علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شوخی‌ها در ایام پاندمی کووید-۱۹: آزارنده یا لذتبخش؟

پژوهشگران دانشگاه پاویا ایتالیا در پژوهشی به بررسی وضعیت هیجانی در واکنش به شوخی‌ها در ایام پاندمی کووید-۱۹ پرداختند.

روش

در این پژوهش آزمایشی تعداد ۱۹۰۳ نفر بصورت آنلاین داوطلب شرکت شدند.

۴ دسته محرک شوخی کووید-۱۹ کلامی، تصویری، کمیک استریپ، و غیر کووید کلامی بکار رفتند.

ابزارهای پژوهش شامل مقیاس مقابله شوخی (CHS)، آزمون جهت گیری زندگی (LOTR)، ریسک ادراکی آلودگی به کووید-۱۹، فاصله فضایی (به کیلومتر) با مرکز شیوع کرونا، و فاصله اجتماعی با سایرین بودند.

یافته ها

  1. شوخی‌ها در ایام پاندمی کووید-۱۹ فاقد ویژگی سرگرم‌کننده هستند.
  2. شوخی‌های مربوط به پاندمی کووید-۱۹ بیشتر از هر چیزی، واجد ویژگی نفرت‌انگیز هستند.
  3. در سنین بالاتر و در زنان، شوخی های مربوط به همه گیری ویروس کرونا بیشتر از بقیه جمعیت نفرت انگیز تلقی می شوند.
  4. افرادی که برای مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا از شوخی استفاده می‌کنند کمتر از سایرین شوخی های مربوط به کرونا را نفرت انگیز می دانند.
  5. میزان احتمال ذهنی فرد از خطر ابتلا به کووید-۱۹ رابطه مستقیمی با میزان نفرت انگیز دانستن شوخی های مربوط به ویروس کرونا دارد.

راهبردهای کارکردی

  • بعنوان یکی از عامل های توسعه پایدار، لازم است سواد رسانه‌ای در کل جمعیت آموزش داده شوند. بویژه، بسیاری از شوخی های مرتبط با موقعیت های استرس زا، برای بسیاری از افراد شوخی نبوده و بیشتر منجر به نفرت و ترس آنها می شود.
  • استرس های ناشی از ارسال محتوای طنز در خصوص موارد بحرانی همچون کووید-۱۹، منجر به افزایش هیجانات منفی و کاهش سرمایه روانشناختی در سطح جامعه می شوند.
  • بهتر است شوخی های با محتوای موضوعات ترس آوری همچون پاندمی کووید-۱۹ تا جای ممکن کمتر پخش شوند، زیرا تنها مردان جوانی که سبک مقابله با استرسشان استفاده از شوخی است، از این موارد لذت می برند.
  • لازم است افرادی که محتوای طنز با موضوعات کووید-۱۹ را پخش می‌کنند از ارسال این مطالب به زنان و افرادی که شخصیت و رفتارهای جدی دارند، اجتناب کنند.
  • مدیریت فضای مجازی برای کاهش ارسال مطالب فورواردی نادرست و نفرت انگیز، برای حفظ سلامت روانی جامعه بویژه در شرایط فعلی پاندمی کووید-۱۹ ضروری است.

Abstract

We often see an upsurge of humor inspired by tragic circumstances: this happened also during the Coronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak.

However, little is known about the emotional response to tragedy-triggered humor, let alone Covid-19 humor.

With a large-scale survey completed during the early stages of Italy’s lockdown, we studied the appreciation (funniness and aversiveness) of different formats of Covid-19 humor shared on social media.

Results of an analysis of the role of demographic, personality, and psychological distance factors with linear mixed models showed that Covid-19 humor lacks a “signature” of funniness, but displays a mark of aversiveness.

Among demographics, age and gender were key factors: with increasing age and in women, Covid-19 humor was judged as more aversive. Individuals using humor to cope with uneasy circumstances judged Covid-19 humor as funnier and less aversive.

Furthermore, the perceived risk of infection amplified Covid-19 humor aversiveness, while kilometrical distance from the first Italian contagion hotspot raised the amusement in global terms.

These findings expand our knowledge about dark humor and should raise awareness of the great variation in the emotional impact of Covid-19 humor and of the need to ponder where and with whom to share the laugh about the pandemic.

 

Keywords

Covid-19 humor, Dark humor, Humor appreciation, Internet humor, Coping, Psychological distance.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا