علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

دارودرمانی گیاهی و دارودرمانی شیمیایی: پیوند طبیعت

پژوهشگران دانشگاه جنوب غربی و دانشگاه زونگنان چین در پژوهشی مشترک به بررسی تفاوت افراد در انتخاب دارودرمانی گیاهی و دارودرمانی شیمیایی و پیوند با طبیعت پرداختند.

روش

در این پژوهش پیمایشی ۵۲۴ داوطلب با دامنه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه انتخاب دارودرمانی گیاهی و دارودرمانی شیمیایی، پرسشنامه مدیریت زمان، پرسشنامه شخصیت، مقیاس ارتباط با طبیعت و مقیاس پیوند با طبیعت بودند.

یافته ها

  1. هر چه میزان آشنایی فرد با طبیعت بیشتر شود، میزان ارتباط آنها با طبیعت بیشتر است.
  2. کسانی که در محیط های روستایی و خارج شهری زندگی می کنند به میزان بیشتری نسبت به افرادی که در محیط های شهری زندگی می کنند، به داروهای گیاهی گرایش دارند.
  3. افرادی که داروهای گیاهی را به داروهای شیمیایی مشابه ترجیح می دهند، پیوند بیشتری با طبیعت دارند.
  4. آنها که پیوند بیشتری با طبیعت دارند، میزان ایمنی داروهای گیاهی را بیش از داروهای مشابه شیمیایی آنها ارزیابی می کنند.

راهبردهای کارکردی

  • گرایش افراد به مصرف داروها، بخشی از نظام نگرشی افراد است که به میزان زیادی تحت تاثیر محیط اجتماعی و اکوسیستمی است که در آن زندگی می کنند.
  • افزایش مصرف داروهای گیاهی و گیاهان دارو منجر به کاهش و تعدیل هزینه های زندگی، و سبک زندگی سالم تر خواهد شد.
  • حتی زمانی که داروها از همه جنبه های ایمنی و سودمندی مشابه باشند، در صورتی که افراد پیوند بیشتری با طبیعت دارند، گرایش دارند داروهای گیاهی را مفیدتر و قویتر ارزیابی نمایند.

Abstract

Across cultures, people seem to have a strong default belief that natural entities are better, healthier, and safer than non-natural entities.

While the majority of research has thus far primarily focused on the exploration of a naturalness bias in general, few studies have directly attempted to examine the relationship between individual differences and naturalness bias.

Based on previous theory that the naturalness-is-better belief runs deep into our evolutionary history, we investigated whether individual differences in nature connectedness, the degree to which people feel close to and are identified with nature, are associated with people’s natural drug preference.

We conducted three studies (N = ۵۲۴) using different populations in China (students and general population) and complementary measures of natural connectedness (the Connectedness to Nature Scale and Nature Relatedness scale).

A consistent finding across the three studies was that individuals preferring natural versus synthetic drugs scored higher in nature connectedness. Furthermore, the results indicate that perceived safety may also play a role in predicting a cognitive bias for a natural drug.

Taken together, our research highlights the importance of factoring into individual differences when investigating the natural-is-better bias in drug choices.

 

Keywords

Naturalness bias, Nature connectedness, Individual difference, Drug choice

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا