علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

پردازش هیجانی در کووید-19: سبکهای مقابله در کرونا

پژوهشگران دانشگاه جامو، و وزارت آموزش عالی جامو و کشمیر به بررسی سبک های مقابله و تاثیر آن بر پردازش هیجانی در کووید-19 بین مردم پرداختند.

روش پژوهش پردازش هیجانی در کووید-19:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین، در دو مرحله با فاصله 3 ماه از 412 داوطلب ارزیابی های پژوهش به عمل آمدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس ترس از کووید-19، مقیاس سلامت روانشناختی مثبت (PMS)، مقیاس پاسخ نشخوار ذهنی (RRS)، و مقیاس امید (IHS) بودند.

یافته های پژوهش پردازش هیجانی در کووید-19:

  1. هیجان منفی ترس در کووید-19 منجر به تاثیر منفی معنادار بر سلامت روانشناختی افراد می شود.
  2. هیجان منفی ترس از طریق افزایش نشخوار ذهنی نسبت به تهدیدات کووید-19 منجر به کاهش سلامت روانشناختی می شود.
  3. سطح امیدواری افراد رابطه منفی با میزان نشخوار ذهنی آنها دارد.
  4. سطح امیدواری افراد رابطه منفی با میزان ترس در آنها دارد.
  5. هرچه سطح امیدواری افراد بالاتر باشد، میزان سلامت روانی آنها در کووید-19 آسیب کمتری می بیند.
  6. سبک های مقابله مثبت منجر به کاهش ترس و افزایش سلامت روانشناختی افراد در پاندمی کووید-19 می شوند.

راهبردهای کارکردی پژوهش پردازش هیجانی در کووید-19:

  • پردازش هیجانی ناقص منجر به افزایش هیجانات منفی به ویژه ترس در افراد شده و در نتیجه سطح سلامت روانشناختی آنها به شدت کاهش می یابد.
  • کاهش سطح سلامت روانشناختی منجر به بروز طیف وسیعی از اختلالات روانی و جسمانی شامل اضطراب، افسردگی و حتی سکته های قلبی و مغزی می شود.
  • آموزش مهارت های مدیریت هیجانی و استراتژی های مقابله سازگارانه، منجر به اصلاح نقشه مغزی در پردازش هیجانی و بهبود سلامت روان جامعه خواهد شد.

Abstract

COVID-19 has been declared a global pandemic, and the associated high rates of morbidity and mortality have made individuals susceptible to mental health problems that affect their psychological well-being.

Although individual strengths can shield the negative impact of adverse conditions, their protective role in the context of COVID-19 has not received much attention.

This study examines the relationship between fear of COVID-19 and mental health via rumination through the lens of hope as a personal psychological strength.

Method:

This study employed a two-wave longitudinal design. Data was collected from 412 Indian participants with a time interval of three months and analyzed using a two-step approach to structural equation modelling.

Results:

Fear of COVID-19 was found to a have negative effect on mental health through rumination. However, results from moderation analysis support the role of hope as a buffer against the indirect negative impact of fear of COVID-19 on mental health outcomes.

Conclusion:

As one of the first studies to demonstrate the role of psychological strengths of individuals in coping with the direct and indirect psychological ramifications of COVID-19 over a period of time, it contains important implications for the development of mental health interventions in the face of this global crisis.

Keywords

COVID-19, Fear, Hope, Mental health, Rumination, Pandemic, emotional processing in brain mapping.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا