علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

نظریه توطئه و ادراک تهدید کووید-19: نهادهای عمومی

پژوهشگران دانشگاه اینسبروک اتریش در پژوهشی به بررسی رابطه بین باور به نظریه توطئه و ادراک تهدید در پاندمی کووید-19 و نقش نهادها و سازمان های عمومی در آن پرداختند.

روش پژوهش:

دراین پژوهش پانلی آنلاین، تعداد 1024 نفر در پانل اول شرکت نمودند و 3 ماه بعد 632 نفر از گروه اول مجدداً در پانل دوم شرکت نمودند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ادراک تهدید کووید-19، چک لیست میزان دانش در مورد کووید-19، پرسشنامه باورهای نظریه توطئه، پرسشنامه تفکر توطئه، پرسشنامه عامل های پنج گانه شخصیتی، و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بودند.

یافته ها:

  • ادراک تهدید منجر به کاهش دانش نسبت به یک موضوع خاص (در این پژوهش، پاندمی کووید-19) می شود.
  • درک تهدید منجر به افزایش شکل گیری باور به نظریه توطئه در مورد پاندمی کووید-19 می شود.
  • سطوح بالای تهدید در وضعیت عدم اطمینان اطلاعات محیطی منجر به یادگیری اجتماعی، بروز رفتارهای گله ای و تقویت تفکر توطئه می شود.
  • سیاست های نهادهای عمومی برای افزایش اضطراب عمومی، ممکن است در کوتاه مدت کارگر باشند، اما در دراز مدت میزان مشارکت شهروندان و خوش بینی آنها به نهادهای عمومی را کاهش خواهند داد.

راهبردهای کارکردی:

  • ارائه اطلاعات درست، علمی، شفاف و یک دست، منجر به کاهش عدم قطعیت و اضطراب و همزمان افزایش آگاهی عمومی در مورد بحران ها خواهد شد.
  • آموزش تفکر نقادانه در کنار سهولت دسترسی به اطلاعات درست در مورد منابع بحران (همچون پاندمی کووید-19) منجر به کاهش بروز رفتارهای گله ای، کاهش تفکر نظریه توطئه علیه نهادهای عمومی، و افزایش مشارکت مدنی شهروندان برای غلبه بر بحران های اجتماعی خواهد شد.
  • مدیریت بهینه اطلاعات و کاهش عدم قطعیت منجر به کاهش اضطراب، کاهش رفتارهای گله ای، افزایش مشارکت مدنی شهروندان، و افزایش اعتماد ملی خواهد شد.

 

Abstract

According to appraisal theory, individuals cope with perceived threats in different ways. If engaging in problem-focused coping, for example, they may seek information useful for eliminating the root cause of the threat.

However, during crises such as the COVID-19 pandemic, people tend to navigate complex information environments marked by high levels of uncertainty.

In such contexts, individuals may adopt maladaptive behaviours—for instance, avoiding information or switching to pseudo-epistemic coping—in which they engage with non-scientific explanations.

As a consequence, they may learn less from their information environment and become susceptible to conspiracy theories. Against that background, we investigated how threat perceptions relate to learning, believing in conspiracy claims and conspiracy thinking in context of the COVID-19 pandemic.

Drawing from two-wave panel data, we found that threat perceptions were associated with a decrease in knowledge and an increase in believing conspiracy claims.

Taken together, our findings indicate that high levels of threat perceptions in uncertain information environments may impede societal learning and encourage conspiracy beliefs.

Thus, although provoking general anxiety may support short-term political goals, including adherence to policy during crises, accumulated threat perceptions may adversely affect citizens’ motivation to cooperate in the long term.

 

Keywords

Threat perception; Anxiety, Learning, Conspiracy theory, Conspiracy thinking, COVID-19

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا