترکیبی از پزشک، روانشناس و روانپزشک صورت گیرد. برای درمان مواد جدید، بر اساس مدت، مقدار، نوع و روش مصرف ممکن است فرد نیاز به درمان دارویی یا بصورت بستری و یا بصورت سرپایی داشته باشد.

در عین حال لازم است آزمایش های کاملی از خون و مواد مورد مصرف به عمل آید. امروزه در اشفته بازار قاچاق مشخص نیست واقعاً چه موادی تحت چه نامی به دست مصرف کنندگان می رسد.

بعد از فرآیندهای اولیه درمان اعتیاد Addiction treatment اختلالات روانپزشکی فرد معتاد باید توسط روانشناسی، مشاوره و یا روانپزشک آشنا به درمان سوء مصرف مواد مورد بررسی و درمان قرار گیرد. همزمان با روان درمانی فرد معتاد، یا بدنبال آن لازم است طیف وسیعی از آموزش خانواده، آموزش مهارت­های بهبودی اولیه و پیشگیری از بازگشت و رفتار درمانی انجام شود.

برنامه ماتریکس برای درمان اعتیاد Addiction treatment

برنامه ماتریکس برای درمان اعتیاد Addiction treatment، یک برنامه رواندرمانی با ساختار است که به طور خاص مسائل مربوط به بيماران معتاد به مواد محرك، به ويژه متامفتامين و كوكائين، و خانواده هاي اين بيماران را هدف قرار می دهد.

برنامه ماتریکس توسط انستيتو ماتريكس در لس آنجلس كاليفرنيا ایالات متحده امریکا تهيه شده است. اجزای این برنامه درمان اعتیاد Addiction treatment شامل آموزش در مورد مواد محرک و اختلال های ناشی از آن، آموزش خانواده، مشارکت در برنامه های 12 گام، تقویت مثبت جهت تغییر رفتار و ایجاد پذیرش درمان دارویی، جلسات فردی و گروهی پیشگیری از لغزش و آزمایشات ادرار مکرر برای شناسایی مصرف اخیر آمفتامین است.

برنامه ماتریکس برای درمان اعتیاد Addiction treatment اولین بار در سال 1980 برای کنترل معتادان در اعتیاد به کوکائین در آمریکا طراحی شد. ولی بعدا تاثیر آن در درمان نگهدارنده متامفتامین ها نیز مطرح شد.

مجموعه مطالعاتي در سال 2004 در کشور آمریکا توسط رواسون و همکارانش بر روی بیماران وابسته به متامفتامین که خواهان درمان ترک بودند نشان داد که اجرای برنامه ماتریکس با مدت زمان طولانی تر باقی ماندن در ترک و تعداد کمتر آزمایش ادرار مثبت برای متامفتامین همراهی دارد.

جلسات ساختاری از 24 جلسه رواندرمانی ساختاری با دستور جلسات معین تشکیل شده است. هر جلسه دارای نما و محتوایی از پیش تعیین شده است و بیمار فرآیند درمان را در جلسات بصورت انفرادی طی می کند.

در حال حاضر برنامه ماتریکس به صورت جلسات 2 بار در هفته و برای 24 جلسه در کلینیک های ترک اعتیاد اجرا می شود و به طور تقریبی موفقیت 60 درصدی در کوتاه مدت داشته است.

Introduction

The Matrix Model provides a framework for engaging stimulant for example, methamphetamine and cocaine abusers in treatment and helping them achieve abstinence.

in matrix Model, patients will learn about issues critical to addiction and relapse, receive direction and support from a trained therapist, and become familiar with self-help programs.

Patients are monitored for drug use through urine testing.

Therapist role in Matrix model

The therapist functions simultaneously as teacher and coach, fostering a positive, encouraging relationship with the patient and using that relationship to reinforce positive behavior change.

The interaction between the therapist and the patient is authentic and direct but not confrontational or parental.

Therapists are trained to conduct treatment sessions in a way that promotes the patient’s self-esteem, dignity, and self-worth.

A positive relationship between patient and therapist is critical to patient retention.

Outcomes of matrix model

Treatment materials draw heavily on other tested treatment approaches and, thus, include elements of relapse prevention, family and group therapies, drug education, and self-help participation.

Detailed treatment manuals contain worksheets for individual sessions; other components include family education groups, early recovery skills groups, relapse prevention groups, combined sessions, urine tests, 12-step programs, relapse analysis, and social support groups.

Evidence supporting Matrix Model

A number of studies have demonstrated that participants treated using the Matrix Model show statistically significant reductions in drug and alcohol use, improvements in psychological indicators, and reduced risky sexual behaviors associated with HIV transmission.

Keywords:

Matrix Model for Addiction Treatment, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani matrix model, Substance abuse treatment with Matrix model, Drug abuse treatment with matrix model, Stimulants addiction prevention, Stimulants addiction treatment.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا