علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

پردازش اطلاعات مغزی خودشیفتگی: عوامل شناختی وروانی

پژوهشگران دانشگاه روئه همپتون، دانشگاه کینگز کالج لندن انگلستان و دانشگاه کرت یونان در یک پژوهش به مشترک، بررسی زیربناهای عصب-روانشناختی پردازش اطلاعات مغزی خودشیفتگی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش آزمایشی تعداد 85 داوطلب 18 تا 43 ساله با میانگین 20 سال شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-40)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، و نرم افزار کامپیوتری سرنخ دهی کلامی/معنایی بودند.

یافته ها:

  • افرادی که خودشیفتگی بالایی دارند، با سرعت بیشتری کلمات با معنای منفی را پردازش کرده و می یابند.
  • کسانی که خودشیفتگی بالایی دارند، در یافتن کلمات با معنای منفی نسبت به افراد عادی، سرعت بیشتری دارند.
  • افراد دارای نمرات بالا در خودشیفتگی سازاگارانه، نمرات بالایی در عزت نفس نیز بدست می آورند.
  • اشخاصی که دارای نمرات بالا در خودشیفتگی برتری جویانه و عزت نفس، حساسیت بیش از حد نسبت به محرک های تهدید کننده من (ego) دارند.
  • میزان حساسیت بالاتر افراد خود شیفته به محرک های منفی نشانگر سبک دفاعی ناپخته و ناسازگار آنها به دلیل دیدگاه شکننده آنها نسبت به خودشان است.
  • حساسیت بالاتر افراد خود شیفته به محرک های منفی خود-تسهیل گری سازاگارانه سالم و مثبت نیست.

راهبردهای کارکردی:

  • به نظر می رسد همگام با نظریه های جدید شخصیت و شناخت، افراد دارای خودشیفتگی به میزان زیاد دچار ترس از تهدید بوده و از نظر ساختار روانی شکننده اند.
  • حساسیت افراد خودشیفته به محرک های منفی در حقیقت نشانگر میزان ضعف مکانیزم های دفاعی آنها و عمق تصویر ضعیفی است که از خود دارند.
  • مدارهای پردازش معنایی دروغ یابی  و تهدید یابی مغز افراد خودشیفته بسیار بیش از افراد عادی فعال است که نشانگر ناسازگارانه بودن سبک دفاعی آنها است.

 Abstract

Previous experimental evidence has revealed that people with high self-reported narcissism demonstrate heightened sensitivity to negative evaluative stimuli, suggesting a defensive motivational style related to fragile self-views.

It remains less clear whether people with high self-reported narcissism demonstrate similar heightened sensitivity to positive evaluative stimuli in line with the view of narcissism as an adaptive self-enhancement system related to (very) positive self-views.

Participants (N = 85) were tested on computer based semantic priming tasks and completed the Narcissistic Personality Inventory and Rosenberg Self-Esteem Scale.

Experiment 1 investigated sensitivity to negative (e.g. “worthless”) and Experiment 2 sensitivity to positive (e.g. “brilliant”) words in people with higher self-reported narcissism.

We explored for the first time associations between heightened sensitivity and facets of narcissism. Results showed participants with high self-reported narcissism were faster at detecting negative but not positive words, with the onset of sensitivity occurring very early in information processing.

This heightened sensitivity to negative words was predicted by scores on the Superiority sub-scale of the NPI.

The present results confirm that heightened sensitivity to evaluative stimuli in narcissism is likely the result of a defensive style related to fragile self-views rather than being part of a healthy adaptive self-enhancement system.

Keywords

Automatic processing, Defensiveness, Narcissism, Semantic priming, Self-regulation

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا