علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

تغذیه بیماران پارکینسون: سبک زندگی و مصرف مکمل

پژوهشگران دانشگاه خودمختار نوئو لئون مکزیک به بررسی وضعیت و سبک های تغذیه بیماران پارکینسون با هدف شناسایی نقایص در مصرف ویتامین و مکمل های پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش تعداد 34 بیمار پارکینسون به مدت 24 ساعت داوطلبانه اطلاعات تغذیه و سبک زندگی خود را ثبت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل نرم افزار یادآوری رژیم غذایی Nutrimind، پرسشنامه نیم رخ سبک زندگی (PEPS-I)، پرونده پزشکی بیماران و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بود.

یافته های پژوهش:

  1. در 47% از بیماران پارکینسون سبک زندگی به طور کلی ناسالم است.
  2. 56% از بیماران پارکینسون اصول درست تغذیه ای را مراعات نمی کنند.
  3. 56% از بیماران پارکینسون فعالیت بدنی روزانه لازم را ندارند.
  4. هر چه نمرات سبک زندگی بیماران پارکینسون بالاتر باشد، مصرف ویتامین A و K آنها بیشتر است.
  5. هر چه میزان مسئولیت پذیری و مدیریت استرس در بیماران پارکینسون بیشتر باشد، میزان مصرف مکمل های مولتی ویتامین و مینرال آنها بیشتر است.

راهبردهای کارکردی:

  • کاهش سطح ویتامین ها و مواد معدنی (مینرال) منجر به کژکاری بدن و بروز بیماری های متعدد می شود.
  • یکی از مشکلات عمده در بیماری های نورودژنراتیو بخصوص پارکینسون تغذیه بیماران پارکینسون است. مشکلات تغذیه منجر به تشدید وضعیت بیماران می شود.
  • آموزش های تغذیه بیماران پارکینسون و خانواده های آنان، منجر به بهبود نتایج درمانی، کاهش عوارض بیماری، و کند شدن سرعت آن خواهد شد.

Objective:

Determine the relationship between micronutrient intake and lifestyle in patients with Parkinson Disease.

Methods:

Patients with idiopatic Parkinson’s disease were recruited from the outpatient movement disorders clinic.

Micronutrient intake was assessed through a 24-hour dietary reminder with the Nutrimind Software (NNS), for phosphorus (P), selenium (Se), Vitamin A (VA), vitamin K (VK), vitamin B3 (B3). Lifestyle was measured through the Lifestyle Profile Questionnaire (PEPS-I), that comprises six dimensions: nutrition (Nu), exercise (Ex), health responsability (HR), stress management (SM), interpersonal support (IS) and auto-update (AU), and a global lifestyle score (GLS). Descriptive and inferential statistics were used to contrast variables.

Results:

We analyzed 34 patients, 58% were male with a mean age of 63 ±11 years and mean disease duration of 6 ±5 years. We found an unhealthy lifestyle in 47% and the most affected dimensions being Nu (56%), and Ex (56%). The dimensions with a higher proportion of healthy lifestyle were AU (53%) and SM (56%) and the dimensions of IS and HR had 50% each.

Significant correlations were found between the global Lifestyle Score and intake of vitamin A (r=.449; p<0.008) and vitamin K (r=.343; p<0.04) and a negative correlation was observed with phosphorus (r=-.361; p<0.036) and selenium (r=-.359; p<0.037). Whereas by domain, nutrition was negatively correlated with intake of phosphorus (r=-.349; p<0.043) and selenium (r=-.384; p<0.025); stress mangament with phosphorus (r=- .381; p<0.026), selenium (r=-.344; p<0.04) and vitamin B3 (r=-.392; p<0.02); a positive correlation between auto-update and vitamin A (r=.484; p<0.004); and health responsibility with vitamin A (r< .408; <0.017) and vitamin K (r<.384; p<0.025).

Conclusion:

It is well proved that deficiencies in vitamin and mineral intake may affect the correct functioning of the body and promote disease progression. The role of the nutritionist in the clinical treatment of Parkinson’s disease patients is necessary.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا