پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI):سنجش بالینی و سازمانی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI):سنجش بالینی و سازمانی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI)

 

مقدمه

منظور از شخصیت خودشیفته (نارسیسیت) اشاره به رویکردی دیرپا در فکر و رفتار دارد که فرد به میزان زیادی درگیر توجه به خود و برتر دیدن خود نسبت به بقیه است. از دیدگاه روانشناسی، افراد خودشیفته بسته به میزان شدت این صفت، عاشق تصویری تحریف شده، بزرگ نمایی شده، و ایده آل از خود هستند. تصویر ذهنی این افراد از خودشان بسیار متورم بوده و به آنها کمک می کند از احساسات عمیق ناایمنی ناخودآگاه خودشان اجتناب نمایند.

افراد خودشیفته الگوهای ذهنی، فکری، و رفتاری خود میان بین، خودپسند و خودخواهانه داشته و معمولاً فاقد احساس همدلی و توجه نسبت به دیگران هستند. خودخواهی و انحصارطلبی افراد خودشیفته منجر به سوء استفاده آنها از دیگران و طلبکاری مداوم پنهان و آشکار آنها از دیگران می شود.

رگه های شخصیت خودشیفته در مثلث تاریک شخصیت به عنوان عاملی خطرناک در تخریب روابط اجتماعی در زندگی خانوادگی و نیز روابط کار در محیط های سازمانی منظور شده است. امروزه در فرآیند های در مشاوره ازدواج یکی از عوامل بسیار مهم برای دوام و قوام زندگی مشترک در آینده، سنجش خودشیفتگی است. هرچه فرد خودشیفتگی بالاتری داشته باشد، به میزان کمتری علاقمند به همکاری و مشارکت در فعالیت های زندگی و در عین حال فداکاری برای همسر و فرزندان خود خواهد بود.

 

صورت مسئله

در محیط های کاری، خودشیفتگی به شکلی کاملاً عیان منجر به رفتارهای ضد تولید، کار شکنی در بهره وری سازمانی، کاهش رفتارهای سودمند اجتماعی و کاهش رفتار های سودمند سازمانی در بین کارکنان است.

اهمیت خودشیفتگی در حدی است که می تواند به راحتی الگوهای فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به انحراف سازمان از خط مشی خود شود.

درسطح اجتماعی، رگه های خودشیفتگی جمعی منجر به بروز رفتارهای خودستایانه، رفتارهای خشن علیه اقلیت ها، و تخریب خرده فرهنگ ها می شود. همچنین سطوح بالای خودشیفتگی مرضی ارتباطی مستقیم با مشکلات تحقیر اجتماعی، و آسیب های وسیع شخصیتی ناشی از سبک های غلط فرزندپروری والدین دارند.

یکی از معروفترین ابزارهای سنجش خودشیفتگی، پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI) است که توسط دو تن از اساتید دانشگاه کالیفرنیا در برکلی به نام های راسکین و تری در سال 1988 منتشر شده است. این پرسشنامه از لحاظ فنی بسیار معتبر بوده و پژوهش های پر شماری در حوزه های بالینی، سلامت، تحصیلی، شغلی، صنعتی و سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کشورهای مختلف با آن اجرا شده اند.

ساختار پرسشنامه NPI

این پرسشنامه در فرم های معتبر 40، 16، 13، و 11 سوالی موجود است که از نظر اعتبار، فرم بلند آن (NPI-40) از باقی موارد بهتر و معتبرتر است. ساختار کلی تمامی فرم های پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI) شامل عباراتی است که فرد باید در هر گزینه از بین دو عبارت یکی را که بیشتر شبیه وی است، انتخاب نماید. نمره گذاری این پرسشنامه حسب انتخاب گزینه ها بصورت 0 (نادرست) و 1 (درست) است. نمره کل آزمون اولین مؤلفه است که در جوامع غربی برای جمعیت کلی بطور میانگین 15.3 و برای سلبریتی ها 17.8 محاسبه شده است.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI) شامل 7 خرده مقیاس اقتدار، خودبسندگی، برتری جویی، نمایشگری، بهره کشی، خودبینی، و استحقاق است.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI)

کاربرد این پرسشنامه هم در جمعیت بالینی و هم در جمعیت بهنجار به طور کامل به اثبات رسیده است. بررسی های روانسنجی صورت گرفته در مورد NPI-40 در طول بیش از 30 سال اخیر حاکی از برجستگی و دقت بالای این پرسشنامه می باشد. در بررسی های مربوط به پایایی، نمرات آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.85، اقتدار 0.73، خودبسندگی 0.63، برتری جویی 0.54، نمایشگری 0.50، بهره کشی 0.52 ، خودبینی 0.50، و استحقاق 0.64 محاسبه شده اند.

از منظر اعتبار، بررسی های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشانگر یک عامل بسیار نیرومند و نیز ساختار 7 عاملی در پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI) هستند.

 

 

بازدیدها: 187

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *