علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

ساختارهای مغزی اسکیزوفرنی و دمانس: MRI و نقشه مغز

پژوهشگران دانشگاه لیلی، دانشگاه واله، دانشگاه سان فرناندو، دانشگاه ملندز کلمبیا و دانشگاه بوستون ایالات متحده امریکا با استفاده از MRI و نقشه مغز به بررسی ساختارهای مغزی بیماران مبتلا اسکیزوفرنی و دمانس پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش تعداد 15 نفر غیر بیمار، 10 نفر بیمار مبتلا به اسکیتزوفرنیا، و 10 نفر بیمار که همزمان مبتلا به اسکیتزوفرنیا و دمانس (زوال عقل) شرکت نمودند. تمامی بیماران بالای 45 سال سن داشتند.

ابزارهای مورد استفاده شامل پرونده پزشکی، سابقه خانواده و بیماری، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، معاینه وضعیت روانی (MMSE)، آزمون شناختی آدن-بروک (ACE)، مقیاس سنجش بالینی دمانس (CDR)، نمره ایسکمی هاچینسکی (HIS)، مقیاس افسردگی سالمندی یساواج (YGD)، مقیاس علایم مرضی مثبت و منفی اسکیتزوفرنیا (PANSS)، آزمون یادگیری شفاهی هاپکینز (HVLT)، تست شکل های پیچیده ری (RCFT)، آزمون یادآوری انتخابی آزاد و نشانه دار (FCSRT)، آزمون نامیدن بوستون (BNT)، آزمون دنباله سازی (TMT-A)، آزمون روانی آوایی، آزمون روانی معنایی، و آزمون فراخنای عدد بودند.

تصویربرداری مغزی MRI با استفاده از شدت میدان 1.5 صورت گرفت.

یافته ها:

 • شدت افسردگی افراد دارای اسکیتزوفرنیا 4 برابر افراد عادی و در افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان، 3 برابر افراد عادی است.
 • شدت دمانس در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی 3 برابر افراد عادی و در افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان، 7 برابر افراد عادی است.
 • توانمندی های شناختی افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان 50% کمتر از افرد بهنجار و 30% کمتر از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی است.
 • در معاینه وضیعت روانی (MMSE)، نمرات افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان به شکل معناداری کمتر از افراد بهنجار و افراد دارای اسکیزوفرنی است.
 • نمرات ادراک فضایی افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان و افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به شکل معناداری کمتر از افراد بهنجار است. در عین حال افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان در ادراک فضایی بسیار ضعیف تر از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی عمل نمودند.
 • در ریخت شناسی مغزی، محدوده های اکومبنس، چگالی کرتکس، و چگالی ماده سفید دو نیمکره در افراد بهنجار بیش از از افراد دارای اسکیتزوفرنیا و افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان بود. همچنین شاخص های مذکور در افراد دارای اسکیتزوفرنیا بیش از افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان است.
 • بطور کلی در بخش های مختلف مغزی، ساختارها در افراد دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان کاهش اندازه و چگالی معناداری نسبت به افراد صرفاً دارای اسکیزوفرنی و نیز افراد بهنجار از خود نشان می دهند.

راهبردهای کارکردی:

 • ساختارهای مغزی افراد دارای اسکیتزوفرنیا نسبت به ساختارهای مغز افراد بهنجار به شکل معناداری کاهش اندازه دارند. این وضعیت در بیماران دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان تشدید می شود.
 • کارکردهای شناختی مغزی تا حد زیادی حاصل برآینده و نتیجه اندازه ساختارهای مغزی هستند که به دلیل کاهش معنادار آنها در افراد دارای اسکیتزوفرنیا، و اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان این کارکردها افت معناداری نسبت بجمعیت بهنجار نشان می دهند.
 • لازم است روش توانبخشی عصب روانشناختی، شناختی و هیجانی بیماران مبتلا به اسکیتزوفرنیا و نیز دارای اسکیتزوفرنیا و دمانس همزمان بر اساس میزان تخریب و کاهش اندازه ساختارهی مغزی آنها باشد تا حداکثر انطباق با نیازهای آنها و نیز توان یادگیری و پیشرفت آنها در طرح های درمانی صورت گیرد.
 • قواره بندی فرآیندهای توانبخشی و روان درمانی برای بیماران اسکیتزوفرنیا متناسب به ظرفیت های ساختاری مغزی و کارکردهای اجرایی فعال آنها، برای رسیدن آنها به وضعیت پایدار، نقش مهمی ایفا می نماید.

Abstract

Schizophrenia is a severe mental disorder that includes behavioural and cognitive manifestations generated by genetic or environmental factors, caused by a dysfunction of the dopaminergic system which contributes to the genesis of psychosis, producing a profound effect on affected individuals and society.

Method

In this work, demographic data, neuropsychological profiles and measurements of brain morphometry, using Magnetic Resonance Image (MRI), of three groups of patients are presented.

A control group with 15 patients, a schizophrenic without dementia group with 10 patients, and a schizophrenic with dementia group with 10 patients constituted the observed sample.

Results

Results of 21 neuropsychological tests and 11 brain structure measurements are included. The data set is a comprehensive source for advancing in a further understanding of schizophrenia and schizophrenia-dementia neuro-pathologies.

 

Keywords

Schizophrenia, Schizophrenia with dementia, Neuropsychological profiles, Measurements of brain morphometry using MRI

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا