صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

مدیریت در رابطه relation management: چطور 20بگیریم؟

زندگی انسان بر مبنای تنظیم صحیح رابطه است به گونه ای که می توان آن را به طور واضح به عنوان مدیریت در رابطه relation management معنا نمود. اهمیت تعاملات انسانی و سرمایه انسانی human capital تا حدی است که حتی در رشته های مدیریت بسیار به آن پرداخته می شود.

تعاملات انسانی همیشه و همه جا اهمیت داشته اند. مدیریت در رابطه relation management از رابطه نوزاد با مادرش شروع شده و به روابط فرزند پروری، دوستی، نامزدی، ازدواج، و نیز روابط کار گسترده می شود.

اهمیت انسان و فرآیندهای انسانی تا حدی در مدیریت گسترده شده که به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، مدیریت منابع انسانی به عنوان یک رشته تخصصی در این زمینه عمل می کند.

حتی روابط سیاسی داخل کشورها و بین کشورهای مختلف تحت تاثیر فرآیندهای بین فرندی است. دانش مدیریت در رابطه relation management یکی از قدیم ترین دانش های بشری است.

تمامی رهبران و هدایت کنندگان جوامع و سازمان های بشری در طول تاریخ با شخصیت کارزیماتیک خود در حقیقت از مدیریت در رابطه relation management بهره برده اند تا مردم را قانع persuade کنند برای اهدافشان عمل نمایند.

مفهوم رابطه و مدیریت در رابطه relation management

از نظرگاه ادبی می توان ارتباط relation را به معناي پيوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معني بستگي، ‌پيوند، پيوستگي و رابطه به کار برد. نکته جالب توجه در مدیریت در رابطه relation management  این است که واژه ارتباط در زبان های مختلف تقریباً به یک صورت معنا شده و به کار می رود.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES، در حوزه مديريت منابع انسانی برای مدیریت در رابطه relation management تعاريفي چون نقل و انتقال اطلاعات، ديدگاهها، نگرشها يا احساسات فرد يا گروهي به فرد يا گروه ديگر، برای ارتباط به کار رفته اند.

جدیدترین اخبار روانشناسی ارتباطی و مدیریت ارتباطات

مفهوم ارتباطات و مدیریت در رابطه relation management

واژه دیگر در حوزه مدیریت در رابطه relation management، ارتباطات است. در فرهنگ ها و زبان های با ریشه لاتین كلمه ارتباطات Communication از فعل Communicar لاتین ریشه گرفته است. واژه Communicar در زبان لاتين به معناي به اشتراک گذاری و عمومی سازی To make Common است. به عبارت ديگر Communicar در زبان لاتین در معرض عموم قرار دادن معنا می دهد.

به نظر دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو راز مایند IPBSES  می توان در بستر مدیریت در رابطه relation management ارتباطات را شلامل هر فرآیندی دانست كه به وسيله آن مقدمات تصميم ‌گيري از يك عضو سازمان به عضو ديگر انتقال داده شود.

پس در نتیجه، می توان گفت ارتباطات عبارت است از مبادله اطلاعات و كاري كه بر روي انتقال آن به ديگران صورت مي‌گيرد. به زبان ساده در مدیریت در رابطه relation management  ارتباطات را مي‌توان تبادل اطلاعات و انتقال معنا بین افراد individuals و نهادها institutions دانست.

مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟

اثربخشی ارتباطی و مدیریت در رابطه relation management

در مباحث مدیریت در رابطه relation management، ارتباطات ميان فردي interpersonal relationships همچون باقی رفتار انسان ها، مي‌توانند دارای دو بعد اغراق آمیز مثبت و منفی باشند:

 • ارتباطات بین فردی بسيار اثر بخش (مثبت)
 • روابط بین فردی بسيار غير اثر بخش (منفی)

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، به تجربه همه می دانیم هيچ رفتار متقابل انساني human interactive behavior نمي تواند كاملاً و مطلقاً موفقيت آميز و يا كاملاً و مطلقاً شكست خورده و ناكام باشد.

در حوزه مدیریت در رابطه relation management  انتظار داریم که تعاملات بین فردی مي‌توانند بهتر شوند، و یا در وضعیتی مقابل و متضاد، احتمال بدتر شدن آنها نيز مي‌رود.

تالارهای تخصصی روانشناسی ارتباط بین فردی

مولفه های تقویت مدیریت در رابطه relation management:

همه ما در زندگی خود مدیر هستیم. همه ما در مدیریت در رابطه relation management  نیازمند کسب دانش و تمرین هدفمند می باشیم. و همه ما می توانیم با صبر و استقامت در سایه برنامه ریزی و تصمیم گیری درست، به تقویت مدیریت در رابطه relation management  بپردازیم.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند، IPBSES، کسب و تقویت ويژگي هاي زير به شکلی مثبت به مدیریت در رابطه relation management ما کمک می کنند:

مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟

1. گشودگي نسبت به تجربه Openness to Experience:

مفهوم گشودگي نسبت به تجربه در روانشناسی شخصیت و الگوهای 5 عاملی و 6 عاملی کاربردی گسترده دارد. منظور از گشودگی نسبت به تجربه توان ما در استقبالاز موقعیت ها و تجارب تازه است.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، افرادی که در مدیریت در رابطه relation management ضعیف هستند، اغلب سطح گشودگی به تجربه پایینی دارند. این افراد به طور معمول در برابر هر پیشنهاد جدید «نمی توانم»، «نمی شود»، «امکان ندارد» و … را به کار می برند. در مقابل، افراد دارای گشودگی بالا، به استقبال و آزمودن موقعیت های جدید می روند و قبل از تجربه کردن و آزمودن، مقاومت و گارد دفاعی ندارند.

تالارهای تخصصی مهارت های ارتباط موثر و بین فردی

جنبه های گشودگی در مدیریت در رابطه relation management

در حوزه مدیریت در رابطه relation management، گشودگی خود را حداقل در سه جنبه اساسي بروز مي‌دهد:

 • اول فرستنده پيام بايد فردي باشد، كه خود را در مقابل طرف هاي ارتباطي خود بگشايد و با يك گشودگي نسبي relative openness با آنها مواجه شود. ما می توانیم بخش عظيمي از اطلاعات مربوط به خودمان را كه مي‌توانند در فرآیند مدیریت در رابطه relation management موثر واقع شوند، مخفي كرده و در نتيجه فرآیند ارتباطي را از مسير طبيعي خود خارج سازد.
 • دوم، اشتياق فرستنده پيام يا مبداء ارتباطي به ابراز صادقانه محرك های دریافتی و اينكه بر او چه تاثيري دارند، است. ما دوست داریم ديگران (مخاطبان ما) در مقابل گفته ‌ها و يا اعمالمان واکنش reaction واضحي از خود نشان دهد.
 • سومین جنبه گشودگی در مدیریت در رابطه relation management، تملك احساسات و افکار است. این جنبه از مدیریت در رابطه relation management ناظر بر این است که شخص مورد نظر احساسات و تفكرات خود را كه كاملاً در اختيار اوست، خود به آنها كاملاً واقف است، و مسئوليت آن را عهده دارد، به اطلاع دريافت كننده پيام برساند.
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟

2. همدلي empathy در مدیریت در رابطه relation management:

يكي از دشوارترين جنبه‌هاي كيفي مدیریت در رابطه relation management به كارگيري همدلي در يك رابطه متقابل است. همدلي به این معنا است که هر دو سوی یک تعامل و رابطه انسانی به يك احساس يگانه دست يافته‌اند.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو راز مایند IPBSES، سه گام براي به كارگيري و بالا بردن مهارت هاي مربوط به همدلي در مدیریت در رابطه relation management به شرح زیرند:

 • پرهيز از قضاوت سوگیرانه و ارزيابي پیش از موعد رفتار طرف مقابل
 • درك احساسات و عواطف طرف مقابل. درك خواسته‌ها و نيازها، آمال، توانايي ها، تجربه ها، نگرانی ها و هراس هاي طرف مقابل، به ما کمک می کند وی را بهتر بشناسيم و پي به احساسات و عواطف او ببريم.
 • بكوشيم آنچه ديگري بر اساس نگرش و توانايي خود تجربه كرده است، ما نيز تجربه كنيم. مهم است كه بدانيم اين تجربه مي ‌بايد براساس نگرش و احساسات او باشد نه آنچه خود مي‌انديشيم.

تبلیغات و رپرتاژ آگهی در سایت های عمومی و تخصصی

3. حمايت گري supportiveness:

در روانشناسی ارتباطی، يك رابطه ميان فردي مؤثر و قابل اتكاء رابطه‌اي است كه در يك فضاي حمايت گرانه شكل گرفته‌ باشد. در نظر داشته باشیم برای مدیریت در رابطه relation management، ارتباطات ميان فردي باز و همدلانه نمي‌توانند در يك فضاي پر هراس و تهديد دوام يابد. دلهره و ترس دير يا زود به گسستگي رابطه منجر مي‌شود.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، اگر ما در يك فرآیند ارتباطي احساس كنیم از سخنان و كردارمان بیخود و بی جهت انتقاد شده و مورد تهاجم قرار مي‌گيریم، از هر اقدامي كه به نشان دادن خواسته‌ها و نيازها و يا مكنونات دروني آنها بينجامد، پرهيز مي‌كنیم.

مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟

4. مثبت اندیشی:

جنبه دیگر مدیریت در رابطه relation management مثبت اندیشی است که در يك رابطه بین فردي حداقل به سه جنبه يا عامل مختلف تكيه دارد:

 • اول، ارتباط ميان فردي زماني به درستي شكل گرفته و عمق می گیرد كه احترام مثبت و معيني براي خويشتن در نظر داشته باشيم. كساني كه در مدیریت در رابطه relation management ابتدا در مورد خودشان مثبت مي‌انديشند، اين احساس مثبت را به ديگران منتقل و آنان را وادار به مثبت اندیشی مي‌كنند.
 • دوم، ارتباطات ميان فردي زماني به درستي شكل خواهند گرفت كه احساسات خوشايند خود را نسبت به طرف مقابل به او منتقل كنيم. اين حس در شخص مقابل اثر مثبت گذارده و او را تشويق مي‌كند در ارتباط با ما فعال ‌تر شده و سطح ارتباطي خود را به تراز بالاتري بیاورد.
 • سوم، در مدیریت در رابطه relation management، وجود احساس مثبت و خوشايند در روابط، براي تعامل اثر بخش بين دو يا چند نفر بسيار حياتي و مهم است. مشاهده نکردن اشتياق از سوي مخاطب يا مخاطبان، فرستنده پيام را به سوي انصراف از ارتباط و گسستگي ارتباطي مي‌كشاند.
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟
مدیریت در رابطه relation management: چطور 20 بگیریم؟

5. برابری equality:

برابری و نابرابری جزو مفاهیم کلیدی جامعه شناسی ارتباط هستند. کسی ممكن است با هوش تر، قوي‌ تر، ثروتمندتر و حتي سالم ‌تر باشد. یادمان باشد هرگز دو نفر از تمام جنبه‌ ها با يكديگر مساوي نخواهد بود. با وجود اين نبود تشابه، ارتباطات ميان فردي عموماً زماني مؤثر‌تر خواهند بود كه فضاي حاكم فضايي مبتني بر تعادل و برابری باشد.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، اگر افراد نامشابه بخواهند با يكديگر ارتباطي مؤثر داشته باشند، لازم است برابری در شخصيت آنها مورد توجه باشد، و يا اينكه به نقاط مشترك كه نوعي برابری جویی است، تاكيد بيشتري شود.

نكته كه حايز اهميت در مدیریت در رابطه relation management اين است كه طرفين ارتباط در نظر داشته باشند كه هر دو انسان هستند و موجوداتي گرانبها كه هر يك داراي خصيصه‌هايي هستند كه به نوبه خود مي‌تواند براي ديگران ارزشمند باشد.

 در عیم حال باید به خاطر داشته باشیم که این نکته در روابط نامزدی و برای همسرگزینی، پس از بحث کفویت و وجود شباهت های ساختاری و روانی-اجتماعی-اقتصادی قابل بیان و کاربرد است.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا