تغییر هویت افراد: تغییر از نوجوانی تا بزرگسالی

هویت و تغییرات آن

پژوهشگران دانشگاه ویلیامز کالج ایالات متحده امریکا در پژوهشی طولی مقایسه‌ای به بررسی فرآیندهای تغییر هویت افراد در چرخه عمر آنها از نوجوانی تا بزرگسالی پرداختند.

 

? روش:

در این پژوهش طولی برای بررسی چرخه های تغییر هویت افراد، ۱۲۰ داوطلب شرکت نموده و چهار وضعیت هویت پیش‌رس، بدست‌آمده، موراتوریوم (تعلیق)، و پراکندگی هویت بر اساس مدلسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) در سنین ۱۸، ۲۲، و ۳۵ سالگی ارزیابی شدند. مقیاس‌های بکار رفته در سه مرحله سنجش شامل مقیاس عینی سنجش وضعیت هویت من (EOM-EIS-2)، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، راهنمای مکانیزم‌های دفاع روانی (DMM)، و TAT هستند.

 

?  نتایج نشان دادند:

  1. در سن ۱۸ سالگی خودشفیفتگی و مکانیزم‌های دفاع روانی می توانند جهت و شدت تغییرات هویتی را در ۳۵ سالگی پیش‌بینی نمایند.
  2. مکانیزم‌های دفاع روانی و خودشیفتگی در سن ۲۲ و ۳۵ سالگی ارتباطی با تغییرات هویتی نداشتند.

 

Identity change between late adolescence and adulthood

 

Abstract

Change in Identity status between age 18, age 22, and age 35 was studied. Longitudinal change in four identity statuses – Diffused, Foreclosed, Moratorium and Achieved – was examined using Hierarchical Linear Modeling (HLM).

The results indicated that the developmental level of identity generally progressed between age 18 and age 35. However, there was significant variability among the participants in the degree to which they had changed.

Age 18 personality variables of Narcissism and Defense Mechanisms were found to predict both the direction and magnitude of change at age 35.

However, these personality variables, when assessed at subsequent ages (22, 35), were not associated with identity change.

#PhebeCramer

Keywords

Identity, Longitudinal study, Narcissism, Defense mechanisms

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

بازدیدها: 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *