علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

هوش هیجانی و شخصیت در کووید-19: مقابله روانی کرونا

پژوهشگران دانشگاه گریفیت، دانشگاه مورداک پرت استرالیا، و دانشگاه زاید امارات متحده عربی به بررسی روابط بین هوش هیجانی و شخصیت در پاندمی کووید-19 برای مقابله روانی-هیجانی موثر با این بحران جهانی پرداختند.

روش پژوهش:

دراین پژوهش پیمایشی آنلاین به روش گلوله برفی پرسشنامه ها برای 468 داوطلب چینی بالای 18 ساله ارسال شد.

ابزارهای پژوهش شامل:

 • پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک،
 • مقیاس خودسنجی هوش هیجانی (WEIS)،
 • مقیاس چند بعدی راهبردهای مقابله، و
 • آزمون 5 عامل شخصیتی گاسلینگ بودند.

یافته ها:

 • هر چه سن افراد بیشتر باشد، راهبردهای مقابله ای آنها با عوامل استرس زای پاندمی کووید-19 بیشتر به شکل راهبردهای فعال مسئله مدار و هیجان مدار هستند.
 • طی دوره پاندمی کووید-19 زنان بیشتر از مردان برای مقابله با مسایل استرس زا به دنبال حمایت هیجانی هستند.
 • در دوره پاندمی کووید-19 مردان چینی بیشتر از زنان برای مقابله با مسایل استرس زا به دنبال راهبردهای مقابله ای اجتنابی، نوشیدن الکل و رفتارهای لذت گرایانه هستند.
 • هرچه سطح تحصیلات افراد پایین تر است، در مواجهه با استرس های کووید-19 بیشتر از راهبردهای مقابله ای اجتنابی، نوشیدن الکل و رفتارهای لذت گرایانه استفاده می کنند.

 

 ب)

 • عامل شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه که بیانگر خلاقیت، ماجراجویی، و نوآوری است، رابطه مثبت با استفاده از راهبردهای مقابله ای فعال هیجان مدار و مسئله مدار است.
 • ابعاد خود-ارزیابی هیجانی، ارزیابی هیجانی دیگران، و کاربرد هیجان ها در هوش هیجانی رابطه مستقیم و معناداری با راهبردهای مقابله ای فعال هیجان مدار و مسئله مدار دارند.
 • بعد ارزیابی هیجانی دیگران در هوش هیجانی رابطه مثبت معناداری با راهبرد مقابله ای منفعل و اجتنابی دارد.
 • عاملهای شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه و دلپذیر بود رابطه مثبت معنادار با ابعاد چهارگانه خود-ارزیابی هیجانی، ارزیابی هیجانی دیگران،  کاربرد هیجان ها، و تنظیم هیجانی در هوش هیجانی دارند.
 • عامل شخصیتی دلپذیر بودن رابطه منفی معنادار با ابعاد چهار گانه خود-ارزیابی هیجانی، ارزیابی هیجانی دیگران،  کاربرد هیجان ها، و تنظیم هیجانی در هوش هیجانی دارد.

 

راهبردهای کارکردی:

 • عوامل شخصیتی در دوره پاندمی ویروس کرونا بیش از آنکه بر سبک ها و راهبردهای مقابله با استرس تاثیر داشته باشند، بر هوش هیجانی افراد تاثیر دارند.
 • هوش هیجانی عاملی راهبردی در کاربرد سبک های مقابله ای فعال و کارآمد در مواجهه با استرس های روانی-اجتماعی ناشی از پاندمی کووید-19 است.
 • آموزش مهارت های دهگانه زندگی بویژه مدیریت استرس و مدیریت هیجانی کمک شایانی به بهبود راهبردهای مقابله با عوامل استرس زای روانی-اجتماعی و هیجانی دوره بحران پاندمی کووید-19 در جمعیت عمومی می نماید.

Abstract

The study views the preventive measures undertaken by government to combat COVID 19 as stressor for individuals.

and examines how individuals’ personal traits including emotional intelligence and personality factors influence their coping strategies.

Method

The concept of trait EI is used in this study to understand its relationship with personality factors and their respective effects on the opted outcomes.

Coping strategies in this study are categorised into task, emotion and avoidance-oriented coping.

Results

Our results show that emotional intelligence is significantly related to all coping strategies whereas only certain personality factors make unique variances.

When both emotional intelligence and personality are in the same equation, with the latter being controlled,

the former shows incremental variance and the influence of personality factors is reduced.

Discussion

Detailed discussion of these findings and implications for policy makers and researchers are highlighted and conclude the paper.

Keywords

COVID 19, Preventive measures, Personality, Emotional intelligence, Stress, Coping strategies.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا