صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

ثبات سازمانی و افزایش احساس کنترل فردی کارکنان 2020

پژوهشگران دانشگاه کرنل و دانشگاه دوک ایالات متحده امریکا در پژوهشی چند جانبه که گزارش آن به تازگی منتشر شده است به بررسی ادارک کارکنان از ثبات سازمانی و افزایش احساس کنترل بر سازمان خود و در نتیجه تاثیر آن بر ابعاد مختلف خودکارآمدی و احساس کنترل فردی پرداختند.

ثبات سازمانی چیست؟

از دیدگاه مدیریت استراتژیک در محیط متلاطم امروزی بازار، سازمان های مختلف به جهت حفظ بقا و بهبود عملکرد خود ناگزیر به انطباق با شرایط محیطی خود هستند. به طور مسلم البته باید این را هم در نظر بگیریم که همه تغییرات سازمانی منجر به سازگاری با پیامدها و عواقب محیطی نمی شوند.

درعین حال، باید به خاطر داشته باشیم که در تمام موارد نیز طبق پژوهش های مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک، ثبات سازمانی منجر به کاهش عملکرد و کاهش شانس برای زنده ماندن نخواهد شد. 

در مدیریت منابع استراتژیک، نکته مهم این است که ثبات سازمانی یکی از این مراحل است که در آن تغییراتی در جهت شروع افول سازمان به سمت بسط و گسترش ثبات درونی و تبدیل آن  به صورت هدف های اصلی قرار دارد.

بر این اساس، در تصمیمات مدیریتی و سیستم کنترل رسمی، ثبات سازمانی هدایت سازمان را در دست دارد. در عین حال،  تاثیر تعیین میزان تغییرات و همزمان میزان ثبات سازمانی، در هدایت سکان سازمان به جلو نقش مهمی دارد.

به نظر و اعتقاد پیتر دراکر، عضو حیات بخش هر سازمانی مدیریت آن است و سازوکار هر سازمان می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد آن اثرگذار باشد. بنابراین، لازم است به خاطر داشته باشیم در جهت تحقق اهداف سازمان، بررسی سازوکار سازمان و اثرات آن بر عملکرد مدیران در راستای ثبات سازمانی از اهم موارد موجود در سازمان می باشد.

در تحلیل مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی زمانی که جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، باید به عنوان مدیران سازمانی به گونه ای برنامه ریزی نماییم که همواره سازمان ها در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند. زمانی که ثبات سازمانی در نظر گرفته شود، در چرخه رشدو عمر سازمان ها گذر از یک مرحله به مرحله دیگر به جای اینکه تصادفی باشد، قابل پیش بینی است.

روش پژوهش ثبات سازمانی:

در این پژوهش آزمایشی برای ثبات سازمانی، تعداد ۱۱۴۳ کارمند داوطلب طی ۴ مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند.

حوزه های ارزیابی ثبات سازمانی در پژوهش حاضر عبارتند از:

 • همانندسازی سازی سازمانی،
 • ادراک ثبات سازمانی،
 • احساس کارآمدی در زندگی شخصی،
 • همانندسازی اجتماعی با سازمان،
 • تعهد سازمانی،
 • دلبستگی هیجانی به سازمان،
 • سلسله مراتب سازمانی،  
 • طیف جغرافیایی سازمان،
 • اندازه سازمان،
 • احساس کنترل فردی در شرایط تهدید،
 • عزت نفس گروهی،
 • آزمون حافظه،
 • تعهد عاطفی

نتایج پژوهش ثبات سازمانی نشان دادند:

  1. همانندسازی اجتماعی بعنوان عضوی از یک سازمان پایا و باثبات منجر به افزایش حس کارآمدی و احساس کنترل بر محیط شغلی شخصی و در نتیجه افزایش ثبات سازمانی می‌شود.
  2. عضویت در گروه‌های با ثبات اجتماعی و ثبات سازمانی به افراد در افزایش احساس کنترل بر زندگی خود، کمک شایانی می‌کند.
  3. در وضعیت تهدید، بویژه هنگامی که منبع تهدید بیرون از گروه باشد، میزان ثبات سازمانی درون‌گروهی کمک شایانی به حفظ احساس کارآمدی و کنترل افراد می نماید.
  4. قضاوت کارکنان سازمان‌ها از میزان ثابت سازمانی ادارات خود، عاملی حیاتی برای میزان احساس کنترل فردی آنها بر موقعیت‌های تهدیدآمیز است.
  5. میزان ثبات سازمانی به شکلی مستقیم با میزان ثبات شخصیتی پرسنل، خودکارآمدی و عزت نفس کارکنان رابطه دارد.

How perceptions of one’s organization can affect perceptions of the self: Membership in a stable organization can sustain individuals’ sense of control

Highlights

 • Examines if membership in a stable organization can sustain people’s sense of control.
 • Tests this prediction across four studies
 • Identifying with a stable organization is associated with increased sense of efficacy.
 • Perceived stability enhances organizational identification following control threat.

Abstract

Building on contemporary perspectives regarding the role that group identification can play in sustaining control motives is important.

Aim and Scope:

we propose that being a member of a stable organization—one experienced as predictable and consistent rather than changing and in flux—can maintain individuals’ sense of control.

Procedure:

Four studies test this prediction.

Study 1 and study 2:

We observe that higher social identification as an organizational member (as compared to lower identification) is associated with an increased generalized sense of personal efficacy in life specifically when one’s organization is experienced as relatively stable (Study 1 and Study 2).

Studies 3 and 4:

Further, the perceived stability of one’s organization moderates the extent to which those who recently experienced a threat to personal control—and are thereby motivated to reestablish feelings of control—seek increased social identification as an organizational member (Study 3 and Study 4).

Results:

Results suggest that membership in a stable organization can provide a psychological buffer against threats to personal control encountered in daily life outside work.

Conclusions:

Contributions to understanding the ways in which people maintain feelings of personal control in the social world are discussed.

Keywords

Perceived control, Efficacy, Organizational stability, Group identification, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani and ROI in Personnel.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

بازدیدها: 41

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back to top button