صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلان

گزارش خطای بالینی و کارگروهی پرستاران بیمارستان

پژوهشگران دانشگاه کیونگ هی و سازمان پژوهش سلامت کره جنوبی در پژوهشی مشترک به بررسی ارتباط گزارش خطای بالینی و کارگروهی پرستاران بیمارستان های کره جنوبی پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی مقطعی-عرضی ۶۷۴ پرستار شاغل در بیمارستان‌های کره جنوبی شرکت نمودند. برای سنجش کار گروهی از پرسشنامه ادراک کار گروهی (TeamSTEPPS (T-TPQ استفاده شد. خطاهای بالینی بعنوان رخدادهای نامطلوبی تعریف شدند که قابل پیشگیری بودند. اطلاعات جمعیت‌شناختی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه پرستاری، و رده شغلی ثبت شدند. متغیرهای شغلی همچون بخش بیمارستانی، سطح کاری پرستار و نوع بیمارستان نیز لحاظ شدند.

نتایج:

  1. میزان کار گروهی با رده شغلی پرستاران رابطه معکوس دارد.
  2. اکثریت پرستاران گزارش کردند که در ۶ ماه اخیر حداقل یک خطای بالینی داشتند، اما تنها ۵۳% از آنها گفتند که همیشه یا اغلب خطاهای بالینی خود را به مدیران و/یا اداره ایمنی بیمار گزارش کرده‌اند.
  3. هرچه میزان کار گروهی پرستاران بالاتر باشد، میزان گزارش خطای بالینی بیشتر است.
  4. هرچه مهارت‌های کارگروهی و ارتباطات موثر پرستاران بالاتر باشد، میزان گزارش خطای بالینی بیشتر است.

راهبردهای کارکردی:

Summary

Purpose

To examine levels of teamwork and its relationships with clinical error reporting among Korean hospital nurses.

Methods

The study employed a cross-sectional survey design. We distributed a questionnaire to 674 nurses in two teaching hospitals in Korea.

The questionnaire included items on teamwork and the reporting of clinical errors. We measured teamwork using the Teamwork Perceptions Questionnaire, which has five subscales including team structure, leadership, situation monitoring, mutual support, and communication.

Using logistic regression analysis, we determined the relationships between teamwork and error reporting.

Results

The response rate was 85.5%. The mean score of teamwork was 3.5 out of 5. At the subscale level, mutual support was rated highest, while leadership was rated lowest.

Of the participating nurses, 522 responded that they had experienced at least one clinical error in the last 6 months. Among those, only 53.0% responded that they always or usually reported clinical errors to their managers and/or the patient safety department.

Teamwork was significantly associated with better error reporting. Specifically, nurses with a higher team communication score were more likely to report clinical errors to their managers and the patient safety department (odds ratio = ۱٫۸۲, ۹۵% confidence intervals [1.05, 3.14]).

Conclusions

Teamwork was rated as moderate and was positively associated with nurses’ error reporting performance. Hospital executives and nurse managers should make substantial efforts to enhance teamwork, which will contribute to encouraging the reporting of errors and improving patient safety.

Keywords

cooperative behavior, medical errors, nurses, patient safety, safety management.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا