پژوهشگران دانشگاه ماستریخت  هلند و دانشگاه صنعتی سانتاندر کلمبیا در پژوهشی بدیع به بررسی تاثیر یادگیری غیررسمی بر کارکنان رسمی و غیررسمی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) پرداختند.

???روش پژوهش

در این پژوهش، اطلاعات ۲۵۸۳۵ هزار کارمند از ۲۰ کشور عضو OCED تحلیل شد که از این تعداد ۸۸ درصد رسمی دایم و ۱۱ درصد غیررسمی و موقت بودند.

???نتایج نشان دادند:

  1. هرچه آموزش‌های شغلی بیشتر باشد، آموزش‌های غیررسمی در محیط‌های کاری بیشتر می‌شود.
  2. آموزش‌های شغلی رسمی و غیررسمی نقش مکمل همدیگر را ایفا می‌کنند.
  3. کارمندان غیررسمی به میزان بسیار بیشتری نسبت به کارمندان رسمی در یادگیری غیررسمی در محیط کاری می‌پردازند.
  4. هرچه انتظار کارمند غیررسمی برای رسمی شدن بیشتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری برای یادگیری غیررسمی وی نیز در هنگامی که کارمند غیررسمی است، بیشتر خواهد شد.

Does informal learning at work differ between temporary and permanent workers? Evidence from 20 OECD countries

Abstract

This paper analyses the relationship between temporary employment and the intensity of on-the-job informal learning across 20 developed countries. Using microdata from the OECD’s PIAAC survey.

we estimate an instrumented endogenous switching regression model and find that temporary employees engage in on-the-job learning more intensively than their counterparts in permanent employment.

We show that this higher intensity of informal learning does not substitute for temporary workers’ lower participation in formal training. Instead, both types of learning are complementary.

Heterogeneous-effect analyses suggests that early career expectations of gaining a permanent contract could explain the higher informal learning investments of employees while in a temporary job.

Keywords

Temporary contracts, Informal learning, Training, Human capital investments.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani