Category Archives: آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادی

در بخش آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادی از سایت IPBSES، توضیحات انواع آزمون های روانشناختی، جامعه شناختی، زیستی، نوروساینس و اقتصادی به صورت قالب اجرایی مداد و کاغذی، آنلاین، و نرم افزاری ارائه می شوند.

تکلیف تصمیم گیری آیووا Iowa Gambling Task (IGT)

تکلیف تصمیم گیری آیووا Iowa Gambling Task

تکلیف تصمیم گیری آیووا Iowa Gambling Task (IGT) مقدمه آزمون تصمیم‌گیری آیووا تکلیفی روانشناختی است که به نظر می­‌رسد تصمیم­‌گیری در زندگی واقعی را شبیه­‌سازی می‌­کند. این تکلیف در ابتدا توسط بکارا و همکاران (۱۹۹۴) ابداع شد و سپس پژوهشگران دانشگاه آیووا توسعه یافت. محبوبیت خاص این تکلیف به دلیل توجه به آن در کتاب […]

مقیاس ناامیدی MMPI-2: ابزاری برای پیشگیری ازخودکشی

مقیاس ناامیدی MMPI-2: ابزاری برای پیشگیری از خودکشیhttps://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://www.RozaMindDL.ir

مقیاس ناامیدی MMPI-2: ابزاری برای پیشگیری از خودکشی بازدیدها: 12

پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA)

پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسال (ASA) بازدیدها: 117

مقیاس‌ تصویر بدن فیشر (FBIS) در غربالگری بالینی

مقیاس‌ تصویر بدن فیشر (FBIS) در غربالگری بالینی

مقیاس‌ تصویر بدن فیشر (FBIS)   بازدیدها: 65

مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)

مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)

مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS) بازدیدها: 186

پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ) در کار و زندگی

پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ) در کار و زندگی

پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ) مقدمه تا مدت ها فرض غالب این بود که آینده افراد حسب توانایی های عقلانی و تفکر آنها (به زبان ساده هوش آکادمیک) قابل پیش بینی است. حتی بسیاری از متخصصان پا را فراتر گذاشته و تنها پل پیشرفت افراد در زندگی را میزان هوش آکادمیک آنها می دانستند. در […]

مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی (DERS) زندگی و کار

مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی (DERS) http://localhost/rozamand

مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی (DERS) مقدمه هیجان از دیرباز به عنوان راهی میانبر برای ارتباطات بین فردی شناخته شده است. هیجان ها منابع عظیمی برای درک، تفسیر، واکنش و انتقال اطلاعات بین افراد محسوب می شوند. به باور بسیاری از متخصصان علوم اعصاب، بیش از 90% پردازش های مغزی ما هیجانی بوده و نئوکرتکس تنها […]

مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) فردی و شغلی-سازمانی

مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) فردی و شغلی-سازمانی

مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) مقدمه یکی از اجزای پایه برای رشد شخصیت، تحول فردی، و بهبود عملکرد در تمامی عرصه های فعالیت، شناخت فرد از خود است که به آن خودآگاهی گفته می شود. خودآگاهی عنصر کلیدی تمامی روان درمانی های و  آموزش های روانی محسوب می شود. طوری که تقریباً در تمامی مکاتب روانشناسی، […]

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI):سنجش بالینی و سازمانی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI):سنجش بالینی و سازمانی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI)   مقدمه منظور از شخصیت خودشیفته (نارسیسیت) اشاره به رویکردی دیرپا در فکر و رفتار دارد که فرد به میزان زیادی درگیر توجه به خود و برتر دیدن خود نسبت به بقیه است. از دیدگاه روانشناسی، افراد خودشیفته بسته به میزان شدت این صفت، عاشق تصویری تحریف شده، بزرگ نمایی شده، […]

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ)

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ) مقدمه آلکسی تیمیا (بی واژگانی خلقی) اشاره به خصوصیاتی در فرد دارد که بر اساس آن وی دچار مشکلاتی در زمینه شناسایی احساسات، توصیف احساسات، تفکر رو به بیرون و ظرفیت پایین تخیل/ تصویرسازی ذهنی است. به نظر می رسد این خصوصیت ها نشانگر نقایص پردازش هیجانی، پردازش شناختی، و […]