رشد هویت Identity Development: تغییر تا بزرگسالی 2020

رشد هویت Identity Development: تغییر تا بزرگسالی

پژوهشگران دانشگاه ویلیامز کالج ایالات متحده امریکا در پژوهشی طولی مقایسه‌ ای به بررسی فرآیندهای تغییر و رشد هویت Identity Development افراد در چرخه عمر آنها از نوجوانی تا بزرگسالی پرداختند.

 روش پژوهش رشد هویت Identity Development:

در این پژوهش طولی برای بررسی چرخه های تغییر رشد هویت Identity Development افراد، ۱۲۰ داوطلب شرکت نموده و چهار وضعیت هویت پیش‌رس، بدست‌آمده، موراتوریوم (تعلیق)، و پراکندگی هویت بر اساس مدلسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) در سنین ۱۸، ۲۲، و ۳۵ سالگی ارزیابی شدند.

مقیاس‌های بکار رفته در سه مرحله سنجش رشد هویت Identity Development شامل مقیاس عینی سنجش وضعیت هویت من (EOM-EIS-2)، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، راهنمای مکانیزم‌های دفاع روانی (DMM)، و TAT هستند.

 

 نتایج پژوهش رشد هویت Identity Development نشان دادند:

  1. در سن ۱۸ سالگی خودشفیفتگی و مکانیزم‌های دفاع روانی می توانند جهت و شدت تغییرات هویتی را در ۳۵ سالگی پیش‌بینی نمایند.
  2. مکانیزم‌های دفاع روانی و خودشیفتگی در سن ۲۲ و ۳۵ سالگی ارتباطی با تغییرات هویتی نداشتند.

 

Identity change between late adolescence and adulthood

Highlights


  • Longitudinal change was assessed between late adolescence and early adulthood.

Four identity statuses were examined: Achieved, Moratorium, Foreclosed, and Diffused.

  • Significant change was found for four identity statuses.Change was predicted by the personality variables of Narcissism and Defense Mechanisms in late adolescence.

Abstract

Change in Identity status between age 18, age 22, and age 35 was studied. Longitudinal change in four identity statuses – Diffused, Foreclosed, Moratorium and Achieved – was examined using Hierarchical Linear Modeling (HLM).

Results:

The results indicated that the developmental level of identity generally progressed between age 18 and age 35.

However, there was significant variability among the participants in the degree to which they had changed.

Age 18 personality variables of Narcissism and Defense Mechanisms were found to predict both the direction and magnitude of change at age 35.

Conclusion

However, these personality variables, when assessed at subsequent ages (22, 35), were not associated with identity change.

#PhebeCramer

Keywords

Identity, Longitudinal study, Narcissism, Defense mechanisms, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Identity Development model.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

بازدیدها: 6

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Most Viewed Posts
فهرست