علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

اضطراب اجتماعی طبق تعریف شامل ترس و اضطراب غیرعقلانی و نامرتبط با محیط اجتماعی در زمینه مشاهده شدن توسط سایرین، تحقیر شدن توسط دیگران در جمع، قضاوت شدن و یا سرزنش شدن توسط افراد دیگر در محیط اجتماع است. درجات و شدت این وضعیت در افراد مختلف متفاوت است و می‌تواند از خجالتی بودن تا حالت‌های شدید هراس اجتماعی و محبوس کردن خود در خانه تغییر نماید.

اضطراب اجتماعی علایم جسمانی و روانشناختی زیادی ایجاد می‌کند که از جمله آنها سندرم بیش‌تنفسی است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، اضطراب اجتماعی اختلالی شایع بوده و قریب به ۱۳% افراد دچار درجات تشخیصی این اختلال هستند. شیوه‌های درمانی مختلف از رواندرمانی فردی تا آموزش‌های روانی بویژه مهارت‌های ده‌گانه زندگی، برای کاهش و مدیریت مشکلات اضطراب اجتماعی پیشنهاد و اجرا شده‌اند که اکثراً با موفقیت همراه بوده‌اند.

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین مقیاس‌های سنجش اضطراب اجتماعی است که به صورت مداد و کاغذی و خودسنجی اجرا می‌شود. این مقیاس در پژوهش‌های متعددی به کار رفته و کارایی آن از منظر پایی و اعتبار مورد تایید است. کاربردهای مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز از پیمایش و غربالگری تا بررسی میزان تاثیرگذاری درمان‌های بالینی اضطراب اجتماعی متغیر است.

ساختار مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

این مقیاس از ۲۴ گویه تشکیل شده که هر کدام یکی از موقعیت‌های ایجاد کننده اضطراب اجتماعی را توصیف می‌کنند. پاسخگو به هر گویه بر اساس اینکه چقدر در وی ترس/اضطراب و یا اجتناب ایجاد می‌کند نمراتی بین ۰ (اصلاً)، ۱(خفیف)، ۲ (متوسط)، و یا ۳ (شدید) می‌دهد. نمره‌دهی در دو بخش صورت می‌گیرد: یک بخش بین ۰ تا ۳ برای ترس یا اضطراب و بخش دیگر ۰ تا ۳برای اجتناب.

گویه‌های آزمون شامل دو خرده مقیاس موقعیت‌های تعاملی و موقعیت‌های عملکردی هستند. محاسبه نتایج یکبار بصورت جمع کلی اضطراب و اجتناب، یکبار بصورت جمع جداگانه موارد اضطراب و اجتناب موقعیت‌های تعاملی، یکبار بصورت جمع جداگانه موارد اضطراب و اجتناب موقعیت‌های عملکردی و یکبار هم بصورت ۴ جمع جداگانه اضطراب عملکردی، اجتناب عملکردی، اضطراب موقعیتی، و اجتناب موقعیتی است.

نمرات بین ۵۰-۶۵ نشانگر اضطراب اجتماعی متوسط، ۶۵-۸۰ نشانگر هراس اجتماعی مشخص، ۸۰-۹۵ نشانگر هراس اجتماعی شدید و بالاتر از ۹۵ نشانگر از هراس اجتماعی بسیار شدید هستند.

خصوصیات روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

پژوهش‌های متعددی در حوزه خصوصیات روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز صورت گرفته است. سه روش تحلیل عاملی تاییدی بر اساس مدل‌های دو عاملی اصلی (اضطراب/ ترس، اجتناب)، مدل ۴ عاملی سفرن (تعامل اجتماعی، صحبت، مشاهده شدن توسط دیگران، خوردن و آشامیدن)، و مدل ۵ عاملی بیکر (تعامل اجتماعی، عملکرد غیرکلامی، تغذیه، عملکرد اجتماعی، جرات‌مندی) برای این مقیاس موجودند.

در زمینه پایایی، آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۰٫۹۷۵ محاسبه شده است. در مورد خرده مقیاس‌ها نیز از ۰٫۶۲۲ تا ۰٫۹۵۱ آلفای کرونباخ متغیر است. همچنین همبستگی بین نمرات آزمون با فاصله ۱۲ ماهه در افراد دارای تشخیص اضطراب اجتماعی برای نمره کلی آزمون ۰٫۷۵۷ و برای خرده‌مقیاس‌های آن از ۰٫۴۹۸ تا  ۰٫۷۵۷ متغیر است که نشانگر ثابت بالای این آزمون در طول زمان می‌باشد.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا