علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم اقتصادی مالی رفتاری فارکس و بورسعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

بازار سهام و کووید-۱۹: فرهنگ و واکنش معامله‌گران

پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و مالیه جیانگشی چین به بررسی تاثیر واکنش معامله‌گران فرهنگ‌های مختلف بر بازار سهام و کووید-۱۹ پرداختند.

روش:

در این پژوهشی تحلیل ثانوی، داده های روزانه مربوط به شدت کووید-۱۹ از سایت دانشگاه جانز هاپکینز و داده های روزانه بازارهای سهام از سایت سرمایه‌گذاری در بازی زمانی ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۱۷ آپریل ۲۰۲۰ استخراج شدند. در گام بعد، داده های اندازه گیری میزان اجتناب از عدم قطعیت کشورها استخراج شدند. با حذف کشورهایی که داده های missing داشتند، در نهایت بازار بورس سهام ۴۳ کشور در تحلیل نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. مجموعه داده های نهایی شامل ۱۷۶۹ مورد مشاهده در این ۴۳ کشور بود.

شاخص پاسخگویی دموکراتیک و لگاریتم تولید ناخالص ملی کشورها هم به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شدند.

یافته‌ها:

  1. منظور از اجتناب از عدم قطعیت درجه و شدتی است که مردم آن فرهنگ از عدم قطعیت یا موقعیت های بدون ساخت احساس ناراحتی می کنند. این شاخص نشانگر نیاز به پیش بینی پذیری است. افرادی که اجتناب از عدم قطعیت بیشنری دارند براحتی عدم قطعیت را نپذیرفته و از آن دچار استرس و اضطراب می شوند.
  2. در تمامی کشورها، بازار سهام و کووید-۱۹ رابطه منفی با یکدیگر داشتند. به این معنا که بازدهی بازارهای سهام تمامی کشورها به دلیل پاندمی کووید-۱۹ دچار افت بازده معنادار و شدید شد.
  3. میزان و الگوی واکنش بازارهای سهام و بورس در کشورهای مختلف نسبت به کووید-۱۹ با یکدیگر متفاوت بوده است.
  4. متغیر فرهنگی میزان اجتناب از عدم قطعیت منجر به تعدیل رابطه منفی بین شدت پاندمی کووید-۱۹ و بازدهی بازارهای بورس سهام می شود.
  5. هر چه میزان واکنش کشورها به عدم قطعیت و اجتناب آنها از عدم قطعیت بیشتر باشد، سقوط بازارهای سهام در آنها در واکنش به پاندمی کووید-۱۹ بیشتر و شدیدتر بوده است.

راهبردهای کارکردی:

  • هر چه میزان استرس، اضطراب و ترس معامله گران بازارهای بورس سهام از ناشناخته ها بیشتر باشد، میزان واکنش آنها به موقعیت های نامشخص و مبهم، همچون پاندمی کووید-۱۹ بیشتر است.
  • اجتناب از عدم قطعیت و موقعیت های مبهم، نشانه عمده و بارز بی تجربگی و ناشیگری در مواجهه با وضعیت های جدید است. این الگوی رفتاری از نظر تکاملی منجر به حذف تدریجی صاحبان آن خواهد شد.
  • برای کاهش ترس از موقعیت های جدید و اجتناب از عدم قطعیت در معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی بورس سهام، لازم است آموزش‌های مستمر مالی به همراه مهارت های خلاقیت، مدیریت استرس، حل مسئله و مدیریت هیجانی بطور منظم و مداوم توسط نهادها و کارگزاری ها برای مشتریان این بازارها فراهم شود.
  • مدیریت ترس ناشی از اجتناب از عدم قطعیت منجر به کاهش بروز رفتار گله‌ای در معامله‌گران بازارهای مالی بورس خواهد شد.

Abstract

Recent literature reports stock markets around the world reacted to the Covid-19 pandemic with negative returns. However, this reaction was not uniform across countries.

In this paper, we postulate that the national-level uncertainty avoidance, which determines how sensitive members of a nation are to uncertainty, moderates the stock markets’ reaction to the pandemic.

Using daily data of Covid-19 confirmed cases and stock market returns from 43 countries, we find robust evidence that the decline in stock market returns in response to one percent increase in growth in confirmed cases is stronger for the countries with higher national-level uncertainty aversion.

Keywords

Covid-19, Coronavirus, SARS-CoV-2, Pandemic, Stock market, National culture, Uncertainty avoidance

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا