علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهکامپیوتر، برنامه نویسی، هوش مصنوعی، داده کاوی

نشانگان افسردگی سنین مدرسه: تحلیل شبکه اختلال خلقی

پژوهشگران دانشگاه دانکوک کره جنوبی با استفاده از یک روش محاسباتی آماری نوین به بررسی وضعیت نشانگان افسردگی سنین مدرسه در کودکان و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل شبکه پرداختند.

روش پژوهش:

دراین پژوهش تعداد 10233 کودک 6 تا 12 ساله در مدارس ابتدایی شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس (CDI) بودند. نتایج به صورت مقیاس های بین 0 تا 2 باینری شده و با استفاده از روش الاسو مدل ایزینگ  تحلیل شبکه ای شدند.

یافته‌ها:

  1. مهمترین شاخص های نشانگان افسردگی سنین مدرسه در دانش آموزان دوره ابتدایی شامل احساس تنها ماندگی، خشم به خود، دوست نداشتن مدرسه، و عزت نفس پایین هستند.
  2. دربین نشانگان افسردگی کودکان دوره ابتدایی سختی تکالیف مدرسه، افت عملکرد تحصیلی و خود انتقادگری با یکدیگر رابطه مثبت دارند.
  3. پارامترهای ناراحتی، گریه و احساس تنها ماندگی در علایم افسردگی با یکدیگر همایندی مثبت دارند.
  4. رابطه مثبت بین خشم نسبت به خود و تصویر بدنی منفی در کودکان دوره ابتدایی با سطوح بالای افسردگی در ارتباط است.
  5. هرچه میزان افسردگی در کودکان دوره ابتدایی بیشتر باشد، عزت نفس آنها پایین تر و دعواهای آنها با دیگران بیشتر است. همچنین بین دعوا و عزت نفس پایین رابطه نیرومندی برقرار است.
  6. درسطوح بالای افسردگی کودکان دبستانی، بی لذتی (آنهدونیا)، نداشتن دوست و دوست نداشتن مدرسه با هم رابطه مثبت دارند.

راهبردهای کارکردی:

  • لازم است غربالگری‌های مربوط به مشکلات سلامت روان بویژه مشکلات خلقی از سنین آغازین مدرسه شروع شوند تا مشکلات تحصیلی و رفتاری کودکان در محیط های آموزشی را بتوان کنترل کرد.
  • علایم و مسایل رفتاری دخیل در افسردگی کودکان بازنمودی از مشکلات دلبستگی و فرآیندهای سالم جدایی-تفرد است. آموزش مهارت های سبک فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش به والدین، کمک شایانی به کاهش مشکلات خلقی و رفتاری کودکان دبستانی خواهد کرد.
  • الگوهای شخصیتی والدین نقش بسزایی در ثبات رفتاری و کاهش اختلالات خلقی و رفتاری کودکان آنها در آینده دارند.

Abstract

Background:

Depressive disorders have various symptom presentations, which may have complex and dynamic interactions.

This study aimed to investigate the network structures underlying the symptoms and to identify the central symptoms of depression in school-aged children.

Methods:

Participants were a large community sample of elementary school children aged 6 to 12 years (N = 10,233). To assess the depressive symptoms, we utilized the Children’s Depression Inventory (CDI).

We binarized the scores on the CDI to generate a symptom network using the eLasso method, based on the Ising model.

We evaluated the centralities in individual symptoms using the network centrality indices and the associations between symptoms.

Results:

Of the symptoms, loneliness, self-hatred, school dislike, and low self-esteem were the most central symptoms in the network of depressive symptoms.

School work difficulty–school performance decrement, sadness–crying, self-hatred–negative body image, low self-esteem–fight, anhedonia–school dislike, sadness–loneliness, self-deprecation–school work difficulty, and school dislike–lack of friendship had significantly higher edge weight than most edges.

The estimated network between the symptoms was robust to stability and accuracy tests.

Limitations:

Participants were not clinical but community samples, who show lower level of symptoms.

Conclusion:

The present symptom network analysis provided important insights on various interconnectivities between individual symptoms in childhood depression and on the central symptoms.

In addition, our findings presented both similarities and differences with a previous Western study, thus, warranting future cross-cultural studies.

Keywords

School-aged children, Depression, Symptom, Network, Centrality.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا