صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شخصیت تاریک، عاطفه، و شناخت افراددر پاندمی کووید19

پژوهشگران دانشگاه میسی سیپی ایالات متحده امریکا در پژوهش به بررسی ابعاد شصخیت تاریک، عاطفه، و شناخت در دوره قرنطینه بحران پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین تعداد 412 نفر داوطلب بعنوان نمونه معرف جامعه امریکایی از 43 ایالات مشارکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه شخصیت تاریک، مقیاس ترس از SARS، مقیاس باورهای فوریت، پرسشنامه پاسخ های هیجانی به کووید-19، پرسشنامه رفتارها طی پاندمی کووید-19، و پرسشنامه تجارب حین پاندمی کووید-19 بودند.

یافته ها:

 • رگه های شخصیت تاریک شامل ماکیاولیانیزم و خودشیفتگی پیش بینی کننده سطوح بالاتر هیجانات منفی، ترس و ادراک تهدید طی دوره بحران پاندمی کووید-19 هستند.
 • رگه شخصیت تاریک سایکوپاتی پیش بینی کننده سطوح پایینتر هیجانات مثبت است و رابطه ای با هیجانات منفی ندارد.
 • دیگر آزاری (سادیسم) منجر به افزایش هیجانات مثبت طی دوره فاصله گذاری اجتماعی کووید-19 شده است.
 • نمرات بالا در ابعاد شخصیت تاریک منجر به کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی افراد طی پاندمی کووید-19 نمی شود.
 • افراد دارای نمرات بالای سادیسم به میزان بیشتری رفتارهای تمیز کردن و رفتارهای حافظ سلامت در پاندمی کووید-19 را انجام می دهند.
 • افراد دارای نمرات بالا در خودشیفتگی به میزان بیشتری رفتارهای کمک به افراد آسیب دیده در پاندمی کووید-19 را انجام می دهند.

راهبردهای کارکردی:

 • نحوه تفسیر موقعیتی و تعامل رگه های شخصیتی تاریک با وضعیت هایی فرد در آنها قرار دارد، امری ضروری برای درک درست این ساختارها است.
 • تنش های اجتماعی کووید-19 بیشترین استرس و بی ثباتی هیجانی را برای افراد دارای نمرات بالا در خودشیفتگی و ماکیاولیانیزم ایجاد می کند. ناپایداری اجتماعی ناشی از پاندمی کووید-19 منجر به آسیب به ساختارهای شخصیتی مبتنی بر خودشیفتگی (کاهش بازخوردهای اجتماعی برای تقویت خودبزرگ بینی) و ماکیاولیانیزم (کاهش ارتباطات اجتماعی که فرد می تواند طی آن قدرت خود را اعمال نماید) می شود.
 • در دوره پاندمی کووید-19، به دلیل کاهش فرصت های اجتماعی تعاملی، افراد سایکوپات امکان کمتری برای بروز تمایلات تکانشی خود داشته و در نتیجه هیجانات مثبت کمتری دارند.
 • قرنطینه اجتماعی، فاصله گذاری و اعمال محدودیت های اجتماعی منجر به افزایش زجر کشیدن دیگران شده و در نتیجه افراد سادیست هیجانات مثبت بیشتری تجربه می کنند.
 • در شرایط بحرانی افراد خودشیفته رفتارهای سودمند اجتماعی بیشتری انجام می دهند که به شکلی موقعیتی نشانگر از خودگذشتگی آنهاست تا بتوانند تایید بیشتری از دیگران برای برتری و بزرگ منشی خود دریافت نمایند.

Abstract

As the COVID-19 pandemic and interventions intended to minimize its spread continue to impact daily life, personality research may help to address the different ways in which people respond to a major global health crisis.

The present study assessed the role of dark personality traits in predicting different responses to the pandemic. A nationally representative sample of 412 Americans completed measures of the Dark Tetrad as well as perceptions of COVID-19 threat, emergency beliefs, and positive and negative affect in response to COVID-19.

Results

Narcissism and Machiavellianism predicted greater negative affect and perceptions of threat during the pandemic, while psychopathy predicted positive affect.

Conversely, sadism predicted greater positive affect. Dark personality also showed some predictive ability in explaining pandemic-related behaviors (e.g., more frequent cleaning) but not others (e.g., social distancing).

Conclusion

Our findings provide evidence for differences in how dark personality traits predict individual responses to global crises.

Keywords

Dark personality, Dark Tetrad, COVID-19, Pandemic

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا