پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

اضطراب اجتماعی بعنوان یکی از انواع اختلالات اضطرابی شناخته می شود که در صورت عدم درمان تمام عمر همراه فرد خواهد ماند. این اختلال بعنوان ترسی ثابت و شدید در فرد شناخته می شود که حین مواجهه با افراد ناشناس، انجام فعالیت های اجتماعی، یا کارهای جمعی پدیدار می شود. اضطراب اجتماعی یکی از رایجترین انواع اختلالات اضطرابی محسوب شده و حدود ۳ تا ۲۰ درصد کل جمعیت در کشورهای مختلف به آن دچار هستند.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

یکی از مشکلات عمده این اختلال، اشتباه گرفتن آن با رگه‌های شخصیت درونگرا است. رفتارهای افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی توسط خودشان و دیگران اغلب به عنوان شرم، حیاء و ملاحظه کاری تفسیر می شود. در حالی که این اختلال از موارد پیش گفته کاملاً متمایز است. اولین گام برای غلبه بر اضطراب اجتماعی شناسایی و سنجش آن توسط ابزارهای مناسب است. یکی از این ابزارها، پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالان (SAQ-A30) است که کارایی آن در کشورهای مختلف به اثبات رسیده و ابعاد گوناگون اضطراب اجتماعی را می سنجد.

ساختار پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30) حاوی ۳۰ گویه خبری است که پاسخگویان در قالب نظام لیکرت ۵ بخشی (۱: به هیچ وجه، ۵: بشدت) میزان موافقت خود را با هر گویه مشخص می نمایند. نمرات در پنج بخش ۶ گویه‌ای صحبت در جمع/ صحبت با مراجع قدرت؛ تعامل با جنس مکمل؛ ابراز جرات‌مندانه آزردگی، اشمئزاز، یا ناراحتی؛ انتقاد و خجالت؛ و تعامل با غریبه‌ها تقسیم شده اند.

هنجاریابی پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

ثبات درون ای پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه به میزان ۰٫۹۲ تا ۰٫۹۳ و برای خرده مقیاس‌ها بین ۰٫۷۵ تا ۰٫۹۲ در نسخه اصلی محاسبه شده است. پایایی دو نیمه سازی گاتمن  بین ۰٫۹۰ تا ۰٫۹۳ بدست آمده است. در هنجاریابی فارسی پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان، آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس صحبت در جمع/ صحبت با مراجع قدرت ۰٫۸۱؛ تعامل با جنس مکمل ۰٫۸۴؛ ابراز جرات‌مندانه آزردگی، اشمئزاز، یا ناراحتی ۰٫۷۴؛ انتقاد و خجالت ۰٫۷۴؛ و تعامل با غریبه‌ها ۰٫۷۷ بدست آمد. همچنین آلفای کرونباخ کل پرسشنامه در نسخه فارسی ۰٫۹۲ محاسبه شد.

برای بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه نیز از روش تحلیل مولفه اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد که نشانگر ۵ عامل متمایز در گویه های پرسشنامه SAQ-A30 است.

بازدیدها: 8611

Tags: , , , , , , ,

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Most Viewed Posts
فهرست