خدمات ما در انستیتو رزا مایند IPBSES برای شما

در بخش خدمات ما در انستیتو رزا مایند IPBSES برای شما از سایت IPBSES، خدماتی که ما می توانیم به شما در سطوح فردی و سازمانی ارائه دهیم، بیان شده اند. خدمات ما شامل انواع مشاوره فردی، گروهی و سازمانی، کوچینگ فردی و سازمانی، برگزاری انواع کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، نوروتراپی برای درمان اختلالات، توانبخشی عصبی روانشناختی برای تیم های ورزشی، و سنجش و اجرای انواع آزمون های روانشناسی در سطح فردی، سازمانی، مدارس، تیم‌ها، و مراکز آموزشی/درمانی است.

دکمه بازگشت به بالا