صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROI

رهبری در سازمان Organization Leadership:7فوت کوزه گری

رهبری در سازمان Organization Leadership عبارت است از ترکیب صفات و ویژگی های خاص یا شخصیت هایی که افراد از آن برخوردارند و آنها را قادر می سازد که دیگران را تشویق به انجام کار کند یا کار را از طریق دیگران انجام دهند. در تمامی سازمان ها و نهادهای اجتماعی social institutions رهبران می توانند از قدرت خود برای ایجاد تغییر در دیگران استفاده می کنند.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی جامعه شناس و روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES، مفهوم رهبری به طور کامل متفاوت از مدیریت management است. به همین دلیل در این نوشتار قصد داریم به طور خلاصه برای شما رهبری در سازمان Organization Leadership و ارکان مختلف آن را توضیح دهیم.

تالارهای تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

تعریف رهبری در سازمان Organization Leadership: رهبر سازمانی کیست؟

به طور عام رهبری در سازمان Organization Leadership به کسی گفته می‌شود که می‌ تواند با انگیزه‌ بخشی و روحیه‌ دهی دیگران را به انجام یک فعالیت تشویق کند. بر این اساس، رهبر سازمانی کسی است که دیگران با خواست قلبی خود از وی پیروی می‌ کنند. به همین دلیل، ممکن است رهبری در سازمان Organization Leadership بالاترین مقام آن سازمان نباشد.

پیروان رهبری در سازمان Organization Leadership اغلب از روی علاقه‌‌ شخصی پیرو او هستند. گاه پیش می آید که ممکن است بعد از مدتی دیگر از او پیروی نکنند. اما رهبر تا زمانی که بتواند نفوذ خود را حفظ کند، می‌ تواند با تشویق کارکنان personnel برای انجام فعالیت ‌ها در راستای اهداف سازمان، باعث ایجاد تأثیرات مثبت شود.

بر این اساس می توان گفت رهبری در سازمان Organization Leadership هنر انگیزه دادن به گروهی از افراد برای اقدام در جهت دستیابی به هدفی مشترک است. این توصیف ساده می‌تواند تعریف رهبری باشد. به نظر دکتر امیر محمد شهسوارانی متخصص روانشناسی صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، در سازمان ‌ها و کسب‌ و کارها، رهبری در سازمان Organization Leadership می‌تواند به ‌معنای هدایت‌ کردن کارگران و همکاران با یک استراتژی strategy مشخص برای تأمین نیازهای مختلف شرکت باشد.

نقش رهبری در سازمان Organization Leadership چیست؟

رهبری در سازمان Organization Leadership در حوزه های کسب ‌و کار business با اجرا administration پیوند می‌خورد و هر تعریفی از آن در بر گیرنده‌ این موضوع است. نقش رهبری در سازمان Organization Leadership فقط به سود مربوط نمی‌شود.

به اعتقاد دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، کسانی که به‌عنوان رهبران تأثیرگذار شناخته می ‌شوند، در حقیقت درآمد سازمانی را افزایش می‌دهند. وظیفه رهبری در سازمان Organization Leadership، برآوردن انتظارات هیئت ‌مدیره بر مبنای سود دهی و پیشرفت آن حوزه از کسب‌ و کار است.

انجمن های تخصصی مدیریت منابع انسانی

تفاوت رهبری در سازمان Organization Leadership با مدیریت

در متون مربوط به مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دو اصطلاح رهبری در سازمان Organization Leadership و مدیریت به‌ صورت متناوب استفاده شده اند. اما از دیدگاه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی، تعریف این دو سازه کمی متفاوت است.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی متخصص روانشناسی صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، رهبری در سازمان Organization Leadership به داشتن ویژگی‌ هایی نیاز دارد که از وظایف مدیریتی فراتر است. رهبر برای آنکه تأثیرگذار باشد، به‌ طور قطع باید منابع موجود در سازمان را مدیریت کند. خصایصی چون توانایی برقراری ارتباط موثر، الهام‌ بخشی و تأثیرگذاری و قدرت نظارت درست، از ویژگی‌ های رهبر موفق در هر سازمانی است.

رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری

ویژگی های اصلی نقش های مدیر سازمان organization manager:

·         مدیران انتصابی هستند ·         مدیریت سازمان دیدگاه محدود دارد
·         سیستم مدیریت سلسله مراتبی است ·         مدیر سازمان وضع موجود را می پذیرد
·         برای مدیر سازمان اهداف سازمانی اولویت دارند ·         به کارایی توجه بیشتری دارد
·         مدیریت اساساً برای برخورد با پیچیدگی ها است ·         اکثریت قاطع مدیران در پست های پر مخاطره کار نمی کنند
·         یک مدیری معمولاً اداره می کند ·         به طور معمول مدیران ترجیح می دهند با افراد کار کنند
·         مدیر نگهداری می کند

تعارضات شغلی و غلبه بر آن

ویژگی های اصلی نقش های رهبری در سازمان Organization Leadership:

–        رهبری سازمان از درون گروه ظهور می کند –        رهبر سازمان بهبود می بخشد
–        در رهبری سازمانی سلسله مراتب وجود ندارد –        همه رهبران سازمانی بر افراد تمرکز دارند
–        برای رهبری در سازمان Organization Leadership اهداف پیروان مورد نظر است –        رهبری در سازمان Organization Leadership به افق توجه می کند
–        یک رهبر با ایجاد تغییر سر و کار دارد –        رهبر با وضع موجود در جدال است
–        رهبر سازمانی ابداع می کند –        یک رهبر سازمانی به اثر بخشی توجه بیشتری دارد
–        رهبری در سازمان Organization Leadership با کارهای فکری سر و کار دارد –        غالب رهبران سازمانی در پست های پر مخاطره کار می کنند
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری

وظایف اصلی رهبری در سازمان Organization Leadership

از دیدگاه مدیریت منابع انسانی، سازمان‌ ها برای اثربخشی به رهبری قوی نیاز دارند. به همین دلیل رهبری در سازمان Organization Leadership شامل کلیه فرآیندها و نتایج احتمالی است که منجر به توسعه development و دستیابی به اهداف سازمانیorganizational goals and aims  می‌ شود.

به تعبیر دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، به‌ طور کلی می‌ توان گفت یک رهبری در سازمان Organization Leadership لازم است ابتدا خودش را رهبری کند. فقط در این صورت است که می‌ تواند دیگران را نیز رهبری کند.

رهبری در سازمان Organization Leadership باید در جبهه‌ های شخصی و حرفه‌ ای متعهد بوده و مسئولیت‌ پذیر باشد. بر این منوال می توان گفت یک رهبری در سازمان Organization Leadership موثر شخصی است که موارد زیر را انجام دهد:

 • ایجاد یک چشم ‌انداز واضح الهام بخش از آینده
 • ایجاد انگیزه motivation و الهام بخشیدن به افراد برای درگیر شدن با آن چشم‌ انداز
 • مدیریت انتقال change management برای چشم ‌انداز
 • برقراری ارتباط موثر با کارکنان سازمان
 • ساخت تیم و هدایت آن در دستیابی به چشم ‌انداز موثر
 • تشویق خلاقیت سازمانی و پیشرفت
 • تهیه گزارش و خلاصه فعالیت ها
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری

نقش رهبری در سازمان Organization Leadership برای مدیریت بحران

در یک تعریف عام و ساده بحران crisis به عنوان تغییر خشونت آمیز وضعیت موجود، پیچیدگی complexity، ناسازگاری و عدم اطمینان uncertainty همراه با ترس از آینده غیرقابل پیش بینی unpredictable future بیان می شود.

در حوزه های صنعتی و سازمانی، یک بحران همیشه نیاز به رفتارهای  رهبری و مدیریتی خاص را برجسته می‌ کند. به نظر دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، هر بحران سازمانی همراه با ویژگی‌ هایی خاص خود است.

در هر بحران نهادی و سازمانی، نه تنها جنبه اقتصادی زندگی و شیوه کار روزانه کارکنان تحت تأثیر قرار می ‌گیرد؛ بلکه اکثر تعاملات انسانی در سطح درون سازمانی (داخل شرکت‌ ها) و نیز برون سازمانی (در سطح اجتماعی) تغییر خواهند کرد.

رهبری در سازمان Organization Leadership باید بتواند پیروان خود را برانگیخته و در بحران پیش رو به درستی هدایت کنند. در عین حال، لازم است آنها فرآیند دستیابی به اهداف را سازماندهی نموده و ساختار بخشند. ترکیبی از رهبری وظیفه ‌محور و مردم ‌مدار همان چیزی است که شرایط بحرانی می‌ خواهد.

برترین سایت تخصصی رپرتاژ آگهی و تبلیغات در منابع مدیریت و روانشناسی

ویژگی های رهبری در سازمان Organization Leadership در بحران

گاه ممکن است برخی از صفات فردی که در سطح رفتار ظاهر می شوند از نظر ژنتیکی تعیین شده باشند. برخی از متخصصان ژنتیک رفتاری behavioral genetics معتقدند ممکن است ژنی برای قاطعیت assertiveness و توان مخالفت، یا تاب آوری resilience یا تحصیل وجود داشته باشد. به طوری که کسانی که آن ژن را دارند، به احتمال زیاد ویژگی‌ های رفتاری قاطعیت، تاب آوری یا همکاری را نشان می‌ دهند.

اما به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، همه متخصصان ژنتیک می‌ دانند که ژن‌ های برخی ویژگی ‌ها تنها در برخی محیط‌ ها، تحت شرایط خاص و البته با تمرین هدفمند فعال خواهند شد. از این مفهوم به بهر توارث پذیری heredity quotient یاد می شود.

یک بحران می‌ تواند به عنوان محرکی برای بروز رفتارهای موردی در رهبری در سازمان Organization Leadership کمک کند. این رفتارها می‌توانند رویکردهای جمعی و ساختار یافته ‌ای را که از مدیریت ارشد نشئت می‌ گیرد و به کل سازمان منتقل می‌ شود، ایجاد کنند. مواردی که شامل عملکردهای سازمانی، استانداردهای جدید، فرهنگ جدید و بنابراین دگرگونی سازمانی بیش از آن که منجر به سازمانی انعطاف پذیرتر و مؤثرتر شود، هستند.

مرجع آخرین اخبار مدیریتی و روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران و جهان

ویژگی های خاص رهبری سازمان Organization Leadership برای مواقع بحرانی:

 • شفقت یا غمخواری compassion
 • همدلی empathy
 • خود رهبری self-leadership
 • خلاقیت creativity
 • تهور و شجاعت مدیریتی managerial courage
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری
رهبری در سازمان Organization Leadership: 7 فوت کوزه گری

خصوصیات رهبر سازمان Organization Leadership موفق

رهبری در سازمان Organization Leadership به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می­کند عنوان بسیار مشهوری در مبحث مدیریت منابع انسانی است. رهبری در سازمان ها یکی از سرفصل هایی است که به طور کامل تحت تاثیر نظریه های تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد.

به نظر دکتر امیر محمد شهسوارانی جامعه شناس و روانشناس صنعتی و سازمانی انستیتو رزا مایند IPBSES، طبق پژوهش های فراتحلیلی، رهبران موفق و تاثیرگذار خصوصیات زیر را برای خود درونی کرده اند:

 • مسئله را به شیوه ای به تصویر می کشند که برای تیم یا بخش یا سازمان‌ جذاب و چالش برانگیز است (تبدیل تهدید به چالش)
 • تجسم به دست آمده را به یک استراتژی واضح سازمانی تبدیل می کنند که بایدها و نبایدها را بیان کند.
 • تیمی را ایجاد کرده، توسعه داده و تشویق نمایند که از عهده اجرای آن استراتژی سازمانی برآیند.
 • رهبری در سازمان Organization Leadership بر نتایج قابل سنجش هم به شیوه کمّی و هم به شیوه کیفی تاکید دارد.
 • نوآوری innovation و یادگیری learning را به گونه ای در سازمان ترویج می کنند تا تیم یا سازمان‌ آنها پایا stable and reliable بوده و رهبران جدیدی را پرورش دهد (جانشین پروری).
 • بر مهارت خود-رهبری خودشان کار می کنند: به این معنا که خود را بشناسند self-awareness، خود را بهبود می بخشند self-improvement، مهارت های خود را ارتقاء می دهند self-development و تعادلی مناسب را در کار و زندگی work-life balance خود برقرار می کنند.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا