علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

باورهای توطئه و سبک شناختی افراد توطئه‌انگار

پژوهشگران دانشگاه متروپولیتن منچستر انگلستان در پژوهشی به بررسی رابطه بین میزان باورهای توطئه و سبک شناختی افراد پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی، ۲۲۳ داوطلب از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کارکنان دانشگاه متروپولیتن منچسر با میانگین سنی ۲۷٫۷۹ سال در بازه سنی ۱۸ تا ۸۱ سال شرکت نمودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت اسیکزوتایپال (SPQ-B)، پرسشنامه هذیان‌های پیترز و همکاران (PDI-21)، مقیاس توهم لائونای-اسلید (LSHS)، پرسشنامه باورهای توطئه‌انگاری، پرسشنامه داشتن نظریات مشخص توطئه، و پرسشنامه نظریه توطئه بودند.

نتایج:

  1. باورهای توطئه و سبک شناختی روان‌پریشانه رابطه مثبت با یکدیگر دارند.
  2. باورهای توطئه و سبک شناخت اسکیزوتایپال، بویژه در عامل شناختی-ادارکی رابطه مثبت با یکدیگر دارند.
  3. در رابطه بین باورهای توطئه و سبک شناختی بهترین پیش‌بینی کننده برای باور فرد عقاید توطئه‌انگارانه، افکار هذیانی هستند.
  4. طرز تفکر توطئه‌انگارانه رابطه نیرومند و مستقیمی با باور به نظریه توطئه و سبک شناختی اسکیتزوفرنیک دارد.

راهبردهای کارکردی:

  • باورهای توطئه و سبک شناختی توطئه‌انگارانه، به میزان زیادی شامل ربط دادن بیش از حد مسایل مختلف به یکدیگر بدون در نظر گرفتن نظام احتمال علیّ و هم‌رخدادی است.
  • بسیاری از باورهای توطئه و سبک شناختی ناکارآمد به دلیل کمی دانش افراد و نداشتن تفکر تحلیلی است.
  • با توجه به همگرایی و همبستگی باورهای توطئه با علایم و نشانه‌های روانپریشانه و سایکاتیک، حتی در جمعیت عادی، لازم است افرادی که اعتقاد زیادی به نظریه توطئه دارند جهت ارزیابی‌های روانشناسی و روانپزشکی به متخصصان بهداشت روان مراجعه نمایند.
  • فراگیری مهارت‌های مدیریت هیجانی، حل مسئله، تصمیم‌گیری، و تفکر نقادانه کمک شایانی به مدیریت و محدودسازی باورهای توطئه و سبک شناختی توطئه‌انگارانه می‌کند.

Abstract

This paper assessed whether belief in conspiracy theories was associated with a particularly cognitive style (worldview).

The sample comprised 223 volunteers recruited via convenience sampling and included undergraduates, postgraduates, university employees, and alumni.

Respondents completed measures assessing a range of cognitive-perceptual factors (schizotypy, delusional ideation, and hallucination proneness) and conspiratorial beliefs (general attitudes toward conspiracist thinking and endorsement of individual conspiracies).

Positive symptoms of schizotypy, particularly the cognitive-perceptual factor, correlated positively with conspiracist beliefs. The best predictor of belief in conspiracies was delusional ideation. Consistent with the notion of a coherent conspiratorial mindset, scores across conspiracy measures correlated strongly.

Whilst findings supported the view that belief in conspiracies, within the sub-clinical population, was associated with a delusional thinking style, cognitive-perceptual factors in combination accounted for only 32% of the variance.

Keywords:

schizotypy, delusional ideation, conspiracist belief, worldview, cognitive style

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا