آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیصنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) فردی و شغلی-سازمانی

مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS)

مقدمه

یکی از اجزای پایه برای رشد شخصیت، تحول فردی، و بهبود عملکرد در تمامی عرصه های فعالیت، شناخت فرد از خود است که به آن خودآگاهی گفته می شود. خودآگاهی عنصر کلیدی تمامی روان درمانی های و  آموزش های روانی محسوب می شود.

طوری که تقریباً در تمامی مکاتب روانشناسی، نقطه انتهایی درمان رسیدن به همین خودآگاهی به شکلی پایدار و فعال است.

خودآگاهی بخش های مختلفی دارد که شاید به جرأت بتوان گفت مهمترین بخش آن خودآگاهی هیجانی است. تمام روش های خودپایی، درون نگری، و تحلیلی متکی به افزایش خودآگاهی هیجانی هستند.

منظور از خودآگاهی هیجانی توانایی فرد در شناسایی هیجانات خود است که منجر به بهبود تنظیم هیجانی، مدیریت هیجان بهتر، کاهش استرس، افزایش هوش هیجانی، و بهبود روابط بین فردی خواهد شد.

صورت مسئله

طبق بررسی های صورت گرفته، خودآگاهی هیجانی پایین، عامل مشترک تمامی اختلالات خلقی (افسردگی)، اضطرابی، و رفتارهای منفی کارکنان در محیط های شغلی است. تمامی مهارت های به کار رفته در آموزش های هوش هیجانی و مدیریت هیجانی، مبتنی بر راهبردهایی هستند که به فرد در محیط های زندگی و شغلی کمک می کند وقوف بیشتری بر هیجانات خود داشته باشند.

سازه خودآگاهی هیجانی مؤلفه های متعددی دارد که به طور معمول در ابزارهای خودسنجی مورد توجه قرار نمی گیرند.

دکتر سیلویا کاوئر به همراه تیم پژوهشی خود در سال 2012 اقدام به طراحی مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) برای بررسی تمامی جنبه های ممکن در خودآگاهی هیجانی نموده اند که دیدگاهی جامع و چند بعدی نسبت به خودآگاهی هیجانی فرد به ما می دهد.

ساختار مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS)

 طراحان مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) برای پوشش دادن بخش های مختلف از ارزیابی های فردی از خودآگاهی هیجانی آنها این مقیاس را با ترکیب گویه هایی از آزمون های دیگر ساختند. مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) دارای 33 گویه خبری است که افراد در مقیاس لیکرت 5 بخشی از 0 (کاملاً مخالف) تا 4 (کاملاً موافق) میزان صحت آن جمله در مورد خودشان را بیان می دارند.

این مقیاس دارای 5 خرده مقیاس بازشناسی، شناسایی، ارتباط، زمینه یابی، و تصمیم گیری است. نمرات مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS) بصورت نمره کل شامل محاسبه پاسخ فرد به تمامی گویه ها بوده که بین 0 تا 132 است. نمرات هر یک از خرده مقیاس ها نیز بین 0 تا 20 است.

خصوصیات روانسنجی مقیاس خودآگاهی هیجانی (ESAS)

در زمینه بررسی خصوصیات هنجاری و آماری این مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ کلی برای ESAS بین 0.72 تا 0.87 محاسبه شده است. همچنین ضریب پایایی باز آزمون برای ESAS معادل 0.76 برای ارزیابی مجدد بعد از 6 هفته بوده است.

در زمینه اعتبار از طریق تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نیز نشانگر یک عامل اصلی بزرگ و 5 عامل پی آیندی آن است.

 

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا