شخصیت تاریک و رفتارضدتولید در محیط کاری

مثلث شخصیت تاریک و رفتار ضدتولید در سازمان

 پژوهشگران دانشگاه علوم سیاسی در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات متقابل شخصیت و رفتارضدتولید در محیط‌های کاری پرداختند.

👈🏻📚 نتایج این مطالعه نشان داد که:

  1. در سازمان‌ها توجه چندانی به بررسی ابعاد شخصیت تاریک و رفتارضدتولید نشده است.
  2. رفتارهای ضدتولید و مثلث شخصیت تاریک (ماکیولیانیزم، خودشیفتگی، سایکوپاتی) عامل‌های اصلی در کاهش کیفیت رفتارسازمانی و افت بهره‌وری سازمانی هستند.
  3. روابط بین شخصیت تاریک و رفتارضدتولیدی در پژوهش‌ها ضعیف بوده است که به میزان زیادی ناشی از عدم شناسایی متغیرهای واسطه است.
  4. سیاست‌های سازمانی و اعتبار ادارک‌شده بعنوان متغیرهای میانجی روابط شخصیت تاریک و رفتارضدتولید در سازمان‌ها شناسایی شده‌اند.
  5. شفافیت سازمانی، سیاست‌گذاری‌های سازمانی، و فرهنگ سازمانی روابط بین شخصیت تاریک و رفتارضدتولید را تعدیل می‌کنند.

Are they among us? A conceptual framework of the relationship between the dark triad personality and counterproductive work behaviors (CWBs)

 

Abstract

In light of the growing interest in the dark side of organizations in mainstream research, two concepts related to organizational behavior and management literature have received attention in recent years: counterproductive work behaviors (CWBs) and dark triad traits (Machiavellianism, narcissism, psychopathy).

It is only natural that current studies have tried to find a relationship between them; however, their findings were not impressive. This paper contends that the reason for the weak relationship found between the dark triad traits and CWBs is perhaps that studies have ignored some important mediators and moderators in this relationship.

This conceptual paper presents a model of this relationship, arguing that perceptions of organizational politics and perceived accountability are two mediators of the relationship between the dark triad personalities and CWBs. T

he model also advances four moderators: first, political skill is expected to moderate the relationship between the two mediators and the dark triad.

Second, three organizational moderators (organizational transparency, organizational policies, and organizational culture/climate) are expected to moderate the relationship between the two mediators and CWBs.

After presenting the model and the resulting propositions, the paper concludes with suggestions for future research regarding the proposed model.

Keywords

Dark triad personality, Counter productive work behaviors (CWBs), Organizational politics, Political skills, Accountability, Organizational policies

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

📢کانال تلگرام

🍃🌹🌸💐🌸🌹🍃

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

بازدیدها: 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *