آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3)

پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3)

مقدمه

شخصیت یکی از بخش های مهم در تمامی ارزیابی های روانی در حوزه های فردی، ازدواج و همسرگزینی، تحصیل، و حتی مباحث منابع انسانی در روانشناسی صنعتی و سازمانی است. بطور معمول شخصیت را در دو بخش شخصیت سالم و شخصیت مرضی می سنجند. ابزارهای معروف سنجش شخصیت مرضی شامل MCMI و MMPI هستند. در حوزه شخصیت سالم هم پرسشنامه های NEO-PI-R، HEXACO، و CPI پرچمدار هستند.

اما امروزه رویکردهای خاکستری به روانشناسی جایگزین رویکردهای صفر/یک شده اند. به عبارت دیگر، بجای دیدن مسایل روانی-شخصیتی در دو قطب سالم/بیمار، مسایل به صورت طیف دیده می شوند. دیدگاه طیفی با پیشنهاد هانس آیزنک در مباحث آسیب شناسی روانی آغاز شده و اکنون به شکل موثری در حوزه های روانشناسی سلامت و روانشناسی صنعتی و سازمانی در کنار روانشناسی بالینی به کار می رود.

یکی از موارد جالب در طیف های شخصیتی، مثلث تاریک شخصیت است؛ رگه هایی از شخصیت که به تنهایی نه سالم و نه مرضی هستند و در ترکیب با وضعیت محیطی و در صورت شدت بالا می توانند خطرآفرین باشند. مثلث تاریک شخصیت شامل سه صفت ماکیالویانیزم، خودشیفتگی، و سایکوپاتی است.

ابعاد مثلث تاریک شخصیت

ماکیاولیانیزم: این ویژگی شخصیتی بیانگر رفتارهای سوءاستفاده گرانه نسبت به دیگران است. افراد دارای نمرات بالا در ماکیاولیانیزم، تمایل دارند از دیگران همچون عروسک های خیمه شب بازی سوء استفاده کنند.

خودشیفتگی: این ویژگی شخصیتی شامل حالت های غیر مرضی و تحت بالینی (اصطلاحاً بهنجار) خودشیفتگی است. در نمرات بالای این وضعیت افراد علاقمند دریافت انواع پست و مقام، خودبزرگ بینی، تسلط بر دیگران و بالاتر بودن از بقیه بواسطه قدرت هستند.

سایکوپاتی: این رگه شخصیتی وضعیت تحت بالینی و غیر مرضی اختلال شخصیت ضد اجتماعی است. افراد دارای نمرات بالا در سایکوپاتی، حالت های تکانشگری بالا، خطرجویی بیش از حد و سطوح پایین اضطراب و همدلی هستند.

کاربردهای مثلث تاریک شخصیت

افرادی که نمرات بالا در مثلث تاریک شخصیت دارند در زندگی خانوادگی، تحصیل، و کار رفتارهای ضد اجتماعی و بهره کشانه زیادی از خود نشان می دهند. شکل‌گیری نظریه توطئه، کاهش رفتارهای سودمند اجتماعی، کاهش نرخ بازگشت سرمایه در منابع انسانی، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضد تولید، و رفتارهای مستبدانه در محیط کاری از نمونه های معروف اثرات مثلث تاریک شخصیت در عرصه اجتماعی و سازمانی هستند.

ساختار پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس

این پرسشنامه خودسنجی شامل ۴۱ گویه خبری است که فرد میزان موافقت خود با هر گویه را در مقیاس لیکرت ۵ بخشی کاملاً مخالف (۱)، مخالف (۲)، نظری ندارم (۳)، موافق (۴)، و کاملاً موافق (۵) بیان می کند. نمره گذاری برخی از گویه ها معکوس است. خرده مقیاس های پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس شامل ماکیاولیانیزم (۱۳ گویه)، خودشیفتگی (۱۳ گویه) و سایکوپاتی (۱۵) است.

هنجاریابی و شاخص‌های روانسنجی D3

طبق بررسی‌های به عمل آمده برای پایایی، ضریب آلفای کرونباخ ماکیاولیانیزم ۰٫۷۴، خودشیفتگی ۰٫۸۴، و سیاکوپاتی ۰٫۷۶ محاسبه شده است. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشانگر ۳ عامل نیرومند در پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3) هستند.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا