پژوهشگران دانشگاه اینسبروک اتریش و دانشگاه زارلانت آلمان طی پژوهشی مشترک به تغییرات در برنامه مردم برای ورزش در پاندمی کووید-۱۹ پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین و تلفنی از تاریخ ۲۷ آپریل ۲۰۲۰ تا ۴ می ۲۰۲۰ تعداد ۵۱۱ داوطلب شرکت نمودند. الگوی پرسشنامه بصورت مصاحبه در مورد برنامه ها و عادت‌های ورزشی و تمرینی پیش و پس از شروع پاندمی کووید-۱۹ بود. همچنین سوالاتی در مورد میزان تناسب مقررات وضع شده برای پاندمی کووید-۱۹ و پیشنهادات شرکت‌کنندگان برای سیاست‌های آتی فعالیت های ورزشی سنجیده شدند.

یافته‌ها:

  1. بیش از ۵۸% شرکت‌کنندگان پیش از پاندمی کووید-۱۹ بطور منظم ۱، ۲، ۳ یا ۴ بار در هفته به ورزش می پرداختند که این میزان در پاندمی ویروس کرونا به ۳۶% کاهش یافت.
  2. هر چه میزان ورزش افراد پیش از پاندمی کووید-۱۹ بیشتر باشد، میزان کاهش فعالیت ورزشی آنها حین پاندمی کووید-۱۹ کمتر خواهد بود.
  3. میزان عدم شرکت در فعالیت‌های ورزشی پیش از کرونا ۱۹% بود. اما این میزان عدم شرکت در ورزش در پاندمی کووید-۱۹ به ۴۱% افزایش پیدا کرد.
  4. فعالیت‌های ورزشی فضای باز پیش از کووید-۱۹ شامل دوچرخه سواری، پیاده روی، کوهنوری، نرمش و دوچرخه ساری در کوهستان بود. فعالیت های ورزشی فضای باز بعد از پاندمی کووید-۱۹ منحصر به پیاده روی شده است.
  5. تمرینات ورزشی فضای بسته همچون تناسب اندام، هوازی/ ژیمناستیک، و تمرینات خانگی در ایام پاندمی کرونا افزایش چشمگیری یافته اند.

راهبردهای کارکردی:

  • بطور کلی انجام ورزش در دوران کووید-۱۹ در بین عموم مردم کاهش یافته است.
  • کاهش تمرینات و فعالیت‌های ورزشی منجر به افزایش بیماری‌های جسمانی، افزایش وزن و افزایش مشکلات روانشناختی بویژه در مدیریت هیجانی، افسردگی، و اضطراب شده است.
  • متخصصان روانشناسی ورزشی می‌توانند با آموزش شیوه‌های تمرینی متناسب با فضاهای سربسته و محدود درون خانه و افزایش آموزش تمرینات بدون نیاز به تجهیزات ورزشی باشگاهی، سلامت جسمانی و روانی جامعه را افزایش دهند.

COVID-19 stay-at-home order in Tyrol, Austria: sports and exercise behaviour in change?

Abstract

Objectives

The aim of the study was to investigate differences in the frequency and types of engagement in sports before, during and after the coronavirus disease 2019 (COVID-19) stay-at-home order in Tyrol, Austria.

Study design

A representative population survey was conducted.

Methods

A sample of Tyroleans (N = ۵۱۱) was questioned by a market research institute via an online questionnaire or telephone survey.

Results

During the stay-at-home order, participants engaged less in sports than before and after the restrictions. However, within-group analyses revealed increasing sport participation in less active groups when comparing the pre- and post-COVID-19 period.

Conclusions

Despite the restrictions during the stay-at-home order, respondents did engage in sports and promoted their health. Nevertheless, it is still necessary to investigate the long-term effects of the COVID-19 crisis on sports and exercise behaviour as well as the extent to which sports policy measures may be able increase sports participation.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??