علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

مداخلات روانی-اجتماعی کودکان و نوجوانان دارای صرع

پژوهشگران دانشگاه گلاسگو انگلستان در پژوهشی مروری به بررسی مداخلات روانی-اجتماعی صورت گرفته برای کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع پرداختند.

روش:

  • این پژوهش مرور سیستماتیک طبق طرح PRISMA اجرا شد.
  • موتورهای جستجو شامل CINAHL، PsycInfo، و Pszchology & Behavioral Science Sollectio، EBSCO، Embase، MedLine، و Web of Science بودند.
  • از بین ۳۱۷۷ مقاله یافت شده حسب کلیدواژگان پژوهش، در نهایت تعداد ۱۷ پژوهش مشمول ملاک‌های ورود شدند.

نتایج:

  1. کیفیت اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه اثربخشی مداخلات روانی-اجتماعی برای کودکان و نوجوانان داری صرع، پایین و نامطلوب است.
  2. حوزه‌های اثربخشی مداخلات روانی-اجتماعی برای مبتلایان به صرع شامل کیفیت زندگی، افزایش دانش در حوزه بیماری صرع، بهبود کیفیت زندگی، مهارت‌های خودمدیریتی، و نشانگان‌های روانشناختی همچون اضطراب و خلق پایین است.
  3. مداخلات روانی-اجتماعی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع تاثیر محدودی در بهبود دانش آنها و اطرافیانشان از صرع داشته‌اند.
  4. کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع میزان اندکی پس از اجرای مداخلات روانی-اجتماعی بهبود یافته است.
  5. مداخلات روانی-اجتماعی سودمندی‌های بالینی متوسطی بعنوان یکی از مولفه‌های درمان برای مبتلایان به صرع داشته‌اند.

Abstract

Background

Despite recognition that psychosocial interventions can improve quality of life and mental health, there continues to be a lack of clarity and guidance around effective psychosocial interventions for children and young people with epilepsy.

This review utilizes specific quality criteria to systematically identify and appraise the evidence for the effectiveness of psychosocial interventions for children and young people with epilepsy.

Methods

A systematic search of six electronic databases was conducted using predefined eligibility criteria. The reference lists of previous review papers were also manually searched.

Seventeen studies met the inclusion and exclusion criteria. A quality appraisal checklist, the ‘Crowe Critical Appraisal Tool’ (CCAT) (Crowe, 2013)  was applied to the included articles, and effect sizes were calculated when not provided in the papers.

Results

Methodological quality of the majority of studies included was moderate, with only three studies rated as high quality. 

Meta-analysis was not conducted as the studies used heterogeneous methodologies and lacked consistency in outcome measures.

Limited evidence was found for interventions improving epilepsy knowledge, quality of life, and psychological outcomes.

Conclusions

Psychosocial interventions may provide clinical benefit although further research is needed to clarify the most effective treatment components, delivery methods, and measurement of intervention outcomes.

The existing evidence base for children and young people is limited by methodological issues such as the use of small samples, inadequate power, and a lack of controlled studies.

Keywords

Psychosocial, Intervention, Treatment, Epilepsy, Children, Adolescents.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا