پژوهشگران دانشگاه جنوب غرب و دانشگاه ژونگ نان چین در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر پاندمی کووید-19 بر کاهش اعتماد به سقف (اعتماد به نفس کاذب بیش از حد بالا) افراد پرداختند.

روش پژوهش اعتماد به سقف در کووید-19:

در این پژوهش آزمایشی 350 داوطلب دانشجوی کارشناسی و غیر دانشجو چینی شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خطای اعتماد به نفس بیش از حد، آزمون مسئله مقایسه همتا بودند. شرایط گروه آزمایش شامل اجرای آزمون در حضور آزمون گری بود که مدام سرفه می کرد.

یافته های پژوهش اعتماد به سقف در کووید-19:

  1. در حالت عادی، به طور معمول افراد اعتماد به نفس کاذب بالایی تجربه می کنند.
  2. افرادی که در مواجهه با تهدید برجسته سلامتی قرار می گیرند، سطوح پایین تری از خطای شناختی اعتماد به نفس بیش از حد (اعتماد به سقف) را از خود نشان می دهند.
  3. در پاندمی کووید-19 میزان واقع بینی توانمندی های فردی افراد به طرز معناداری بالا می رود.

راهبردهای کاربردی پژوهش اعتماد به سقف در کووید-19:

  • در فرآیندهای تصمیم گیری و قضاوت، بسیاری از افراد دچار خطای شناختی سوگیری اعتماد به نفس کاذب (اعتماد به سقف) می شوند.
  • بالا رفتن خطای سوگیری اعتماد به نفس کاذب منجر به کوری موقت نسبت به اخطارها و مشکلات شده و افراد را به طرز قابل توجهی بی باک می نماید.
  • پاندمی کووید-19، در کنار تمامی بلاها و مصائب خود، منجر به افزایش فروتنی و کاهش اعتماد به نفس کاذب افراد شده است.
  • مواجه ساختن افراد با تهدیدات عینی سلامتی خود، به ویژه در بازارهای مالی بورس و فارکس می تواند خطای اعتماد به سقف معامله گران بورس و فارکس را به شکل معناداری کاهش دهد.

The bright side of the COVID-19 pandemic: Public coughing weakens the overconfidence bias in non-health domains

Abstract

The COVID-19 pandemic is a serious threat that produces harm to people around the globe.

Prior work has almost exclusively focused on deconstructive consequences of the novel coronavirus, the present research reveals a bright side of the coronavirus outbreak:

reduce the overconfidence bias in non-health domains.

Method 1:

In Experiment 1, students passed by a trained confederate who was coughing loudly or not and completed a peer-comparison problem measuring their overconfidence bias.

Results 1:

The results showed that participants, who were exposed to a salient health threat, displayed a lower level of overconfidence than did participants in the control condition.

Method 2:

Experiment 2 recapitulated the effects of public coughing on overconfidence by using a non-student sample and an alternative measure of overconfidence.

Conclusion:

Across two field experiments, we replicated prior findings regarding sex differences for the overconfidence bias.

Taken together, our research suggests that the COVID-19 pandemic has undoubtedly ravaged nations and economies. But the unprecedented crisis offers an opportunity for individuals to counteract their overconfidence in judgment and decision-making.

Keywords

COVID-19, Disease threat, Overconfidence, Sex differences, Risk perception, Field experiments.