آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیصنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ) در کار و زندگی

پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ)

مقدمه

تا مدت ها فرض غالب این بود که آینده افراد حسب توانایی های عقلانی و تفکر آنها (به زبان ساده هوش آکادمیک) قابل پیش بینی است. حتی بسیاری از متخصصان پا را فراتر گذاشته و تنها پل پیشرفت افراد در زندگی را میزان هوش آکادمیک آنها می دانستند. در نتیجه، جوامع در قرن بیستم میلادی به سمت مدرک گرایی، دانشگاه، و تحصیلات عالی شتافته و شرکت ها نیز اولویت استخدامی خود را افرادی با مدارک و نمرات تحصیلی هوش بالاتر می دانستند.

به تدریج پس از مطرح شدن اهمیت هیجانات در موفقیت افراد، امروزه مشخص شده که هوش آکادمیک در ترکیب با عوامل شخصیتی تنها حدود 20% از آینده موفقیت شغلی و زندگی فرد را تامین نموده و باقی موفقیت در گروه توان مدیریت هیجانی است؛ آنچه که در زبان عامه به هوش هیجانی معروف شده است. امروزه یکی از بخش های مهم آموزش های روانشناسی صنعتی و سازمانی برای تقویت رفتار سازمانی و افزایش سرمایه منابع انسانی، آموزش های مداوم مدیریت هیجانی و هوش هیجانی است.

روش های مدیریت هیجانی در روانشناسی به صورت سبک های تنظیم هیجانی شناخته می شوند. منظور از سبک های تنظیم هیجانی، الگوهای فردی در مواجهه با هیجاناتی است که در محیط های مختلف بر اساس موقعیت های گوناگون ایجاد می شود. کارکنانی که توان انطباق بالا با وضعیت های هیجانی جدید در سازمان خود را دارند، بهره وری سازمانی بالاتری داشته و نرخ بازگشت سرمایه آنها بالاتر از حد متوسط انتظار آن سازمان است. طبق تحقیقات انجام شده، عامل اصلی کاریزمای رهبران سازمانی توان بالای مدیریت هیجانی آنها است.

 

صورت مسئله

در محیط های آموزشی و تحصیلی نیز، آن دسته از افرادی که بتوانند با هیجانات موقعیتی و تحصیلی بهتر کنار آیند، نمرات پیشرفت تحصیلی بهتری کسب کرده و عملاً در فرایند تحصیل و ادامه آن از دبیرستان و کنکور تا مقاطع PhD (دکترا) موفقتر عمل می نمایند.

در بازارهای مالی بورس سهام و فارکس، رفتارهای گله ای عمدتاً در بین آن دسته از سرمایه گذاران و معامله گرانی رخ می دهد که مهارت های تنظیم و مدیریت هیجان بسیار ضعیفی داشته و از آموزش های مدیریت هیجانی محروم بوده اند.

یکی از ابزارهای معروف در این حوزه پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ) است که توسط دکتر گراس و دکتر جان در سال 2003 معرفی شده و پژوهش های بسیاری بر اساس آن صورت گرفته اند. امروزه این پرسشنامه به بیش از 34 زبان ترجمه شده و حداقل 300 پژوهش در حوزه مدیریت هیجانی با آنها در جهان انجام شده اند.

ساختار پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ)

پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ) مشتمل بر 10 گویه خبری است که پاسخگویان نظر خود راجع به هر گویه را در یک مقیاس لیکرت 7 بخشی از 1 (کاملاً مخالف) تا 7 (کاملاً موافق) مشخص می نماید. این مقیاس شامل دو خرده مقیاس ارزیابی شناختی (6 گویه) و بازداری از ابراز (4 گویه) است. نمرات هر خرده مقیاس به طور جداگانه محاسبه می شوند. هر بخش که نمرات بیشتری بگیرد، آن سیستم تنظیم هیجانی در فرد غالب است.

خصوصیات روانسنجی پرسشنامه سبک تنظیم هیجانی (ERQ)

در راستای سنجش پایایی پرسشنامه، تحقیقات نشانگر آلفای کرونباخ 0.90 برای ارزیابی شناختی و 0.80 برای بازداری از ابراز است.

بررسی های صورت گرفته در تحلیل عاملی اکتشافی و نیز تاییدی نشانگر وجود بار عاملی معنادار مطلوب برای دو عامل است.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا