پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنتت و دانشگاه لوف‌بورو انگلستان در یک پژوهش مروری مشترک به بررسی تعاملات متقابل بین ورزش و توانمندسازی اجتماعی در ورزش‌های پارالمپیک و افراد دارای محدودیت‌های جسمانی پرداختند.

اهم یافته‌های این پژوهش به شرح زیرند:

 1. بازی‌های پارالمپیک برخلاف فرضیه تاثیر مثبت بر تغییر اجتماعی برای افراد دارای محدودیت‌های جسمانی، بدلیل کوتاه مدت بودن و استفاده ابزاری سیاستمداران غربی از آن، نقش خاصی در توانمندسازی اجتماعی این افراد نداشته‌اند.
 2. ورزش‌های پارالمپیک در زندگی روزمره جامعه برای افراد دارای محدودیت جسمانی، نقش خاصی بعنوان تعامل ورزش و توانمندسازی اجتماعی، ایفا نمی‌کنند.
 3. شناسایی، پذیرش و ارزش نهادن به تفاوت‌ها در فرهنگ ورزش‌های پارالمپیک باید به طور طبیعی منجر به ظهور ورزش‌ها و اخلاق ورزش جدیدی شوند که در راستای تعامل ورزش و تواننمدسازی اجتماعی، نگرش و درک بهتری نسبت به افراد دارای محدودیت جسمانی ایجاد نمایند.
 4. برای اینکه بتوان رابطه بین ورزش و توانمندسازی اجتماعی را در حوزه افراد دارای محدودیت جسمانی، تقویت نمود لازم است به جامعه در زمینه ارزش قایل شدن برای تفاوت، کثرت‌گرایی، و مشارکت همه افراد دارای محدودیت جسمانی در ورزش‌های پارالمپیک، آموزش داده شود.
 5. تقویت فعالیت در ورزش و توانمندسازی اجتماعی، نکته کلیدی در بهبود وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد دارای محدودیت جسمانی است؛ این افراد خود نیز باید متوجه شوند که دریافت کننده منفعل خدمات نیستند، بلکه خالقان فعال عرصه‌های هیجان‌انگیز فعالیت‌های ورزشی پارالمپیک هستند.
 6. جامعه و همه ورزشکاران و قهرمانان ورزشی، چه سالم و چه دارای محدودیت‌های جسمانی، باید آموزش ببیند که هر ورزشکار با ورزشکار دیگر متفاوت است و هر ورزشکار دارای یک سری قابلیت‌های خاص است، نه اینکه تنها معلولیت و محدودیت‌های ورزشکاران مورد توجه واقع شود.

راهبردهای کارکردی:

 • برای تقویت کارکردهای متقابل ورزش و توانمندسازی اجتماعی در ورزش‌های پارالمپیک و برای افراد دارای محدودیت جسمانی، لازم است تمامی این افراد به سمت ورزش‌های پارالمپیک سوق داده شوند.
 • برگزاری موازی تمامی رقابت‌های ورزشی در دو عرصه عادی و پارالمپیک در تمامی سطوح اجتماعی، حداقل مداخله موثر برای سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، شهرداری‌ها، و دولت است.
 • بجای تمرکز بر محدودیت و معلولیت، لازم است تمرکز بر توانمندی‌های هویتی خاص و استعدادهای ورزشی و روانی هر فرد ایجاد شود.

The Social Empowerment of Difference: The Potential Influence of Para sport

KEY POINTS

 • The recognition, acceptance, and valuing of difference within Para sport cultures must naturally drive the emergence of new sports and sporting ethos that are more attuned with this attitude and understanding.
 • In attempting to critically educate wider society on the value of difference and pluralism, Para sport culture needs to proactively promote the participation of all people with disabilities.
 • Fostering an empowering understanding of the difference associated with disability demands increased participation of people with disabilities as the active creators of Para sport cultures, rather than as mere recipients of services for them.
 • All athletes, including athletes with impairments, should be considered differently abled, rather than disabled, because neither difference nor disability are absolute categories.

 

Keywords

Ableism, Difference, Disability studies, Empowerment, Para sport

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??