علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

باور به اراده آزاد و تاثیر بر کفّ نفس و انگیختگی

پژوهشگران دانشگاه شیگا، دانشگاه تاماگاوا، و دانشگاه کیوتو ژاپن در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل باور به اراده آزاد و کفّ نفس (خودکنترلی) پرداختند.

روش:

  • در این پژوهش آزمایشی ۶۰ دانشجوی کارشناسی شرکت نمودند.
  • تمامی شرکت کنندگان پیش از ورود به آزمایشگاه نسخه ژاپنی پرسشنامه جبرگرایی و اراده آزاد (FAD-J) را تکمیل نمودند.
  • در موقعیت آزمایشی، داوطلبان ۴ بلوک ۴۰تایی از تمرینات تصمیم‌گیری را اجرا نمودند.
  • بعنوان شاخص انگیختگی سمپاتیک از فتوپلتیسموگرام انگشت استفاده شد.

نتایج:

  1. باور به اراده آزاد منجر به انگیختگی بیشتر سمپاتیک در مواجه با موقعیت‌هایی است که نتایج بر خلاف انتظارات فرد تغییر می‌کنند.
  2. باور به اراده آزاد منجر به افزایش تغییرات در پاسخ می‌شود بطوری که فرد بتواند با پیگری اهداف به نتایج مطلوب خود برسد.

راهبردهای کارکردی:

  • باور به اراده آزاد تاثیرات زیادی در افزایش اراده و ثبات قدم افراد در حصول نتیجه دارد.
  • باور به اراده آزاد، منجر به افزایش تحریک فرد شده و کمک می‌کند در مواجهه با موانع و ناکامی به پیش برود.
  • باور به اراده آزاد، با کمک به فرد در کفّ نفس (خودکنترلی) و ادامه تلاش‌های خود، به نتایج مورد نظرش برسد.
  • خودآگاهی و مدیریت هیجان در کمک به فرد برای رسیدن به باور به اراده آزاد، نقش مهمی دارند.

Abstract

Belief in free will is considered to be vital for human self-control, but most findings were obtained under externally constrained tasks.

We investigated whether and how belief in free will contributes to self-control in a self-generating manner.

Participants completed the Free Will and Determinism Scale in Japanese, and then performed a reversal learning task.

During the task, participants’ sympathetic activity was measured by finger plethysmography. We analyzed the relationships among belief in free will, sympathetic activity, and response variability indexed by entropy.

The results revealed that belief in free will was positively related to sympathetic arousal when the contingencies of options and reward probabilities changed.

In addition, this sympathetic arousal was positively related to increase in response variability.

These results indicate that belief in free will contributes to the monitoring subprocess of self-control. We discuss the function of belief in free will and the mechanism of self-control.

Keywords

Belief in free will, Exploitation-exploration, Decision making, Finger plethysmography, Self-control

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا