صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم اقتصادی مالی رفتاری فارکس و بورس

مدیریت هتل Hotel Management: سودمندی سازمانی در گردشگری 2021

پژوهشگران دانشگاه وست مینیستر، دانشگاه روهمپتون، دانشگاه میدل سکس انگلستان و دانشگاهاسوفت مترو سریلانکا در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت سودمندی سازمانی در صنعت هتلداری و گردشگری (توریسم) ایران در حوزه مدیریت هتل Hotel Management پرداختند.

رشته ای علمی به نام مدیریت هتل Hotel Management

مدیریت علمی هتلداری یکی از حوزه های بین رشته ای بین توریسم و مدیریت می باشد که بسیار پیچیده است. طبق تحقیقات صورت گرفته مدیران عادی بدون تجربه در امور هتلداری یا بدون مدرک تحصیلی مدیریت هتل Hotel Management نمی‌توانند مدیریت هتلی را عهده ‌دار شوند.

همچنین، افراد صرفاً به دلیل داشتن سرمایه و علاقه به حوزه هتلداری نمی توانند در این کار اقدام مساعدی صورت داده و در صورت اقدام مدیر موفقی نخواهد بود. متاسفانه در کشور ما بسیاری از هتل های چند ستاره با اسرمایه های عظیم ملی و هنگفت به دست افرادی اداره می شود که هیچ تخصصی در مدیریت هتل Hotel Management ندارند.

گاهی در حوزه مدیریت هتل Hotel Management، افراد مسئول خودشان حتی به عنوان مسافر هم در هتلی اقامت نداشته‌اند. طی تحقیقات صورت گرفته در اکثر اوقات مدیریت هتل Hotel Management را به افراد بازنشسته و غیر متخصص یا به دلیل آشنا بودن یا فامیل بودن با صاحب هتل به او واگذار کرده‌اند.

خیلی اوقات هم فرد سرمایه گذار خودش مدیریت هتل Hotel Management را بر عده گرفته است، زیرا تصور نموده که اداره کردن یک مجموعه اقامتی به شکل هتل تفاوتی با اداره کردن کارگران یک کارخانه، مغازه، مزرعه و یا معدن ندارد. نکته مهم این است که اگر مدیریت هتل Hotel Management امری ساده بود، دلیلی بر ضرر و زیان هنگفت صاحبان هتل ها بابت مشکلات مدیریت هر ساله در جهان به ثبت نمی رسید.

اهمیت انتخاب درست مدیریت هتل Hotel Management

انتخاب فرد یا افراد برای مدیریت هتل Hotel Management کاری بسیار حسّاس و دشوار است. به این دلیل که موفقیت مالی یا شکست تجاری هتل در آینده ، بستگی کاملی به وجود مدیر هتل دارد.

اگر در انتخاب فرد برای مدیریت هتل Hotel Management احتیاط و تأمل و دقّت و بررسی کامل نشود، بزرگترین اشتباه را مرتکب شده‌ایم. هر فرد برای مدیریت هتل Hotel Management باید مهارت های اداره‌کردن امور مربوط به هتل، معلومات علمی و آگاهی از قوانین جاری در کشور (مربوط به امور هتل) و تجربه فراوان داشته باشد.

آگاهی افراد حاضر در سمت مدیریت هتل Hotel Management به رموز مدیریت هتل از هر جهت، چه از لحاظ امور داخلی و اقتصادی و چه از حیث اداره کارکنان و تأمین رضایت مسافران کلید قوت و موفقیت تجاری است.

در حوزه گردشگری تحقیقات نشان داده اند بهتر است کادر مدیریت هتل Hotel Management پس از تأسیس، و تکمیل، تجهیز و آماده شدن هتل انتخاب شوند. این امر به سرمایه گذار فرصت کافی برای شناسایی و آموزش افراد مناسب برای مدیریت هتل Hotel Management را خواهد داد.

 

مدیریت هتل Hotel Management: سودمندی سازمانی در گردشگری
مدیریت هتل Hotel Management: سودمندی سازمانی در گردشگری

 

روش پژوهش مدیریت هتل Hotel Management و سودمندی سازمانی:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین برای مدیریت هتل Hotel Management چهار شهر توریستی تهران، مشهد، شیراز و اصفهان انتخاب شدند.

از بین 105 هتل مستقل و غیر زنجیره ای این شهرها، 45 هتل حاضر به همکاری شدند.

در مجموع برای بررسی وضعیت مدیریت هتل Hotel Management تعداد افراد شرکت کننده 1050 نفر بود.

ابزارهای پژوهش مدیریت هتل Hotel Management شامل پرسشنامه مدیریت تبادلی، پرسشنامه مدیریت تغییری، پرسشنامه لایسز-فیر، آزمون مدیریت با استثناء، پرسشنامه فرهنگ بازار و فرهنگ

یافته های پژوهش مدیریت هتل Hotel Management و سودمندی سازمانی:

  1. مدیریت تبادلی در صنعت هتلداری ایران هیچ رابطه ای با فرهنگ سازمانی ادهوکراسی (تخصص گرایانه) ندارد.
  2. سبک رهبری لایسز-فیر رابطه معناداری با فرهنگ سازمانی ادهوکراسی در مدیریت هتلداری ایران دارد.
  3. شیوه مدیریت تبادلی رابطه معناداری با فرهنگ بازار در صنعت هتلداری ایران، دارد.
  4. رهبری تبدیلی تاثیر معناداری بر فرهنگ بازار و فرهنگ سازمانی ادهوکراسی دارد.

راهبردهای کارکردی پژوهش مدیریت هتل Hotel Management و سودمندی سازمانی:

  • الگوهای مدیریت هتل Hotel Management و فرهنگ سازمانی در صنعت هتلداری بستگی کاملی به فرهنگ کشورهای مربوطه دارند.
  • مدیران هتل های مستقل در کشورهایی که از نظر توریسم توسعه نیافته هستند، ذهنیت قانونی-عقلانی کمتری نسبت به سایر کشورها دارند.
  • الگوهای مدیریت سازمانی و فرهنگ سازمانی صنعت توریسم کشورهای توسعه یافته به ویژه در مدیریت هتل Hotel Management، قابل تعمیم به کشورهای توسعه نیافته نیست.
  • بهتر است الگوهای مدیریت سازمانی و فرهنگ سازمانی در هر کشور و هر دسته از مدیریت هتل Hotel Management به طور کامل پژوهش و بومی سازی شوند.

Abstract

Because of an increasingly competitive environment managers of independent hotels need to enhance organizational effectiveness.

Therefore, it is crucial to understand what factors affect effectiveness.

To help achieve this, our study tests if transformational, transactional and laissez-faire leadership-styles, could indirectly influence organizational effectiveness through market and adhocracy organizational culture.

Method:

Iran was chosen because it is a developing country with a growing tourist industry that has been under much restriction since the revolution.

Survey data were gathered from managers of independent hotels in Iran and 340 questionnaires were returned out of 1050 distributed and examined using structural equation modelling.

Results:

Our findings show that the transformational leadership-style has an indirect relationship with organizational effectiveness through the market and adhocracy culture types.

However, transactional leadership has an indirect relationship with organizational effectiveness only through the market-culture type and laissez-faire only through the adhocracy-culture type.

Conclusion:

This paper adds to the body of literature on the application of the full range leadership theory, which was developed in the West, to other regional contexts.

In addition, we made a fresh look into the influence of these leadership styles on other factors including organizational culture and organizational effectiveness.

It also adds to the literature of independent hotels, which are an important yet under-researched part of the hospitality industry.

Keywords

Transformational Organizational culture, Transactional Independent hotels, Organizational effectiveness Laissez-faire, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Organizational Culture IPBSES.

Importance of Hospitality Industry

The hospitality industry in many parts of the world is a significant contributor towards the growth of national economies and this is certainly true of the Middle East.

In recent years, independent hotels, which are hotels that are not part of a chain, have become major contributors not only to the tourism and hospitality industry. They are also help to the overall economy of the country.

This is not only because of the revenue that they generate, but they are also major employers of semi-skilled and low-skilled workers.

However, the impact and importance of this type of hotel has been largely ignored by researchers especially in the context of developing countries in the Middle East where they have been a big contributor to both the national economy in general, and the tourism industry in particular.

Income of Tourism in Middle East

According to UNWTO (2019) the international tourist arrivals in the Middle East have increased from 12.7 m in 1995 to 60.5 m in 2018.

The income generated from international tourists in the region has increased by 13% between 2017 and 2018. The average occupancy of hotels in the region rose from 20.5% in 2017 to 45.3% in 2018 (UNTWO, 2018).

In the case of Iran, the number of tourists in the financial year 2018–2019 has increased by 52% compared to 2017–2018 (Financial Tribune, 2019).

 

 

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا