علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

نوع‌دوستی در آسیب مغزی تروماتیک: آلکسی تیمیا و رفتار اجتماعی

پژوهشگران دانشگاه شمال غربی، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه جرج میسن ایالات متحده امریکا، و دانشگاه مانهایم آلمان در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت آلکسی تیمیا و نوع دوستی در آسیب مغزی تروماتیک (TBI) و کاهش رفتارهای سودمند اجتماعی در کهنه سربازان پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش تعداد 130 نفر از کهنه سربازان جنگ ویتنام با آسیب مغزی تروماتیک نفوذی (pBTI) و 36 نفر سالم شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس نوع دوستی (SRA)، واکنش پذیری بین فردی (IRI)، مقیاس آلکسی تیمیا، تکلیف تصمیم نوع دوستانه بودند.

تصویر برداری از آسیب های مغزی با استفاده از CT اسکن انجام شد. دلیل این کار، وجود ترکش و قطعات فلزی در سر کهنه سربازان داوطلب شرکت بود.

یافته ها:

  • آسیب های مغزی تروماتیک وارده به اینسولای پیشین تحت تاثیر آلکسی تیمیا منجر به تغییرات رفتاری در افراد می شوند. این تغییرات در رفتارهای همدلانه مشاهده نمی شوند.
  • آسیب های اینسولای پیشین و افزایش آلکسی تیمیا منجر به کاهش نگرش های نوع دوستی در افراد می شود.
  • رفتارهای همدلانه با نگرش های نوع دوستانه رابطه مثبت دارند.

راهبردهای کارکردی:

  • آسیب های مغزی تروماتیک بویژه در ناحیه اینسولای پیشین (AI) منجر به کاهش پردازش های هیجانی مثبت در افراد می شوند.
  • آسیب های مغزی تروماتیک در ناحیه AI منجر به کاهش رفتارهای نوع دوستانه و رفتارهای سودمند اجتماعی در افراد می شوند.
  • تجارب هیجانی اصلاحی، آموزش مهارت های تنظیم و مدیریت هیجانی و سنجش سطوح آلکسی تیمیا برای بهبود رفتارهای سودمند اجتماعی در سطح افراد و جامعه بسیار مهم هستند.

Abstract

Neuroimaging studies have reported a large network of brain regions involved in altruism. However, these studies are unable to determine if these regions are necessary for altruistic attitudes.

Method

Here, we examined the brain-basis of everyday altruistic attitudes ([Self-Report Altruism Scale]; e.g., helping a stranger with car troubles) and potential factors (i.e., alexithymia [Toronto Alexithymia Scale] such as empathic concern [Interpersonal Reactivity Index]) that may moderate this relationship.

We carried out whole-brain voxel-based lesion-symptom mapping and region of interest analyses to study a large sample of patients (n = 130) with penetrating traumatic brain injuries.

Results

Our results showed that the effect of anterior insula (AI) lesions was moderated by alexithymia, but not empathic concern.

The presence of AI lesions, as well as increased alexithymia, were associated with fewer endorsements of resource-costly altruistic attitudes. Empathic concern was positively correlated with endorsements of resource-costly altruistic attitudes.

Conclusion

Taken together, our study provides direct evidence that the AI and alexithymia play crucial roles in everyday altruistic attitudes and reinforces the importance of the emotional experience in altruism.

Keywords

Altruistic attitudes, Alexithymia, Anterior insula, Voxel-based lesion-symptom mapping

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا