صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

ذهن آگاهی و حمایت سازمانی در کووید-۱۹: امنیت شغلی

پژوهشگران دانشگاه نیواورلئانز ایالات متحده امریکا و دانشگاه هاشمی اردن در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر ذهن آگاهی و حمایت سازمانی در پاندمی کووید-۱۹ بر مدیریت فرسودگی هیجانی و امنیت شغلی کارکنان رستوران‌ها پرداختند.

روش:

در این پژوهش مداخله ای تعدادی از  کارکنان رستوران های ایالات متحده امریکا داوطب شرکت شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه غربالگری هیجانی، پرسشنامه فرسودگی هیجانی، مقیاس اعتماد سازمانی، و پرسشنامه ناایمنی شغلی بودند. همچنین پکیج آموزش ذهن آگاهی (مایندفول نس) نیز بعنوان مداخله بر داوطلبان اجرا شد.

یافته‌ها:

  1. ترس کارکنان از کووید-۱۹ رابطه مثبت و نیرومندی فرسودگی هیجانی و ناایمنی شغلی آنها دارد.
  2. ترس از کووید-۱۹ از طریق افزایش ناایمنی شغلی منجر به بروز فرسودگی هیجانی در کارکنان رستوران ها می شود.
  3. افزایش ذهن آگاهی کارکنان منجر به کاهش ترس از کووید-۱۹ و کاهش احساس ناایمنی شغلی می شود.
  4. هر چه میزان حمایت شغلی ادراک شده از سوی کارفرما توسط کارکنان بیشتر باشد، میزان ناایمنی شغلی و فرسودگی هیجانی آنها در پاندمی کووید-۱۹ کمتر است.

راهبردهای کارکردی:

  • اعتماد سازمانی در کنار ذهن آگاهی و حمایت سازمانی در پاندمی کووید-۱۹ نقش مهمی در کاهش فرسودگی هیجانی شغلی کارکنان دارد.
  • فرهنگ سازمانی حامی و شبکه‌های اجتماعی نیرومند بین کارکنان و کارفرمایان آنها منجر به کاهش استرس و فرسودگی شغلی آنها در شرایط بحرانی خواهد شد.
  • آموزش مهارت‌های شغلی در کنار سنجش های مداوم فرهنگ سازمانی و استرس شغلی، کمک شایانی به مدیریت فرسودگی هیجانی در مشاغل پرخطر خواهد شد.
  • آموزش مهارت‌های تفکر خلاق در ترکیب با مهارت‌های مدیریت هیجانی نقش مهمی در افزایش امنیت شغلی در پاندمی کووید-۱۹ در پرسنل سازمان‌ها دارند.

Abstract

The coronavirus disease (COVID-19) outbreak has impacted the restaurant industry tremendously. Building on the Conservation of Resources Theory, the current study investigates the relationships among U.S. restaurant frontline employees’ fear of COVID-19, job insecurity, and emotional exhaustion.

The study also examines the moderating role of employee mindfulness and perceived organizational support. SPSS PROCESS macro was used for hypotheses testing. Results suggested that restaurant frontline employees’ fear of COVID-19 was positively associated with both job insecurity and emotional exhaustion.

Fear of COVID-19 had an indirect effect on restaurant frontline employees’ emotional exhaustion via job insecurity. Employee mindfulness buffered the positive relationship between fear of COVID-19 and job insecurity.

Perceived organizational support was found to intensify the positive relationship between job insecurity and frontline employees’ emotional exhaustion.

The research provided useful human resource management practices for U.S. restaurant businesses amid crises such as COVID-19.

 

Keywords

Fear of COVID-19, Emotional exhaustion, Job insecurity, Mindfulness, Perceived organizational support, Restaurant frontline employees

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا