علوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

رفتاردرمانی شناختی افسردگی و اعتیاد به الکل همزمان

پژوهشگران دانشگاه هاروارد ایالات متحده به بررسی نوآوری های روش شناختی در رفتاردرمانی شناختی افسردگی و اعتیاد به الکل همزمان برای بهبود نتایج درمانی پرداختند.

روش پژوهش رفتاردرمانی شناختی افسردگی

در این پژوهش آزمایشی تصادفی 94 بود که نیمی همزمان دارای اختلال افسردگی و سوء مصرف الکل و نیمی تنها افسردگی داشتند، بودند. ابزارهای پژوهش عبارتند از:

  • مصاحبه ساختار یافته روانپزشکی DSM-IV،
  • پرسشنامه افسردگی بک، پیگیری زمانی مصرف الکل (TLFB)،
  • پرسشنامه عوارض مصرف الکل (YAACQ)،
  • پرسشنامه انگیزه های مصرف الکل (DMQ-R) بودند.

مداخلات شامل رفتار درمانی شناختی، و مصاحبه انگیزشی بودند.

یافته های پژوهش رفتاردرمانی شناختی افسردگی

  1. ترکیب مصاحبه انگیزشی با رفتار درمانی شناختی منجر به افزایش نتایج درمانی بر افسردگی می شود.
  2. مصاحبه انگیزشی به همراه رفتاردرمانی شناختی افسردگی، منجر به کاهش مصرف الکل در افراد مبتلای همزمان به افسردگی و سوء مصرف الکل می شود.
  3. کاربرد مصاحبه انگیزشی در رفتار درمانی شناختی افسردگی منجر به کاهش علایم مرضی «فقدان لذت (آنهدونیا)» در بیماران می شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش رفتاردرمانی شناختی افسردگی

  • ترکیب مصاحبه انگیزشی با رفتار درمانی شناختی برای اختلالات خلقی بهتر از کاربرد صرف رفتار درمانی شناختی موثر است.
  • استفاده از مصاحبه انگیزشی در رفتار درمانی شناختی برای اختلالات سوء مصرف الکل، ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد شیوه ای مطلوب برای مدیریت مصرف و کنترل ولع بیماران است.

Abstract

Objective

Both cognitive behavioral therapy for depression (CBT-D) combined with brief motivational interviewing (CBT-D+BMI) and alone are associated with symptom improvement among college students with co-occurring depression and heavy episodic drinking (HED).

However, little is known about change processes underlying these different treatments. The current study uses a network approach to examine change process that may differentially underlie CBT-D + BMI relative to CBT alone.

Methods

Participants included 94 college students with depression and HED who were randomized to either eight weeks of CBT-D + BMI or CBT alone.

A network approach was adopted to examine how treatment condition influenced changes in the network structure of depression symptoms, heavy drinking, drinking motives, and consequences of alcohol.

Network analyses were conducted using change scores representing the eight-week difference from pre-treatment to post-treatment assessments.

Results

Relative to CBT-D alone, the combined CBT-D + BMI treatment influenced the symptom network structure by preferentially targeting reductions in drinking to cope motives and in the depression symptom ‘loss of interest’.

Conclusion

The current study revealed that combined CBT-D + BMI may confer therapeutic benefit through different network structure pathways than CBT-D alone. Specifically, augmenting CBT-D with BMI may influence change processes related to drinking motives, such as drinking to cope.

Keywords

Depression, Heavy episodic drinking, Network analyses, Alcohol, CBT, Motivational interviewing, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Mood Regulation IPBSES RozaMind.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا