پژوهشگران دانشگاه ایندیانا-بلومینگتون، دانشگاه یوتا-سالت‌لیک سیتی، و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-ساکرامنتو ایالات متحده امریکا در پژوهشی که گزارش آن به تازگی منتشر شده است به بررسی تاثیر ورزش‌‌های پارالمپیک بعنوان فرصتی برای به چالش کشیدن هویت نوجوانان دارای ناتوانی حرکتی بعنوان یک قهرمان ورزشی پرداختند.

?? ? روش پژوهش

در این پژوهش پیمایشی که از طریق اینترنت انجام شد، ۴۷ نوجوان بین ۱۳ تا ۱۸ سال دارای ناتوانی حرکتی داوطلب شرکت شدند. تمامی این افراد در زمان شرکت در پژوهش در باشگاه‌های ورزشی مشغول به ورزش‌های پارالمپیک بودند. مقیاس هویت قهرمان ورزشی (AIMS) و شاخص‌های سطح تحصیلات، جنس، میزان تمرین ورزشی در هفته و میزان ترجیحی تمرین ورزشی در هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند.

?? ? نتایج نشان دادند:

  1. مدت زمان تمرین ورزشی و میزان ناتوانی جسمانی در قهرمانان نوجوان رابطه مستقیمی با هویت ورزشکاری آنها دارد.
  2. مدت زمان تمرین ورزشی در هفته رابطه مستقیمی با نمرات  AIMS دارد.
  3. جنسیت، و سطح تحصیلی ارتباط معناداری با هویت ورزشکاری نوجوانان دارای معلولیت جسمانی ندارد.
  4. نوجوانانی که ترجیح مدت زمانی ورزشی بیشتری در هفته را دارند نمرات بالاتری در AIMS بدست آوردند.

?? ???? پیشنهادات کاربردی:

?برای افزایش عزت نفس و خودکارآمدی و به طور کلی سلامت روانی نوجوانان معلول و دارای ناتوانی‌های جسمی، انجام منظم ورزش‌های پارالمپیکی در هفته کمک بسیار مثتبی محسوب می شود.

??لازم است به شکل برابری با توجه به توزیع جغرافیایی افراد، مکان‌های ورزشی با امکانات ورزش‌های پارالمپیک برای ناتوانان جسمی طراحی و فعال شوند.

???لازم است مربیان و مسئولان باشگاه‌های ورزشی، در زمینه پرورش و تربیت ورزشکاران دارای معلولیت و ناتوانی‌های جسمانی آموزش‌های نظری و عملی لازم را دریافت کنند.

????لازم است بطور گسترده در سطح محلات آموزش‌های لازم برای مردم عادی ارائه شود تا آنها مشارکت هرچه بیشتری در پذیرش و ادغام افراد ناتوان حرکتی در امکان و فعالیت‌های ورزشی خود داشته باشند.

Changing identity through sport: The Paralympic sport club experience among adolescents with mobility impairments

Abstract

Background:

Adolescents with mobility impairments have fewer opportunities to challenge identity as an athlete through sport participation.

Objective/Hypothesis:

This study examined athletic identity impact of adolescent athletes with mobility impairments who participate in Paralympic Sport Clubs.

Methods:

This cross-sectional web-survey design examined demographics (gender, academic level, hours of time spent in sports participation, and preferred amount of time in sport participation) and athletic identity through the Athletic Identity Measurement Scale (AIMS). Forty-seven adolescents (male = ۳۴, female = ۱۳) between the ages of 13–۱۸ with mobility impairments who were currently participating in a Paralympic Sport Club were recruited for the study.

Results:

Two factorial ANOVA examined the differences of AIMS scores by gender and academic level, and gender and hours of time spent in sports participation per week.

Hours of time spent in sports participation by adolescent athletes with physical disabilities showed significant difference on athletes’ identity.

AIMS score increased along with augmented time spent in sport participation. However, gender and academic level made no significant difference on athletic identity.

A one-way ANOVA test was applied to compare the effect of preferred amount of time in sport participation per week on scores for AIMS and showed significant group difference on AIMS. Participants who indicated more preferred amount of time in sport participation also scored higher on AIMS.

Conclusions:

These findings support the notion that hours of time spent and preferred amount of time in sports participation influences athletic identity. Sport participation, when available can influence athletic identity with this population.

Keywords

Mobility impairments, Adapted sport, Athletic identity.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani