پژوهشگران دانشگاه ورشو به بررسی ارتباط بین دولت و نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ بین مردم کشور لهستان پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین که در کشور لهستان انجام شد، ۲۷۲۶ نفر لهستانی بزرگسال بین ۱۸ تا ۷۰ سال داوطلب شرکت شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس فقدان کنترل، مقیاس کنترل جمعی، مقیاس باور به توطئه در کووید-۱۹، مقیاس باور به توطئه دولت در کووید-۱۹، مقیاس بیگانه هراسی (زنوفوبیا)، مقیاس رفتارهای محافظتی، و مقیاس رفتارهای سودمند اجتماعی بودند.

یافته‌ها:

  1. نداشتن کنترل فردی بر امور مختلف سیر بیماری کرونا، منجر به شکل گیری نظریه توطئه در مورد بیماری کووید-۱۹ و نیز نظریه توطئه در مورد نقش دولت لهستان در ایجاد و گسترش بیماری کووید-۱۹ می شود.
  2. هرچه سطح کنترل جمعی بر امور زندگی بیشتر باشد میزان باورهای کلی توطئه در مورد کووید-۱۹ کمتر می شود، اما سطح نظریه توطئه در مورد نقش دولت تشدید می شود.
  3. تشدید نظریه توطئه در افراد منجر به تقویت بیگانه هراسی (زنوفوبیا) و گرایش های منفی علیه اقلیت ها می شود. اما تشدید نظریه توطئه دولت لهستان در مشکلات منجر به افزایش بیگانه هراسی نمی شود.
  4. افرادی که نظریه توطئه دولت لهستان را بیشتر دارند، کمتر رفتارهای فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، و شستن دست را رعایت می کنند.

راهبردهای کارکردی:

  • آگاهی بخشی نظام دار و جلوگیری از ارائه اخبار متناقض از طریق مراجع مختلف، منجر به کاهش نظریه توطئه بویژه باور به توطئه دولتی در پاندمی کووید-۱۹ می شود.
  • افزایش افکار و نظریه توطئه بین مردم، منجر به افزایش رفتارهای بیگانه هراسی و آسیب رساندن به اقلیت‌های قومی، نژادی و اجتماعی خواهد شد.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس و تفکر نقادانه منجر به کاهش افکار توطئه و نظریه توطئه در افراد می شود. در نتیجه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بین مردم افزایش خواهد یافت.
  • برای کاهش رابطه بین دولت و نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹، لازم است نهادها و سازمان های دولتی با اجتناب از تناقض و ابهام، عملکرد، اطلاع رسانی و اخبار را تنها به یک مرجع دولتی محدود کنند تا میزان سوءظن و توطئه انگاری در ذهن مردم کمتر شده و مراعات پروتکل های بهداشتی بیشتر شود.

Content matters. Different predictors and social consequences of general and government-related conspiracy theories on COVID-19

Abstract

In times of crisis, people are more prone to endorse conspiracy theories. Conspiracy thinking provides answers about the causes of an event, but it can also have harmful social consequences.

Our research tested both the predictor and the consequences of two types of conspiracy beliefs related to the Covid-19 pandemic: (1) general conspiracy beliefs and (2) government-related conspiracy theories.

In two studies in Poland (Ntotal = ۲۷۲۶), we found that a perceived lack of individual control predicted both types of conspiracy theories, while a sense of collective control was positively related to general conspiracy beliefs but negatively associated with government-related conspiracy theories.

Moreover, general conspiracy theories were related to the acceptance of xenophobic policies and to a less favourable attitude towards outgroups whereas government-related conspiracy theories were not.

Additionally, people who believed in conspiratorial governments less frequently indicated that they used prevention methods, such as social distancing and handwashing. Our research demonstrates the importance of considering the content of various conspiracy theories when studying their social effects and potential causes.

Knowing which attitudes may be associated with the endorsement of specific conspiracy theories can contribute to counteracting their negative consequences during crises.

 

Keywords

Conspiracy theories, Lack of control, COVID-19, Coronavirus, Intergroup attitudes, Health behaviour

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??