Category Archives: علوم زیستی، موضوعات بدنی و جسمانی

در این بخش از سایت IPBSES، مقالات و پژوهش های مرتبط با حوزه های زیستی، جسمانی و بدنی از منابع دست اول جهانی ISI گردآوری، ترجمه و تقدیم شده اند.

افسردگی تومور مغزی: تاثیرات متقابل تومور و افسردگی

افسردگی تومور مغزی https://www.ipbses.com; https://RozaMind.com; https://www.RozaMindDL.ir; https://wiki.RozaMind.com

پژوهشگران دانشگاه چوئو و دانشگاه توکیو ژاپن در پژوهشی مشترکی به بررسی وضعیت افسردگی تومور مغزی و روابط متقابل اختلالات خلقی و تومورهای مغزی در بیماران پرداختند. روش پژوهش افسردگی تومور مغزی: در این پژوهش مقایسه ای آزمایشی، 109 بیمار دارای تومور مغزی بین سالهای 2016 تا 2019 بررسی شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 60.4 […]

اعتیاد نوجوانان در پاندمی کووید-19: تغییرات راهبردی

اعتیاد نوجوانان در پاندمی کووید-19 https://www.ipbses.com; https://RozaMind.com; https://www.RozaMindDL.ir; https://wiki.RozaMind.com

پژوهشگران دانشگاه واین ایالات متحده امریکا در یک پژوهش مروری جامع به بررسی وضعیت شیوع، سبب شناسی و عوامل زمینه ساز در اعتیاد نوجوانان در پاندمی کووید-19 پرداختند. بازدیدها: 2

مقایسه مایندفولنس و CBT: تفاوت در اختلال درد مزمن

مقایسه مایندفولنس و CBT https://www.ipbses.com; https://RozaMind.com; https://www.RozaMindDL.ir; https://wiki.RozaMind.com

پژوهشگران دانشگاه مارینا باخیا، دانشگاه وگا باخا، دانشگاه موریکا، و دانشگاه میگوئل هرناندز اسپانیا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات مقایسه مایندفولنس و CBT در درمان انواع اختلال درد مزمن پرداختند. روش پژوهش مقایسه مایندفولنس و CBT: این پژوهش مرور سیستماتیک بر اساس الگوهای PICOS و PRISMA انجام شد. مقالات موجود در موتورهای جستجوی ProQuest، […]

سنجش افسردگی پسازایمانی: استرس و بهزیستی بارداری

سنجش افسردگی پسازایمانی: استرس و بهزیستی روانی بارداری https://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://www.RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه کوئینزلند استرالیا، دانشگاه هوئه ویتنام، دانشگاه کمبریج انگلستان، و دانشگاه جانز هاپکیزن ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی استرس و بهزیستی روانشناختی زنان باردار و سنجش افسردگی پسازایمانی در آنها پرداختند. بازدیدها: 1

یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا وافسردگی والتهاب عصبی

یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا و افسردگی و التهاب عصبیhttps://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://www.RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه زوریخ، دانشگاه بازل، دانشگاه ژنو، و انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در پژوهشی مشترک به بررسی یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا و عفونت عصبی. در دو اختلال روانی اسکیتزوفرنیا و افسردگی پرداختند. بازدیدها: 11

ژنتیک اختلال دوقطبی: وراثت در افسردگی-شیدایی

ژنتیک اختلال دوقطبی: وراثت در افسردگی-شیدایی

پژوهشگران دانشگاه روویرا ویرجیلی، دانشگاه بارسلونا، و دانشگاه پمپئو فابرا اسپانیا در پژوهشی مروری به بررسی ریشه های ژنتیک اختلال دوقطبی  نقش وراثت در افسردگی-شیدایی افراد پرداختند. بازدیدها: 1

فروتنی و ننگ خانوادگی در کووید-19:سنجش تحلیل عاملی

فروتنی و ننگ خانوادگی در کووید-19: هنجاریابی تحلیل عاملی https://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه دالیان، دانشگاه هنگ کنگ و دانشگاه چین شرقی در پژوهشی مشترک به هنجاریابی تحلیل عاملی پرسشنامه های فروتنی و ننگ خانوادگی در پاندمی کووید-19 پرداختند. بازدیدها: 1

سبک شخصیتی ناسازگار و مشکلات مقابله درست با کرونا

سبک شخصیتی ناسازگار و مشکلات مقابله درست روان با کرونا https://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه فیرنزا، دانشگاه پادووا ایتالیا، و دانشگاه جورجیا ایالات متحده امریکا به بررسی نقش سبک شخصیتی ناسازگار در انتخاب استراتژی های مقابله نادرست روانشناختی در پاندمی کووید-19 پرداختند. بازدیدها: 4

تعیین سن مغز: ترکیب داده‌های MEG و MRI

تعیین سن مغز: ترکیب داده‌های MEG و MRI https://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه مک گیل کانادا در پژوهشی مروری و تحلیلی با استفاده از تحلیل ثانوی به بررسی ترکیب داده های کامپیوتری مغزی از MEG و MRI برای تعیین سن مغز انسان پرداختند. بازدیدها: 3

پردازش هیجانی در کووید-19: سبکهای مقابله در کرونا

پردازش هیجانی در کووید-19: سبکهای مقابله در پاندمی کرونا https://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه جامو، و وزارت آموزش عالی جامو و کشمیر به بررسی سبک های مقابله و تاثیر آن بر پردازش هیجانی در کووید-19 بین مردم پرداختند. بازدیدها: 7