آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیصنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

مقدمه

اضطراب جدایی یکی از انواع مشکلات و اختلالات اضطرابی است که در سیر رشدی انسان تا 3 سالگی طبیعی بوده و رفع می شود. زمانی که فردی در سنین بالاتر از 3 سالگی دچار حالت های اضطرابی شدید به واسطه جدا شدن از خانه و یا نزدیکان مهم خود (والدین، پدر/مادر بزرگ، برادران، خواهران، و …) می شود، وی مبتلا به اختلال اضطراب جدایی است.

اضطراب جدایی خود را نه تنهاپیش بینی تفکر توطئه: عوامل روانی، شخصیت، و اجتماعی به شکل خاص این اختلال نشان می‌دهد، بلکه می تواند زیربنای بروز انواع دیگری از اضطراب جدایی (همچون انواع هراس ها) باشد. افزون بر این، طبق پژوهش های متعدد در سر تا سر جهان، اختلال اضطراب جدایی همراه و زمینه ساز بروز انواع اختلالات شخصیت خوشه C (اختلال شخصیت اجتنابی، اختلال شخصیت وابسته، اختلال شخصیت وسواسی)، و نیز اختلال شخصیت مرزی هستند. بنابراین شناسایی و درمان اضطراب جدایی بویژه در بزرگسالی از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

صورت مسئله

شایعترین نقاط بروز اضطراب جدایی، هنگام ورود افراد به مدرسه، هنگام ورود به دانشگاه، هنگام رفتن به سربازی، زندگی در محلی دیگر ، کار در محیط های دور از محل سکونت، ازدواج، مهاجرت و هر زمانی است که فرد ناچار است از خانه و خانواده جدا شود

دکتر منی‌کاواساگار و همکارانش در سال 2003 اقدام به طراحی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA) نمودند. این ابزار یکی از معروفترین ابزارهای تشخیصی و غربالگری اضطراب جدایی در حال حاضر بوده و در پژوهش های غربالگری سلامت و نیز ارزیابی های بالینی استفاده زیادی از آن شده است.

ساختار پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

این پرسشنامه از 27 گویه سوالی برای افراد بالای 18 سال تشکیل شده است. پاسخگویان وضعیت خود را در پاسخ به هر سوال بر یک مقیاس لیکرت چهار بخشی از 0 (این هیچ گاه رخ نداده است) تا 3 (این تقریباً همیشه رخ می دهد) مشخص می‌نمایند. مجموع نمرات افراد نشانگر وضعیت اضطراب جدایی آنهاست که هرچه نمرات بالاتر باشد، شدت اضطراب جدایی بیشتر است. میانگین نمرات برای جمعیت عادی 20، برای خانم ها 19.81 و برای آقایان 20.5 است.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

در بررسی پایایی این پرسشنامه، آلفای کرونباخ به عنوان ضریب همسانی درونی 0.95 محاسبه شده است. همچنین در محاسبه پایایی باز آزمون، سطح 0.86 بدست آمده است که نشانگر پایایی مطلوب این ابزار است.

برای بررسی اعتبار همگرا، نتایج حاصل از این پرسشنامه با مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی بزرگسال (SCI-SAS)، و پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی (SASI) مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که همبستگی نمرات پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA) با SCI-SAS معادل 0.65و با SASI معادل 0.58 است که نشانگر روایی همگرایی مطلوب این ابزار برای انواع سنجش های اضطراب جدایی بزرگسالان می باشد.

افزون بر این، در بررسی اعتبار عاملی، تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی نیز نشانگر تنها یک عامل با بار عاملی بالا هستند.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا