علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) دو جنس انسان با بایوریتم

پژوهشگران دانشگاه کنت انگلستان، دانشگاه ایالتی اوهایو ایالات متحده امریکا، و دانشگاه ملی استرالیا در پژوهشی مشترک به بررسی روندهای تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) دو جنس انسان و تاثیر زیست‌چرخه‌ها بر آنها پرداختند.

روش:

در این پژوهش ۹۴ بزرگسال از شمال انگلستان شرکت نموند. ضخامت مینای دندان عقل (M3) فک بالا و فک پایین افراد و تناوب دوره‌های رتزیوس آنها مورد سنجش قرار گرفتند.

نتایج:

  1. از نظر تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) تناوب دوره‌های رتزیوس در دندان‌های عقل زنان بیش از دندان‌های عقل مردان است.
  2. در حوزه تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) دندانی، دندان‌های عقل زنان مینای ضخیم‌تری نسبت به دندان‌های عقل مردان دارد.
  3. تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) دندان عقل بین دو جنس، تنها در فک بالا بوده و در فک پایین هیچ تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) معناداری بین دو جنس مشاهده نشده است.

راهبردهای کارکردی:

  • بیوریتم‌ها (زیست چرخه ها) در مردان و زنان متفاوت است.
  • تفاوت در چرخه های زیستی دو جنس تنها به فنوتیپ (تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) و صفات ثانویه جنسی) محدود نبوده و تفاوت‌های آناتومیک بسیاری را نیز در سطح میکرو و ماکرو ایجاد می‌کند.
  • در حوزه تفاوت ظاهری (دی مورفیزم) دو جنس در دهان و دندان، ضخامت مینای دندان‌های فک بالای زنان بیش از مردان است، به همین دلیل زنان کمتر از مردان همتای خود دچار مشکلات دندانی در فک بالا می‌شوند.
  • تنظیم فعالیت‌ها و سبک زندگی بر اساس زیست چرخه ها و الگوهای درست تغذیه و خواب/بیداری می‌تواند به کاهش بیماری‌ها و افزایش طول عمر بیانجامد.

Abstract

Life on earth is regulated by biological rhythms, some of which oscillate with a circadian, monthly or lunar cycle. Recent research suggests that there is a near weekly biorhythm that may exert an influence on human skeletal growth.

Evidence for the timing of this biorhythm is retained in tooth enamel as the periodicity of Retzius lines. Studies report that Retzius periodicity (RP) relates to adult human stature and enamel thickness.

Adult human stature is sexually dimorphic, and so is enamel thickness of maxillary third molars (M3) but not mandibular M3.

Yet, previous studies report sex differences in RP are apparent in some populations but not others, and it is unknown if dimorphism in enamel thickness relates to RP.

To further our understanding of this biorhythm we analysed sex-related variation in RP and its relationship with enamel thickness in a sample of M3′s (n = ۹۴) from adults in Northern Britain.

Results reveal RP was significantly higher in our sample of female molars compared to those of males, which is consistent with the previously reported correlation between the biorhythm and adult stature.

The RP of maxillary M3 related to sex differences in enamel thickness, but this relationship was not present in mandibular M3.

Our results support previous findings suggesting that this biorhythm is sexually dimorphic and provide the first evidence that RP may be one factor influencing sex differences in enamel thickness.

Our study also shows that correlations between RP and enamel thickness appear to be most readily detected for tooth types with sufficiently wide ranges of enamel thickness variation, as is the case for maxillary but not mandibular M3. Achieving a sufficient sample size was critical for detecting a sex difference in periodicity.

Keywords

Histology, Growth and development

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا