علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

ADHD در افسردگی: نقص توجه افسردگی مقاوم به درمان

پژوهشگران دانشگاه رادبود هلند، دانشگاه گنت بلژیک به بررسی وضعیت و مشکلات ADHD در افسردگی مقاوم به درمان با تمرکز بر نقایص توجهی پرداختند.

روش پژوهش  ADHD در افسردگی:

در این پژوهش آزمایشی مقایسه ای تعداد 80 داوطلب دارای افسردگی مقاوم به درمان و 113 داوطلب بدون هرگونه سابقه افسردگی شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5، مقیاس کنترل توجه (ACS)، آزمون استروپ، آزمون استروپ هیجانی، و تکلیف سرنخ دهی بیرونی (ECT) بودند.

یافته های پژوهش  ADHD در افسردگی:

  1. افراد دارای افسردگی مزمن مقاوم به درمان مشکلات توجهی بسیار بیشتری نسبت به افرادی که هیچگاه افسرده نشده اند، دارند.
  2. در آزمون های کنترل بازداری، هیچ تفاوتی بین افراد دارای افسردگی مزمن مقاوم به درمان با افراد بدون سابقه افسردگی، وجود ندارد.
  3. میزان نقایص توجه افراد دارای افسردگی مزمن مقاوم به درمان به اندازه تشخیص اختلال ADHD است.
  4. میزان سوگیری توجهی افراد دارای افسردگی مزمن مقاوم به درمان به هیجانات منفی، مشخص نشده است.

راهبردهای کارکردی پژوهش  ADHD در افسردگی:

  • به نظر می رسد دلیل عدم همراهی بیماران افسرده با درمانگر و ناتوانی از اجرای درست تکالیف درمانی، ناشی از مشکلات شدید توجهی این بیماران است.
  • درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی (مایند فول نس) و درمان های نوروتراپی و شناختی توجه می توانند در بهبود کارکردهای شناختی در افسردگی مزمن تاثیر مطلوبی داشته باشند.

Abstract

Attentional deficits as well as attentional biases towards negative material are related to major depression and might maintain chronicity.

However, studies investigating attentional deficits and attentional biases in chronic, treatment-resistant depressed are lacking.

Method:

The aim of the current study was to compare measures of attentional deficits and attentional bias between chronic, treatment-resistant depressed outpatients and never-depressed control participants.

Attentional deficits were assessed with the attentional control scale (ACS) and the Stroop Color naming task. Attentional bias was measured with the exogenous cueing task (ECT) and an emotional Stroop task.

Results:

Chronic, treatment-resistant depressed patients (n = 80) showed significantly more attentional deficits than never-depressed controls (n = 113) on the ACS and Stroop color-naming task.

However, in contrast with hypotheses, no differences were found between chronic, treatment-resistant depressed patients and never-depressed individuals on the ECT or emotional Stroop task.

The current findings indicate that chronic, treatment-resistant depressed patients present attentional deficits.

Conclusion:

The results however question whether this patient group shows attentional biases for negative material. Future research should include comparisons of chronic, treatment-resistant and non-chronically depressed patients.

If replicated, these current results might indicate that focusing on improving attentional deficits could be a more promising target for treatment than addressing attentional biases.

Keywords

Depressive disorder, Attentional deficits, Attentional bias, Chronic depression, Treatment-resistant, depression, Emotion context insensitivity.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا