علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب پاندمی کووید-19:کرواسی

پژوهشگران دانشگاه اوسیک، و نورول کرواسی و دانشگاه دوبلین ایرلند در پژوهشی مشترک به بررسی ابعاد و روابط بین عامل های 5 گانه شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب در پاندمی کووید-19 در جمعیت عمومی کرواسی پرداختند.

روش پژوهش شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب:

در این پژوهش آنلاین، تعداد 500 داوطب بزرگسال کروات با میانگین سنی 27.92 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه شخصیت BFI-10، پرسشنامه انگیزش گرایش-اجتناب QAAM، مقیاس اضطراب کووید-19، و مقیاس میزان پیروی از دستورالعمل های کووید-19 بودند.

یافته های پژوهش شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب:

  1. در مدل 5عاملی شخصیت، سطوح بالاتر عامل های شخصیتی دلپذیر بودن و وظیفه شناسی (وجدانی بودن) رابطه مثبتی با پیگیری بیشتر رفتارهای پیشگیرانه در پاندمی کووید-19 دارند.
  2. نمرات بالاتر انگیزش گرایش منجر به پیگیری و اجرای بیشتر دستورالعمل های بهداشتی در پاندمی کووید-19 می شود.
  3. نمرات بالاتر انگیز اجتناب تاثیری در پیگیری و اجرای بیشتر دستورالعمل های بهداشتی پاندمی کووید-19 ندارد.

راهبردهای کارکردی پژوهش شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب:

  • انگیزش های گرایشی در مردم، نیروی موثری برای هدایت آنها به سمت رفتارهای مطلوب و مورد نظر بهداشتی است.
  • برای رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی، لازم است پیام های آموزشی به گونه ای باشند که رفتارهای سازگارانه و نتایج مثبت آن را به مردم نشان دهند.
  • در صورت تاکید بر پیامدهای منفی پاندمی کووید-19، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم افزایشی نخواهد داشت.

Abstract

Without the vaccine, the only way to prevent the spread of coronavirus is following Covid-19 preventive guidelines such as keeping social distance, wearing masks and gloves, reducing mobility, etc. Success depends on how many individuals strictly follow the suggestions from epidemiologists.

Method:

In this study, we examined who and why is adhering to the guidelines. A community sample of 500 participants fulfilled a short Big Five Inventory (BFI), Questionnaire of Approach and Avoidance Motivation (QAAM), and two scales constructed according to the Covid-19 epidemiological guidelines in Croatia.

Results:

The results of the hierarchical regression analysis indicate that agreeable and conscientious individuals are complying more with preventive measures. In addition, approach, not avoidance, motivation appears to be more important in following the guidelines.

Conclusion:

Results are discussed in terms of framing messages to explain goals that might be reached by compliant behaviour. Rather, emphasising the negative consequences of the pandemic was not done.

Emphasising negative consequences seems to produce negative emotional states with no beneficial changes on the behavioural level.

Keywords

Big Five, Personality, Covid-19, Approach-avoidance motivation, Prevention.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا