محرکهای طبیعی تصویرداری مغزی: فیلم سینمایی و مستند

محرکهای طبیعی تصویرداری مغزی: فیلم های سینمایی و گفتگوهای روایی https://ipbses.com ;https://rozamind.com ;https://rozaminddl.ir

پژوهشگران دانشگاه آئولتو فنلاند، دانشگاه ملی اقتصاد روسیه، دانشگاه MIT، و دانشگاه هاروراد امریکا در پژوهش مروری مشترک به بررسی نقش فیلم درمانی و روایت درمانی در محرکهای طبیعی تصویربرداری مغزی پرداختند.

رئوس مطالب این نوشتار:

  • محرکهای طبیعی تصویربرداری مغزی کمک می کنند سیستم های رمزگذاری مغز برای حافظه دراز مدت (LTM) به شکل طبیعی خود مشخص شوند.
  • یادآوری رخدادهای فیلم ها منجر به فعالیت شبکه های عصبی مغز برای حافظه اتوبیوگرافی می شود.
  • روایت هایی که بازنمایی موضوعاتی هستند که مربوط به حافظه اتوبیگرافی فرد هستند، بیش از روایت های خیالی، منجر به فعالیت شبکه حالت پایه و هیپوکامپ می شوند.
  • هنگام ارائه محرکهای طبیعی به شکل فیلم و روایت های واقعی، الگوی فعالیت های مغز در شبکه حالت پایه، پیش گوه، و کرتکس میانی پیش پیشانی، همانند زمانی است که فرد در حال بیان خاطرات عینی خود می باشد.
  • قطعه قطعه کردن رخدادها در حافظه، یکی از کارکردهای بنیادی در مغز انسان است. استفاده از محرکهای طبیعی به شکل فیلم و روایت این فعالیت ها و مدارهای عصبی مرتبط با آن را به بهترین وجه در تصویربرداری های مغزی نشان می دهند.
  • بررسی فعالیت نوار مغزی (QEEG) در باندهای تتا، بتا و آلفا 20 برابر بهتر از شیوه های نظرسنجی رایج می تواند میزان جذابیت و فروش گیشه فیلم های سینمایی را پیش بینی نماید.
  • شبکه های حالت پایه به راحتی پردازش روایت ها از طریق انواع رسانه به صورت فیلم، کتاب صوتی، و حتی رقص را به خوبی انجام می دهند.
  • استفاده از محرکهای طبیعی همچون فیلم و روایت برای کودکان بسیار لذت بخش بوده و از این طریق همکاری بیشتری در پژوهش های تحولی با محققان خواهند داشت.

Movies and narratives as naturalistic stimuli in neuroimaging

Abstract

Using movies and narratives as naturalistic stimuli in human neuroimaging studies has yielded significant advances in understanding of cognitive and emotional functions.

Method

The relevant literature was reviewed, with emphasis on how the use of naturalistic stimuli has helped advance scientific understanding of human memory, attention, language, emotions, and social cognition in ways that would have been difficult otherwise.

Results

These advances include discovering a cortical hierarchy of temporal receptive windows, which supports processing of dynamic information that accumulates over several time scales, such as immediate reactions vs. slowly emerging patterns in social interactions.

Naturalistic stimuli have also helped elucidate how the hippocampus supports segmentation and memorization of events in day-to-day life and have afforded insights into attentional brain mechanisms underlying our ability to adopt specific perspectives during natural viewing.

Further, neuroimaging studies with naturalistic stimuli have revealed the role of the default-mode network in narrative-processing and in social cognition.

Conclusion

Finally, by robustly eliciting genuine emotions, these stimuli have helped elucidate the brain basis of both basic and social emotions apparently manifested as highly overlapping yet distinguishable patterns of brain activity.

Keywords

Naturalistic stimuli, Memory, Attention, Emotion, Social cognition, Language.

بازدیدها: 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *