علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم ورزشی روانشناسی ورزش و تربیت بدنی

ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت و پرخاشگری کودکان2020

ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت و پرخاشگری کودکان

از دیرباز تعادل بین ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت در ذهن مردم پاردوکس بوده است. پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مغز گلدشمید و دانشگاه کالیفرنیای ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات رابطه بین ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت و پرخاشگری کودکان و همچنین، کنترل هیجان و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان پرداختند.

ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت

ورزش های رزمی از دیرباز به عنوان روش هایی هم برای دفاع و هم برای حمله محسوب می شده اند. اما امروزه، ورزش های رزمی، به غیر از نیروهای مسلح، هدفشان به عنوان هنرهای رزمی مطرح شده است. به این معنا که ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت مطرح بوده و فرد به سمت و سوی اتحاد جسم و روح برای کاهش تنش های خود برود.

رابطه ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت رابطه ساده ای نیست. در عین حال که ورزش های رزمی در ظاهر خود خشن هستند، اما تمامی مربیان ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت را هم راستای یکدیگر می دانند. یک مربی ورزش های رزمی خوب، همیشه به شاگردان خود کظم غیظ، کنترل و مدیریت خشم را می آموزد.

بسیاری از مربیان در آموزش ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت، اصل عدم درگیری را برای شاگردان خود مطرح می نمایند. امروزه بسیاری از این مربیان در راستای این امر از آموزش مهارت های مراقبه ای، خودپایی و کنترل خشم استفاده می کنند. در این زمینه ورزش های رزمی ژاپنی به ویژه آیکیدو سرآمد هستند.

مربیان آیکیدو برای حفظ تعادل بین ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت در خلال تمرینات روزانه خود، مراقبه را نیز برای شاگردان خود آموزش می دهند. رشته های ورزشی ژاپنی دیگر همچون ای آی دو، جودو، و جیوجیتسو نیز برای رسیدن به درجات بالا نیازمند مراقبه روزانه و دایم هستند.

در بین رشته های رزمی چینی، برای ایجاد تعادل بین ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت، در سبک های قدیم از آموزش چی گونگ استفاده می شود. متاسفانه امروزه در باشگاه های ورزش های رزمی چینی به ندرت آموزش های ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت مشاهده می شود.

 

ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت
ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت؛ سنسی سعید دهقان، دان 4 آیکیدو

روش پژوهش ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت کودکان

  • در این پژوهش فراتحلیلی از الگوی PRISMA برای اجرای تحقیق در مورد ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت کودکان استفاده شد.
  • دراین فرا تحلیل ورزش های رزمی و کاهش خشونت کودکان و نوجوانان، تعداد ۱۲ پژوهش مشمول ضوابط ورود شدند.
  • سپس، در حوزه برون‌ریزی رفتارهای مشکل‌ساز (خشم، پرخاشگری، خشونت) تاثیر ورزش های رزمی و کاهش خشونت بر افراد ۶ تا ۱۸ ساله تحلیل صورت گرفت.

یافته های پژوهش ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت:

  1. انجام ورزش های رزمی منجر به کاهش رفتارهای برون ریزی نامناسب می شود.
  2. ورزش های رزمی کمک شایانی به کوکان و نوجوانان می کنند تا پرخاشگری خود را مدیریت نموده و بجای برون‌ریزی در محیط‌های اجتماعی، آن را صرفاً در باشگاه، تمرینات، و مسابقات بصورت کنترل شده ابراز نمایند.
  3. پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه ورزش‌های رزمی محدود بوده و لازم است ارزیابی‌های مستمر و پایش های روانی-اجتماعی چندجانبه بطور مداوم توسط فدراسیون‌ها و هیات‌های رزمی صورت گیرد تا تاثیر دقیق ورزش‌های رزمی بر مهارگری و مدیریت خشم و پرخاشگری در افراد (بویژه کودکان و نوجوانان) مشخص شود.

 
راهبرد کارکردی پژوهش ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت کودکان:

  • کاربرد دفاع شخصی در ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت کودکان امری اثبات شده در پژوهش های متعدد روانشناسی ورزشی است.
  • وینگ‌چون و آیکیدو دو رشته از ورزش‌ های رزمی هستند که مبنای آنها دفاع شخصی بوده و تاکید ویژه‌ ای بر کنترل خشم در افراد دارند.
  • بر اساس این یافته‌ها، می‌ توان با آموزش فراگیر ورزش‌های رزمی دفاع شخصی در سطح محیط‌ های آموزشی کودکان و نوجوانان، بویژه ادغام این فعالیت‌ها در برنامه‌های تحصیلی رسمی، به شکل موفقی در کنار استعدادیابی ورزشی درست، به کاهش خشم و خشونت در جامعه پرداخت.

ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت و پرخاشگری کودکان
ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت و پرخاشگری کودکان؛ سنسی سعید دهقان، دان 4 آیکیدو

معرفی آیکیدو به عنوان ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت

آیکیدو به عنوان دفاعی ترین دفاع شخصی دنیا توسط استاد ژاپنی موریهای اویشیبا (اُ سنسی) در قرن 20 میلادی بنیانگذاری شد. آیکیدو در میان رشته های رزمی دفاع شخصی به نوعی ورزشی نو پا محسوب می شود. آیکیدو جزو مکتب هشتم (دایتو ریو آیکی جوتسو) هنرهای رزمی ژاپنی بوده و دوشو (نفر اول آیکیدو) صاحب مهر اصلی مکتب دایتو ریو آیکی جوتسو است. 

بعنوان ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت، آیکیدو ورزشی ایده آل است. هدف و انگیزه از خلق هنر رزمی آیکیدو، اجرای عملی شعار صلح و آشتی جهانی، دفاع بدون آسیب زدن به حریف و در واقع وسیله ای برای دفاع است.

آیکیدو تاکید بر حرکات و جنبش های داینامیک داشته و با استفاده از انرژی حریف و تشخیص به موقع ضربات حریف، کنترل او را بدست آورده و با بازگرداندن نیروی حریف به خود او، مفصل های او را قفل کرده و حرکت حریف را محدود می کند.

درراستای ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت، تا گرفتن دان 3 در آیکیدو، فرد تنها حرکات و تمرینات ثابت را انجام می دهد (آیکیدو استاتیک). پس از گرفتن دان 3، تمرینات حرکتی (فلو آیکیدو) شروع می شود. از دان 4 به بعد، تکنیک های استفاده از انرژی درونی (کی آیکیدو) آغاز می شود.

بطور کلی برای ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت، آیکیدو به معنای هماهنگی بین روح، ذهن و انرژی درونی است. در آیکیدو قویترین سبک دفاع شخصی و منحصر بفرد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، برای پیشرفت در آیکیدو، لازم است آیکیدوکا روزانه به تمرینات مراقبه (ذن) بپردازد. تمرینات شمشیر (کن جونسو) در آیکیدو به عنوان یکی از نیرومندترین روش های مراقبه فعال شناخته می شوند.

ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت
ورزش‌های رزمی و کاهش خشونت؛ استاد سعید دهقان، دان 4 آیکیدو

Abstract

Martial arts are becoming a mainstream sport for energetic youth and their popularity extends globally. Following a comprehensive search of martial arts research, a critical review of the field and the psychological implications was conducted.

Method

The resulting meta-analysis examined the effect of martial arts on problematic externalizing behavior (aggression, anger, and violence). The final meta-analysis included twelve studies, with 507 participants (ages 6 to 18), where study type was a moderator.

Results

For nine intervention and longitudinal studies, there was a homogeneous effect size of 0.65 (95% CI: 0.11, 1.03) indicating a medium effect, where martial arts improved aggression amongst the practicing youth.

The other three one-time comparisons studies did not yield a homogeneous effect size.

Conclusion

Based on these analyses, it appears that martial arts has a potential to reduce externalizing behaviors in youth.

Although further research is needed to determine the mechanisms of change and specify the most relevant population groups for targeted interventions.

Keywords
Martial arts Meta-analysis, Externalizing behavior in children and adolescents, Aggression in children and adolescnets, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Adolescents Martial Arts, wingtsun eskrima, Wingchun Eskrima, AikiDo Aikikai.

 

 
لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 
✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).
?کانال تلگرام
???????
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا