علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

خودشیفتگی نوجوانان و رفتارهای سودمند اجتماعی

پژوهشگران دانشگاه میسی‌سیپی جنوبی و دانشگاه واشینگتن ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی خودشیفتگی نوجوانان و ارتباط آن با رفتارهای سودمند اجتماعی پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی، تعداد ۱۵۵ نوجوان در معرض خطر، والدین و دوستانشان شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودشیفتگی مرضی (PNI)، پرسشنامه شخصیت خودشیفتگی برای کودکان (NPIC)، مقیاس ارزیابی دوستان از رفتار سودمند اجتماعی، مقیاس گرایش به رفتار سودمند اجتماعی (PTM)، مقیاس گرایش به رفتار سودمند اجتماعی- نسخه والدین، مقیاس هوش اجتماعی تروسمو (TSIS)، و پرسشنامه متعادل شده پاسخدهی مطلوب بودند.

نتایج:

  1. طیف بهنجار و غیرمرضی خودشیفتگی نوجوانانی رابطه مثبت با رفتار سودمند اجتماعی گزارش شده توسط والدین نوجوانان دارد.
  2. طیف خودبزرگ‌بینانه خودشیفتگی نوجوانی رابطه مثبتی با خودگزارش‌دهی و گزارش والدین از میزان رفتار سودمند اجتماعی دارد.
  3. طیف آسیب‌زای خودشیفتگی نوجوانی هیچ رابطه‌ای با رفتار سودمند اجتماعی ندارد.

راهبردهای کارکردی:

  • در صورتی که سبک‌های فرزندپروری والدین در دوره کودکی سودمند باشند، فرزندان خودپنداره، خودکارآمدی، عزت نفس و در نتیجه هویت مثبتی را شکل می‌دهند که منجر به خودشیفتگی نوجوانی بهنجار می‌شود.
  • زمانی که خودشیفتگی نوجوانی بهنجار باشد، نوجوان برای حفظ و تقویت تصویر مثبت از خود، رفتارهای سودمند اجتماعی بیشتری انجام خواهد داد.
  • آموزش مهارت‌های خودآگاهی و همدلی در کنار روابط بین‌فردی کمک شایانی به افزایش رفتارهای سودمند اجتماعی در نوجوانان خواهند نمود.
  • افزایش رفتارهای سودمند اجتماعی رابطه مستقیمی با افزایش سرمایه اجتماعی دارد.

Abstract

This study sought to replicate previous findings that adolescent pathological narcissism is linked to self-reported prosocial behavior (Kauten & Barry, 2014). we further investigated the relation of self-reported narcissism with self-, parent- and peer-reported prosocial behavior, as well as prosocial intentions, in 155 at-risk adolescents (M age = ۱۶٫۸ years, SD = .۷۷; ۱۲۷ males, 28 females).

Non-pathological narcissism demonstrated a positive relation with parent-reported prosocial behavior, and grandiose narcissism was positively related to both self- and parent-reported prosocial behavior.

Vulnerable narcissism did not demonstrate a significant relation with any variant of prosocial behavior.

Thus, the relation between adolescent narcissism and prosocial behavior appears to vary based on the dimension of narcissism and the method of assessing prosocial behavior.

Keywords

Narcissism, Adolescent, Prosocial behavior

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا