علوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

مرور پژوهش‌های روان‌درمانی تحلیلی کارکردی (FAP)

پژوهشگران دانشگاه واشنگتن امریکا، دانشگاه سائوپائولو برزیل و دانشگاه مکزیکوسیتی در پژوهشی مشترک به بررسی تفصیلی و مرور پژوهش‌های روان‌درمانی تحلیلی کارکردی (FAP) پرداختند.

 

???رئوس مطالب این نوشتار عبارتند از:

  1. روان‌درمانی تحلیلی کارکردی (FAP) رویکرد فراتشخیصی برای روان‌درمانی بیماران غیربستری است
  2. روان‌درمانی تحلیلی کارکردی (FAP) بر پایه ارائه اصول ملموس رفتاری از تقویت طبیعی اجتماعی برای اهداف رفتاری فردگرایانه است که در یک رابطه درمانی اصیل شکل می‌گیرد.
  3. نقش اصلی درمانگر در FAP بعنوان تقویت‌کننده اجتماعی است.
  4. هدف اصلی در روان‌درمانی تحلیلی کارکردی، اصلاح مثبت و شکل‌دهی الگوهای مثبت کنش اجتماعی در درمانجویان است.
  5. مشکلاتی که در FAP قابل درمانند متمرکز بر مسایل مربوط به روابط صمیمی و تعاملات بین‌فردی و اجتماعی هستند.
  6. اختلالات روانپزشکی هدف درمان در FAP تاکنون شامل سوءمصرف مواد، ترک سیگار، افسردگی،
  7. پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه روان‌درمانی تحلیلی کارکردی (FAP) شامل پژوهش‌های کیفی، طرح‌های تک‌آزمودنی کنترل شده و غیرکنترل شده، طرح‌های مقایسه گروهی، و پژوهش‌های تربیت درمانگر در FAP هستند.
  8. نتایج تحلیل حاضر نشان می‌دهد FAP درمانی سودمند اما ناکافی برای روان‌درمانی است و لازم است در ترکیب با روان‌درمانی‌ دیگر به کار رود.
  9. بطور معمول FAP در ترکیب به CBT، ACT، فعال‌سازی رفتاری، رفتاردرمانی، زوج درمانی، درمان‌های دلبستگی، و درمان متمرکز بر هیجان (EFT) بکار رفته است.

Abstract

Functional Analytic Psychotherapy (FAP; Kohlenberg & Tsai, 1991) is a transdiagnostic approach to outpatient psychotherapy that presented guidelines to instantiate the behavioral principle of natural, social reinforcement applied to idiographic behavioral targets within a genuine and authentic psychotherapy relationship.

We present the first comprehensive review of research on FAP, including qualitative studies, uncontrolled and controlled single-case designs, group designs, and studies on training therapists in FAP.

We conclude that current research support for FAP is promising but not sufficient to justify claims that FAP is research-supported for specific psychiatric disorders.

There is stronger support for FAP’s mechanism of therapist-as-social reinforcer: FAP techniques, when appropriately applied to idiographically defined behavioral problems—primarily in the realm of social functioning—produce positive change in those behaviors.

 

Keywords

Functional Analytic Psychotherapy, Review, Reinforcement.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا