پژوهشگران دانشگاه ملی چنگ کونگ، دانشگاه ملی مرکزی تایوان و دانشگاه آوکلند نیوزیلند در پژوهشی مشترک به بررسی تغییرات امواج مغزی ورزشکاران حرفه ای و تاثیرات آن بر هوش و شناخت ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش 17 ورزشکار مرد بدمینتون با سابقه حداقل 5 سال سابقه ورزش حرفه ای و 17 مرد ورزشکار دو طولانی با حداقل 7 سال سابقه ورزش حرفه ای شرکت نمودند. تمامی افراد دارای حداقل 3 جلسه دو ساعته تمرین هفتگی بودند.

ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، تجهیزات مورفو متری (بدن سنجی)، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، آزمون دو استقامت هوازی قلبی/عروقی پیش روند (PACER)، آزمون flanker نرم افزار E-Prime، و دستگاه نوار مغزی (EEG) با 32 کانال فعال طبق سیستم 10-20 با نرخ نمونه گیری 1000 هرتز بودند.

یافته ها:

  • فعالیت های مغزی و توانمندی های شناختی ورزشکاران در لوب های آهیانه و پیشانی بیش از سطح متوسط افراد عادی غیر ورزشکار است.
  • در ورزش هایی همچون بدمینتون افراد به طور کلی توانایی های رفتاری و شناختی بالاتری نسبت به ورزشی هایی مثل دو و میدانی دارند.
  • تفاوت های فردی ناشی از تسلط بر حرکات بدنی ناشی از نوع ورزش می توانند بر سطح هوش و شناخت افراد تاثیر زیادی داشته باشند.

راهبردهای کارکردی:

Differential Modulation of Brain Signal Variability During Cognitive Control in Athletes with Different Domains of Expertise

Abstract

Motor expertise has recently been associated with differences in domain-general cognition.

Studies using averaged neurophysiological signals (e.g., event-related potentials) have shown varying degree of expertise-related differences in neural activity.

As a result, the precise mechanisms underlying these differences remain to be described.

Method

Here we used multiscale entropy analysis (MSE) to investigate whether the complexity of underlying neural systems working in a wide-range time scales can better explain the cognitive characteristics of athletes with different domains of expertise.

Behavioral and electroencephalograms (EEG) measures of athletes practicing an interceptive sport (badminton; n = 17). or a static sport (long-distance running; n = 17) were assessed during a flanker task with varying degrees of response conflict.

Results

The interceptive sport players showed superior behavioral performance overall on the task relative to the static sport players.

Although both groups exhibited greater sample entropy across most time scales in high-conflict relative to low-conflict trials over the parietal site.

This effect was only evident at coarser time scales over the midfrontal site for the interceptive sport players.

Conclusion

Together, our results suggest that individual differences in motor expertise may be associated with difference in information-processing capacity and information integration during cognitive processing.

As demonstrated by differential cognitive modulation of brain signal variability.

Keywords

cognitive control, response variability, EEG dynamics, brain signal complexity, sports expertise


دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “هوش و شناخت ورزشکاران: تغییرات مغزی ورزشکاران”

  1. CIs for О», ОІ Tr, andОІ Pr were computed on the basis of the asymptotic properties of MLEs i propecia tablets for sale Expression patterns from the xenograft tumor profile dataset were examined in the public profile datasets 23, 24 by joining the Affymetrix probe set identifier, and the statistical significance of the overlap between the gene sets was examined by a one sided Fisher s exact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *