علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

آسیب روانی در نظریه توطئه کووید-۱۹: اختلالات شخصیت

پژوهشگران دانشگاه شفیلد هالام ایرلند شمالی به بررسی تاثیرات آسیب روانی در نظریه توطئه پاندمی کووید-19 با تاکید بر رگه های اختلالات شخصیت تاریک پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین 406 شهروند انگلیسی با میانگین سنی 29 سال داوطلب شرکت شدند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه اختلالات شخصیت اولیه و ثانویه، پرسشنامه شخصیت تاریک، پرسشنامه ذهنیت نظریه توطئه و پرسشنامه نظریه توطئه کووید-19 بودند.

یافته ها:

  1. اختلالات شخصیت بویژه شخصیت ضد اجتماعی، خودشیفتگی جمعی و ماکیاولیانیزم رابطه مستقیمی با میزان باور کلی فرد به نظریه توطئه دارند.
  2. تنها اختلالات شخصیت شخصیت ضد اجتماعی، و ماکیاولیانیزم رابطه مستقیمی با میزان باور به نظریه توطئه در پاندمی کووید-19 دارند.
  3. اعتقاد و باور به نظریه توطئه در پاندمی کووید-19 منجر به کاهش میل افراد به رعایت پروتکل های بهداشتی می شود.
  4. باور به نظریه توطئه در پاندمی کووید-19 منجر به کاهش میل افراد برای دریافت واکسن کووید-19 می شود.

راهبردهای کارکردی:

  • اختلالات شخصیت بویژه مثلث شخصیت تاریک و شخصیت ضد اجتماعی عوامل مهمی در گرایش و باور افراد به نظریه توطئه دارد و این امر منجر به رفتارهای منفی افراد و بروز رفتارهای گله ای علیه منافع عمومی خواهد شد.
  • غربالگری و سنجش مداوم وضعیت روانی-شخصیتی در شرایط بحرانی، همچون پاندمی کووید-19، کمک شایانی به شناسایی افراد در معرض خطر اختلالات روانی و شخصیتی می نماید. در نتیجه مانع گسترش باور به نظریه توطئه و کاهش رفتارهای گله ای علیه رفتار سودمند اجتماعی خواهد شد.
  • آموزش مداوم مهارت های مقابله روانشناختی، بویژه در قالب مهارت های دهگانه زندگی، منجر به مدیریت و کاهش بروز اختلالات روانی و شخصیتی در افراد در معرض خطر در سطح جامعه خواهد شد. در نتیجه، میزان اختلالات شخصیت و باور به نظریه توطئه و مخالفت به واکسیناسیون سراسری کاهش خواهند یافت.

Abstract

A proliferation of conspiracy theories has emerged during the Covid-19 health pandemic. The present study investigated individual susceptibility to conspiracy beliefs and the mediating role of Covid related conspiracy beliefs on links between personality and intentional dissemination of Covid-19 conspiracies and willingness to obtain a Covid-19 vaccine.

Specifically, we focused on trait psychopathy, Machiavellianism and collective narcissism, as these traits have previously been linked to heightened conspiracy mentalities.

We recruited 406 UK participants to take part in an online survey investigating personality and Covid-19 information.

Machiavellianism and primary psychopathy positively predicted general and Covid specific conspiracy beliefs, whereas collective narcissism positively predicted Covid specific conspiracy beliefs only.

Covid-19 conspiracy beliefs mediated the negative relationships between all traits and willingness to obtain a future vaccine. We discuss possible implications of these findings and provide direction for future research.

 

Keywords

Covid-19, Conspiracy theories, Psychopathy, Machiavellianism, Collective narcissism, Covid-19 vaccination.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا